man in blue with helmet

Mlýny melou efektivně

Úspěšný příběh - Milser Mühle

Společnost Milser Mühle si zvolila za výrobce vzduchu pro uzavřené potrubní systémy bezolejové objemová dmychadla s rotačními písty AERZEN ze série GM

Když Borgstedt Family převzali před 130 léty mlýn Milser Mühle, nejdřív produkoval jen původní krmivo, a pak, od roku 1918, začal produkovat mouku pro potraviny pro lidi. Milser Mühle si zvolili bezolejové kompresní dmýchadla s rotačním pístem AERZEN ze série GM jako dopravujícího výrobce vzduchu pro uzavřené potrubní systémy. Až doposud používáme jen jednotky AERZEN“ - říká hlavní mlynář Friedrich-Wilhelm Borgstedt. Tyto dmýchadla jsou z několik generací ze série, kvůli dlouhému období provozu jednotek.

„Dnes je pneumatické dopravovaní potřebné pro ekonomický provoz moderní mlynářské společnosti“, vysvětluje hlavní vedoucí. V Mehlstraße pracuje jedenáct jednotek AERZEN s nejvyšším tlakem od 650 do 750 mbar a hnací sílou od 4 do 30 kW. Podle Borgstedta se relativně nízký tlak dosáhne s dlouhou životností dmýchadel, zámků a potrubí, a zvlášť ohybů potrubí. Sedm dmýchadel AERZEN, ne se zvuk izolujícím dizajnem, je v centrální stanici, s třemi dalšími jednotkami, které jsou zvukově-izolované a umístěné v sousední místnosti.

Verze bez akustických poklopů, byla vědomě zvolená, aby se zamezilo kontaminacím jako následku míst s hnízdy hmyzu - rozsáhle rozšířený problém mlynářské techniky. Ačkoliv, tohle znamená, že se vytváří znační radiace, jako i vysoké úrovně hluku. Následně se musí zabezpečit dostatečný čerstvý vzduch pro stláčení a chlazení jednotek. Ačkoliv, kvůli příslušným otvorům neuniká ze stanice hluk.

Výpočet optimálního větrání místnosti

Jedenáct agregátů AERZEN s nejvyšším tlakem od 650 do 750 mbar pracuje na Mehlstraße

S použitím speciálního online nástroje od společnosti AERZEN, takzvaného "výpočtu větrání místnosti", je možné určit maximální požadované množství přívodního vzduchu, výkon ventilátoru a velikost otvorů ve zdi. V tomto výpočetním programu se nejprve musí zvolit nainstalovaný typ stroje - v tomto případě "Dmychadlo", ovšem, také se může zvolit "Kompresor", nebo "Turbo agregát". Pak se musí definovat typ sání - v případě Milser Mühle jsou tyto možnosti: "Nasávání z místnosti" nebo "Nasávání z vnějšího prostředí". Výpočet se provede po zadání následujících informací - celkový jmenovitý výkon všech nainstalovaných motorů, teplota okolí, přípustné navýšení teploty, maximální objemový průtok celé stanice, nadmořská výška instalace a rychlost proudění vzduchu. Kombinace těchto údajů postačuje pro přesné definování prostředí, a následně se pak mohou použít pro určení optimálního řešení. Přestože kulisové tlumiče hluku ve vzduchotechnických otvorech umožňují, aby vzduch vstoupil do dmychárny, hladina hluku mimo místnosti se tímto způsobem minimalizuje.

V provozu 24 hodin denně

Dmychadla s rotačními písty AERZEN ze série Delta Blower - „Generation 5“ při práci pro pneumatické dopravování v potravinářském průmyslu

Výroba v mlýnu Milser Mühle se normálně uskutečňuje za mlýny, od rána v pondělí přes rána v sobotu, před čistícími pracími. Ve výjimečných situacích se výroba uskutečňuje i ráno v každou neděli. Proto je pro Borgstedt nutná spolehlivá a bezporuchová dodávka dopravujícího vzduchu. Jen pak - se může mlýn provozovat na bezproblémovém základu - podstatní požadavek pro splnění dát dodání dohodnutých se zákazníky.

Ačkoliv, také řešení pro koncepty pneumatického dopravování v potravinářském průmyslu nejsou - „hotové“ -. V předběžných stupních takové investice se musí zkompilovat podrobní specifikace. AERZEN dodává dmýchadla s rotačním pístem AERZEN ze série Delta Blower - „Generation 5“ - na míru vyráběné pro všechny rozsahy použití v pneumatickém dopravování, včetně všech standardních komponentů příslušenství pro efektivní provoz prostřednictvím stisknutí tlačítka. Mohou se používat ve všech klimatech a budou fungovat v nejobtížnějších okolních podmínkách právě tak bezpečně, jak i v halové instalaci - spolehlivě, odolně a energeticky efektivně. Jako možnost se dmýchadla od AERZEN mohou také dodávat v dizajnu ATEX podle směrnice EU 94/9/ES. Tohle je čím dál tím víc důležité kriterium, nejen pro potravinářský průmysl, ale také pro mnohé další odvětví průmyslu, jako je syntetický průmysl, enviromentální technologie, chemický a farmaceutický průmysl, v rafineriích a v technologii elektráren.

Friedrich-Wilhelm Borgstedt, hlavní vedoucí Milser Mühle:

„Vždy by jsme se rozhodli pro AERZEN. Našimi hlavními důvody, proč tak konáme, jsou vysoká kvalita a spolehlivost agregátů, jejich dlouhá životnost, jako i geografická blízkost výrobce.“