Protihluková štúdia

OPTIMALIZÁCIA A PLÁNOVANIE UŽ VO FÁZE PROJEKTOVANIA A AJ PRI EXISTUJÚCICH PREVÁDZKACH

Stroje AERZEN pracujú potichu. Ale preto, že prevádzkové prostredie sa líši, máme po ruke špecialistov na akustiku, aby pomohli s riešeniami, ktoré potrebujete, rýchlo a natrvalo.

Akustická optimalizácia

 • Posúdenie podmienok na mieste inštalácie
 • Meranie a zber dát
 • Stanovenie intenzity hluku podľa normy ISO 9614
 • Otimalizačné návrhy, s cenovou ponukou

Pre vás, ako nášho zákazníka, vykonávame akustické hodnotenie v rámci plánovania a projektovania. Tiež sa staráme o akustickú optimalizáciu už existujúcich prevádzok.

Získajte možnosť nahliadnuť do tajov akustickej optimalizácie

Akustické vyhodnotenie pri plánovacej a projektovej fáze

Emisie hluku z predpokladaných strojov Aerzen, pripojené potrubné systémy a šírenie zvuku v miestnosti resp. na voľnom priestranstve je preskúmané a opísané nasledovne:

 • Zostavovanie výpočtu z dát súvisiacich s akustikou a šírením hluku v zmysle VDI 3733.
 • Stanovenie vplyvu miestnosti a ak existuje aj ďalšieho šumu v pozadí.
 • Stanovenie úrovne hluku v miestnosti.
 • Odporúčanie opatrení na dosiahnutie garantovaných hodnôt pre miestnosť, alebo imisie.
 • Overenie garantovanej hodnoty akustickými vyhodnocovaniami a interpretáciou, čiastočne komplexným meraním intenzity zvuku podľa ISO 9614.

Zvuková optimalizácia pre existujúce zariadenia

 • Nahrávanie akustických údajov a podmienok na mieste inštalácie.
 • Porovnanie nameraných údajov s výpočtovými hodnotami (frekvenčná pozícia, rezonančná frekvencia).
 • Diskusia o výsledkoch a návrh na optimalizáciu s ponukou.
 • Overenie garantovanej hodnoty akustickým vyhodnocovaním a interpretáciou, čiastočne komplexným meraním zvukovej intenzity podľa ISO 9614.