man in blue with helmet

Utvalget av AERZEN-teknologier

For et bredt spekter av bruksområder og aplikasjoner

Lønnsomhet oppnås når kompressorsystemene er tilpasset prosessen

Ledende selskaper i bransjer som spenner fra petrokjemi til sement har satt sin lit til AERZEN gjennom flere tiår, og med god grunn: De skreddersydde løsninger fra AERZEN er uovertrufne når det gjelder sortimentet og fleksibilitet. Den viktigste drivkraften bak dette har alltid vært jakten på bærekraftige løsninger med målbar merverdi. For både våre kunder og miljøet. Det er ingen tilfeldighet at våre banebrytende bidrag siden 1864 har hatt en avgjørende innflytelse på utviklingen av blåsemaskin- og kompressorteknologier.

Uansett når og hvor luft og gasser transporteres, komprimeres eller måles, er det sannsynlig å finne maskiner produsert av AERZEN. Listen over bruksområder er lang og omfatter nesten alle bransjer.

Her er noen bruksområder for AERZEN skrueblåsere, lobeblåsere, skruekompressorer, turboblåsere og roterende-stempel-gassmålere:

Vann- og avløpsrensing

Vann- og avløpsrensing med AERZEN-maskiner ved renseanlegget

Industrialiseringen sprer seg stadig lenger. Den tredje verden er ikke lengre noe unntak. I de etablerte i-landene har omfanget av mekanisering nådd et punkt hvor naturen alene ikke lenger er i stand til å kompensere for påkjenningene teknologien fører med seg. I nyhetene får viktige temaer som global oppvarming og senkning av grunnvannsnivået store overskrifter, og bidrar til diskusjoner blant folk. Kravene om at vi verner om miljøet blir sterkere og sterkere.

Kjemi- og prosessteknologi

De effektive kompressorene og blåserne fra AERZEN er anerkjente i en rekke prosessteknologiske applikasjoner for kjemisk industri

Den kjemiske industrien er helt avhengig av pålitelige leveranser av prosessgass. Men prosessene er forskjellige og krever spesialiserte maskiner. Løsningen: de effektive kompressorene og blåserne fra AERZEN, som er benyttet og anerkjent i tallrike driftsmiljøer, passer for nesten alle medier, er uslåelige når det kommer til pålitelighet og kan tilpasses den enkelte kundes spesifikasjoner. Kan løsningen virkelig være så enkelt? Det kan den!

Trykkluftteknologi

De anerkjente AERZEN skruekompressorene benyttes til trykkluftproduksjon

Leter du etter en trykkluftstasjon som er spesielt optimalisert for ditt bruksområde?  Ved siden av innovative og skreddersydde produktløsninger, tilbyr vi gjennom vår trykkluftspesialist AERZEN SYSTEMS en kompetent partner som støtter deg i hele utviklingssyklusen fra unnfangelse av idé til realisering og idriftsetting av din trykkluftstasjon. Kvaliteten på materialene som benyttes er avgjørende. Derfor benytter vi de anerkjente AERZEN skrukompressorene til trykkluftproduksjon.

Pneumatisk transport for bulkhåndtering

Pneumatisk transport av bulkmaterialer, raskt, forsiktig og med minimalt energiforbruk – en jobb for ekte AERZEN-spesialister

Raskt, varsomt og med minimalt energiforbruk. Pneumatisk transport av bulkmaterialer er en jobb for virkelige spesialister. Oljefrie skrue-blåsere, lobe blåsere og skruekompressorer fra AERZEN kan håndtere alle typer transportbehov. Med uovertruffen effektivitet og pålitelighet.

Vakuumteknologi

AERZEN tilbyr en rekke løsninger som oppfyller de spesielle kravene til industrivakuum- og høyvakuumteknologi

Uansett om det er snakk om matvareindustri, farmasøytisk industri, kjemi- eller prosessindustri, metallindustri eller bilindustri: i mange bransjer krever forskjellige produksjonsprosesser et gasstrykk betydelig under atmosfærisk trykk. Et trykk på -700 mbar (300 mbar abs.) betraktes som negativt trykk. Vakuumserien starter under 300 mbar absolutt trykk, inndelt i grovt, fint, høyt og svært høyt vakuum.

Prosessgassteknologi

AERZEN-tilbyrførsteklasses kvalitet i alle prosesser

Forskjellene i kompressorteknologi ser man der de mest krevende applikasjonene befinner seg. Hvor ofte svært kritiske prosessgasser og kjølevæsker blir komprimert. I kjemisk , petrokjemisk , energi, næringsmiddel eller farmasøytisk industri. I disse næringene er kravene til anleggsdesign, ingeniørarbeid, dokumentasjon og verdensomspennende service ofte like høy som de sikkerhetsmessige og miljømessige retningslinjene som skal følges.

Biogass/biometan

Bruk av biogass som energikilde vil bidra vesentlig til at miljømålene som er satt nasjonalt og internasjonalt nås

Kunder drar nytte av den omfattende kunnskapen som AERZEN har opparbeidet gjennom lang erfaring innen kjemisk og petrokjemisk industri. Bruk av biogass som energikilde vil være et vesentlig bidrag til å nå miljømålene som er satt nasjonalt og internasjonalt; uansett om det er snakk om å redusere avhengigheten av atomenergi eller reduksjon av CO2-utslipp.