aerzen

Visjon 2022

Systematisk tilnærming til vekst

AERZEN er en av tre verdensomfattende ledende applikasjonsspesialister med hensyn til transport og komprimering av gasser med energieffektive og ressurssparende produkter og produksjonsprosesser.

Selskap

Den nye administrasjonsbygningen i vår hjemby AERZEN

Aerzener Maschinenfabrik vil fortsette å være et familieeiet selskap også i fremtiden. Dette er bare mulig med en solid lønnsomhet i bunnen. Dette er den eneste måten selskapet kan gis selvstendighet og beslutningsevne. Å vinne ytterligere markedsandeler og redusere unødvendige kostnader vil være blant våre viktigste mål. 

De viktigste områdene i vår vekst strategi er å ekspandere globalt samtidig som morselskapet forblir i AERZEN. Vi utvider produktspekteret, region og behovstilpassede produktspesifikasjoner samt erobrer nye markedssegmenter.

I sin strategiske og operative virksomhet opptrer AERZEN-gruppen innenfor regelverket i Corporate Social Responsibility / CSR som leder til ansvar med hensyn til økonomi, jus og etikk.

Kvalitet

AERZEN-teknikere jobber på et AERZEN aggregat

AERZEN er et synonym for de høyeste kvalitetskrav. For kunden utstråler Aerzen enestående pålitelighet når det gjelder produkter, tjenester og prosesser.

Kvalitet er målbart. Det vises i de utmerkede produktene, tjenestene og applikasjonsløsningene levert av AERZEN. Kvalitet betyr ikke bare å levere produktet eller løsninger som kunden forventer og som er garantert via kontrakten. Også levering til rett tid og total pålitelighet er en del av våre kvalitetskrav. Disse parameterne kan bare garanteres hvis vi alle gjør vårt beste hver dag. Den omfattende kvalitetsbevisstheten i AERZEN-gruppen blir også optimalisert av en kvalitetskampanje som omfatter alle medarbeidere. Dette gjør våre produkter og applikasjonsløsninger virkelig fremtidsrettet. 

Kunder

AERZEN servicemedarbeider håndhilser med en ansatt i et annet selskap.

En av våre grunnleggende faktorer for suksess er kundeorientering uten kompromisser i alle selskapets avdelinger. Orientering mot kunder og utvikling av produkter må tilpasses geografiske markedskrav og bruksområder. Dette betyr at vi må kjenne våre kunder svært godt. Vi må forstå hvordan de arbeider, identifisere kravene deres og for å finne ut hva de forventer av en applikasjonsspesialist. Ved hjelp av jobbrotasjon og opplæring av våre ansatte ved ulike avdelinger og anlegg samt intensive kundebesøk og spesifikke seminarer lære vi om og forstår våre kunders forventninger over hele verden. Dette vil resultere i en forpliktelse til våre kunder, som samtidig skaper en bedre markedsforståelse og produktutvikling.

Ledelse

Ledelsen planlegger realisering av Visjon 2020 basere på AERZEN retningslinjer for ledelse

Ledelsen sikrer realisering av Visjon 2022 basere på AERZEN prinsipper for ledelse. Den beste strategien er imidlertid ubrukelig hvis den ikke bringes til liv ved hjelp av operative målbare tiltak. Dette ligger i ledelsens ansvar som implementerer strategien i små skritt som er nødvendig for å oppnå målene som er definert i Visjon 2022. Overholdelse av retningslinjene, permanent dialog med våre ansatte og overordnede og en kultur med positive tilbakemeldinger er nødvendig og gis høyest prioritet.

Ansatte

Ansatte på jobb for AERZEN – kommunikasjon, lagånd, tillit, engasjement, initiativ og meningsmangfold er grunnleggende verdier i vårt selskap

Kommunikasjon, lagånd, tillit, engasjement og meningsmangfold er grunnleggende verdier i vårt selskap. Vi fremmer langvarige engasjement, avansert opplæring og erfaringer fra utlandet så vel som erfaringsutveksling mellom ansatte i hele gruppen. Minimum arbeidsstandarder er uansett garantert av et eksisterende reglement. Vi skaper personlig utvikling for den enkelt i et arbeidsmiljø som støtter høy ytelse med målene klart definert av overordnede og positivt utfordrende oppgaver. Overordene er gitt tillit. Rammebetingelser vil bli bygget opp til å forbedre familielivet. Gjensidig forståelse og en høy grad av anerkjennelse optimalisere internasjonalt samarbeid. Disse stegene vil endre arbeidsplassen AERZEN til en merkevare som styrker vårt omdømme om at vi er en bedrift hvor det er hyggelig å jobbe.

Fortjeneste

Oversikt over AERZENs inntekter og selskapsverdi

Klart definerte finansielle mål føre til økning i resultat og selskapsverdi. Viktige nøkkeltall for å handle i markedet uten å være tett knyttet til utenlandsk kapital i altfor stort omfang. Fremfor alt, sikrer dette arbeidsplassene våre. Selskapet verdi er sammensatt av materielle goder som varige driftsmidler på den ene siden og på den andre siden immaterielle verdier som kompetansen til personell og verdien av merkevaren. Hver medarbeider er i stand til aktivt å støtte økningen av resultat og selskapets verdi. De trenger bare å gjøre godt arbeid hver dag.

Innovasjon

bilde av en lyspære – en kultur for innovasjon er dypt forankret i alle ledd og sikrer konkurranseevnen til vårt selskap også i fremtiden

En kultur for innovasjon er dypt forankret i alle ledd og sikrer konkurranseevnen til vårt selskap også i fremtiden. Innovasjonsledelsen i AERZEN gir det permanent støtte.  Interne atferd, verdier og forståelser vil bli justert for å produsere en grobunn for innovasjoner. For produktutvikling og innovasjon innebærer dette konsekvent markedsundersøkelser, påvisning av krav og trender, samt følge produktbeslutninger.
Produkter med et betydelig innovasjonspotensial vil bli utviklet og presentert til markedet på kort sikt.

Globalisering

Bilde av et kart – som en globalt virkende gruppe med selskaper definerer AERZEN seg selv via lokal produksjon, men også desentralisert kompetanse og servicesentre

Som en globalt fungerende gruppe av selskaper definerer vi oss selv gjennom lokal produksjon, men også desentralisert kompetanse og lokale servicesentre. Vår strategi når det gjelder globalisering og vekst bidrar til å sikre våre arbeidsplasser og til å styrke vår posisjon i markedet i internasjonal konkurranse. Globaliseringen kombinert med Visjon 2022 er en økonomisk fordel for AERZEN-gruppen og bidrar absolutt til å sikre vår tilstedeværelse i alle steder.

Miljø og bærekraft

AERZEN er kjent for produkter og produksjonsprosesser som sparer miljøet og ressurser

AERZEN er kjent for produkter og produksjonsprosesser som sparer miljøet og ressurser. Å spare ressurser betyr for oss å oppnå høyeste nytte i produksjon og service med lavest mulig bruk av materialer og energi. Delta Hybrid og effektive driftsteknologi er eksempler på spesielt miljøvennlige produkter laget av AERZEN. Andre miljøbevisste bidrag er de "grønne" bygningene hos Aerzen USA og produksjonsanlegget til morselskapet. Også i fremtiden vil det være et av våre hovedmål i produktutviklingen for å produsere energieffektive produkter.

Selskapsetikk

AERZEN virksomhet drives strengt i henhold til alle aktuelle lover og reguleringer

Integritet og pålitelighet er vår mest verdifulle eiendeler. Selskapene i AERZEN-gruppen etterlever de strengeste juridiske og etiske normene som gjelder i vår bransje. AERZEN virksomhet drives strengt i henhold til alle aktuelle lover og reguleringer. Integriteten til hver ansatt er av største betydning. Våre ansatte skal ha en privat oppførsel, slik at deres oppgaver og ansvar til vårt selskap ikke er i fare og / eller juridiske spørsmål ikke oppstår i forhold til deres tilknytning til AERZEN-gruppen.