Two people on stage

Stupeň pre výrobu podtlaku s prisávacím chladením

Objemové dúchadlá

Na dopravu vzduchu.

Osvedčená technológia dvoj-,alebo trojkrídlových dúchadiel pre strojárenský priemysel,za účelomrýchlej prepravy pri extrémnom podtlaku, až do 80% vákua. Bezolejové a extrémne robustné. Remeňováverzia, alebo verzia s priamym pohonom. Pre stacionárnu, alebo vozidlovú aplikáciu.

DIZAJN

 • Telesos prídavnou treťou prírubouna strane nasávania pre chladenie prisávaním
 • Rad GM. . . Sm s distribúcioumazacieho oleja pomocou ponorného mazania. 6 veľkostí, nasávacíobjemový prietok 60 až 16.000 m³/h
 • pre absolútny tlak na vstupe do cca. 200 mbarproti atmosfére.
 • Rad GM. . . Lm s cirkulačným centrálneho olejovým mazaním 3 veľkosti, sacie objemové prietoky16.000 až 50.000 m³/h pri absolútnomtlaku na vstupe cca. 400 mbar oproti atmosfére

HRIADELOVÉ TESNENIA

Dopravná komora je utesnená pomocou olejového rozstrekovacieho krúžkuv kombinácii s labyrintom štyroch piestnychtesniacich krúžkovs centrálnou vetracou komorou.

Hnací hriadeľ je utesnený tukovou bariérou pomocou dvojitých radiálnych tesniacich krúžkov.

SMER PRÚDENIA

Vertikálne, zhora nadol.

POHON

Priama väzba s motorom, alebo prostredníctvom čelného ozubeného kolesa resp. remeňového pohonu až do veľkosti 19, pre všetky zaťaženia.

Špeciálny materiál

K dispozícii  z tvárnejgrafitovej liatiny(EN-GJS-400-15 resp. EN-GJS-400-18).

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Objemový prietok
60 do 45.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny
Kompresia
bezolejová
podtlaková prevádzka
-800 mbar
pretlaková prevádzka
0 mbar

Špeciálne riešeniapre vákuové aplikácie.

Objemové dúchadlá AERZEN (“Rootsovej“ konštrukcie) sú vyrábanéod roku 1868 a dnespatria medzi vysoko vyvinuté štandardné výrobné stroje, navrhnuté a prispôsobené pre použitie v širokej škále aplikácií.

Týmto AERZEN ponúka rad riešení na mieru pre najrôznejšie aplikácie:

APLIKÁCIE:

 • Pneumatická doprava sypkých materiálov
 • Prevzdušňovanie
 • Preplachovanie filtrov
 • Preprava plynov
 • Odplynenie
 • Odstránenie prachu
 • Výroba vákua
 • Využívanie bioplynu 
 • Technológie na separáciu vzduchu

a veľa ďalších

PRIEMYSEL:

 • Chemický a spracovateľský priemysel
 • Elektrárne 
 • Cement a vápno
 • Potravinársky priemysel
 • Papierenský priemysel

a veľa ďalších

Príslušenstvo a riešenia