Two people on stage

Oljefri skruekompressorer VRa enheter

Skruekompressorer

Komponent i din prosesseffektivitet: AERZEN prosessgasskompressorer

AERZEN prosessgasskompressorer er installert som en- eller flertrinnsenheter i kjemisk og petrokjemisk industri, råvare og energiproduserende fabrikker og i mange andre produksjonssentre i prosessindustrien over hele verden.

Enheten er ideell for tørrkomprimering av alle gasser som oppstår i kjemisk og petrokjemisk industri. Innenfor kompresjonskamrene det ikke er noen metallisk kontakt mellom de to rotorene så vel som til sylinderen. Takket være synkroniseringsgir kan rotorene kjøres uten å være i kontakt med hverandre. Derfor kan tilføringskamrene være usmurte og det transporterte mediet vil ikke bli forurenset.

Maksimum (1350 mm) og minimum rotorlengde (155 mm) viser hele bredden i tilbudet. For tilpasning til ulike prosessgasser, kan rotorer være laget av stål eller spesialstål og i stedet for foringen av seigjern, kan stål- eller spesialstålforing benyttes.

Enheten design kan utføres iht. til følgende retningslinjer:

 • DIN/EURO-standarder
 • NACE
 • AD-reguleringer
 • TEMA – standard
 • ASME VIII Div. 1, inkl. U-stempel
 • API-retningslinjer
 • ATEX
Konstruksjonstype
Skruekompressorer
Volumstrømming
300 til 75.000 m3/h
Medium
luft , nøytral gasser , prosessgasser , aggressive gasser
Komprimering
oljefri
Sugeoperasjon
-900 mbar måletrykk
Trykkoperasjon
52.000 mbar måletrykk

Standard kompressorer eller individuelt designet aggregat: AERZEN skruekompressorer for prosessgass representerer begge.

Skruekompressorene er individuelt designet for å oppfylle vidt forskjellige krav. AERZEN skrukompressor for prosessgass bruker standard VRA- kompressorblokk med spesifisert tilleggsutstyr montert sammen for å danne et godt gjennomtenkt aggregat som passer til hver applikasjon. Konstruksjonskrav og spesifikasjoner fastsatt av ulike bransjeorganisasjoner og tilsynsmyndigheter som API eller nasjonale standarder vil bli vurdert i henhold til kundens krav.

Tørrkompresjon har et stort spekter med applikasjonsmuligheter.

Ikke bare i den kjemiske industrien, men også i andre industrigrener, er AERZEN prosessgass-skruekompressorer brukt i kontrollluftsystemer, industrielle kjøleanlegg, fordampningsanlegg, gruveindustrien og innenfor jern og stålverk. Praktisk talt alle gasser kan komprimeres, slik som ammoniakk, argon, etylen, acetylen, butadien, saltsyregass, naturgass, fakkelgass, masovngass, myrgass, helium, kalkovn, koksovngass, karbonmonoksid, alle hydrokarbonkombinasjoner, metan, propan, propylen, røkgass, urene gass, svoveldioksid, nitrogenoksyd, nitrogen, styren, vinylklorid og hydrogengass.

Applikasjoner:

 • Kjemi- og prosessteknologi
 • Luftkontrollsystemer
 • Industrielle kjøleanlegg
 • Fordampningsanlegg
 • Gruvedrift
 • Jern og metallarbeid

og mye mer

Tilbehør & løsninger