Akustiske evalueringer

OPTIMALISERINGER I PLANLEGGINGS- OG PROSJEKTERINGSFASEN OG I ALLEREDE EKSISTERENDE ANLEGG

AERZEN-maskiner er stillegående. Men fordi operative miljøer er forskjellige, har vi akustiske spesialister tilgjengelig for å hjelpe til med de løsningene du trenger på en rask og effektiv måte.

Akustisk optimalisering

  • vurdering av forholdene på stedet
  • måling og datainnsamling
  • lydintensitetsvurdering i henhold til ISO 9614
  • optimaliseringsforslag, med tilbud

For deg som kunde utfører vi akustiske evalueringer innenfor planleggings- og designfasen. Vi utfører også akustiske optimaliseringer på allerede eksisterende anlegg.

Ha en innsikt i akustisk optimalisering

Akustiske evaluering i planleggingen og prosjekteringen

Lyd fra de prosjekterte AERZEN-maskinene, de tilkoblede rørsystemene og lydutbredelse i rommet hhv. friområdet er undersøkt og beskrevet blant annet ved:

  • Sammenstilling av eksisterende akustiske relaterte data. Beregning av utstrålingsstøy i henhold til VDI 3733. Fastsettelse av rominnflytelse og hvis så er tilfelle andre bakgrunnslyder. Fastsettelse av forventet romnivå Anbefaling av tiltak for å oppnå de garanterte verdier for rom eller avgivelse. Verifikasjon av den garanterte verdien ved akustiske evalueringer og tolkninger, dels ved komplekse lydintensitetsmåling i henhold til ISO 9614.

Lydoptimalisering for eksisterende anlegg

  • Opptak av akustiske data og forholdene på stedet. Sammenligning av målte data med forstyrrelsesvariabler som skal beregnes (frekvensposisjon, resonansfrekvenser). Diskusjon om resultatet og forslag til optimalisering ved rapport,. Verifikasjon av den garanterte verdien ved akustiske evalueringer og tolkning, dels ved komplekse lydintensitetsmåling i henhold til ISO 9614.