Prosessgasskompressorer

For kjemisk, petrokjemisk, råvare og energigjenvinningsanlegg, samt mange andre områder innenfor prosessteknologi

For enkelt- eller flertrinnskonfigurasjoner. Avhengig av kravene, vil AERZEN skruekompressorer for prosessgass oppfylle alle spesifikasjonene til en rekke industrielle sektorer og klassifiseringsorganisasjoner.

Oljefri skruekompressorer VRa enheter

Konstruksjonstype
Skruekompressorer
Volumstrømming
550 til 120.000 m3/h
Medium
luft , nøytral gasser , prosessgasser , aggressive gasser
Komprimering
oljefri

Oljeinjisert skruekompressorer VMY-serien

Konstruksjonstype
Skruekompressorer
Volumstrømming
444 til 10.000 m3/h
Medium
prosessgasser , kjølegasser
Komprimering
oljeinjisert

back to overview screw compressors