Maskindiagnose

PROFESJONELL DATAANALYSE

Maskindiagnose betyr å teste enhetene for vibrasjon. Målet er å utvide enhetenes driftstid ved å måle deres vibrasjon på en jevnlig basis. AERZENs alternativ er å måle vibrasjon, temperatur og OPM med en mobil enhet eller å bruke et integrert system for konstant online overvåking.

Maskindiagnose

 • spesialiserte måleinstrumenter (AERZEN-detektorer)
 • profesjonell dataanalyse
 • identifisering av kritiske maskiner
 • økonomiske optimaliseringsforslag
 • Delta Real-Time Monitoring (DRTM)
 • statusrapporter, optimaliseringsforslag, konfigurerbare alarmfunksjoner
 • utprøvde reaksjonsrutiner
AERZEN-mekaniker ved maskin gjennomfører diagnose som del av det forebyggende vedlikeholdet

Maskindiagnose basert på vibrasjonsmålinger

Vibrasjonsmåleprosedyrer er en god indikator for tilstanden til maskinen og er det beste virkemidlet for tidlig å avdekke lagerskader. Vibrasjonsmålingsprosedyrer er selvfølgelig blant våre tjenester: For dette, tilbyr AERZEN målinger med en mobil enhet for registrering av vibrasjon, temperatur og hastighet. I tillegg tilbyr AERZEN målinger med et stasjonært system for kontinuerlig online overvåking. Målet er å øke levetiden for dine installasjoner ved hjelp av vanlige vibrasjonsmålinger. Måling og evaluering av pulseringer av skruekompressorer og lobeblåsere utføres i henhold til direktiv VDI 3836 (DIN ISO 10816 – 1 /3).

Oversikt servicedekning

 • Målinger med spesialutstyr (AERZEN-detektor)
 • Etablering av en måleplan fra designdataene til dataene som skal sjekkes
 • Vibrasjonsmåling på stedet (på maskinen) basert på bestemte måledata
 • Profesjonell dataanalyse: analyse av de bestemte frekvensene ved hjelp av FFT-analyse. Oppdager ubalanser, forskyvninger, skader i bæringer eller tannfeil ved hjelp av interferensfrekvenser.
 • Utarbeidelse av en rapport og en plan over tiltak med forslag til videre handlinger
 • Tilstandsorientert sanntids maskinovervåking (Delta-Real-Time-Monitoring, DRTM)

Din fordel:

 • Identifisering av kritiske maskiner: Tidlig påvisning av skader

Delta sanntidsovervåking – Online sanntidsovervåking av AERZEN fortrengningsmaskiner

Permanent sanntidsovervåking vurdert av våre eksperter sikrer en langsiktig og problemfri drift av ditt AERZEN-overvåkede utstyr. Våre Delta sanntidsovervåkingsskjermer analyserer og sammenligner faktiske og ønskede verdier for vibrasjoner, trykk og temperaturer. Overføring av disse dataene er mulig via Intranett til serveren din eller via Internett, Ethernet eller GSM-modem til serveren hosl Aerzener Maschinenfabrik. Ved idriftsettelse av enheten, vil det bli fastsatt grenseverdier for disse dataene. Når de målte faktiske verdiene er over de definerte ønskede verdier, varsles det per SMS eller e-post adressert til den personen som har ansvaret (f.eks. AERZEN mekaniske ingeniører, servicepersonell etc.). Med tilstrekkelig varslingstid kan dermed gradvis voksende hendelser bli gjenkjent på et tidlig stadium og forebyggende tiltak kan innføres. Dette sikrer produksjon, minimerer risikoen for uforutsette produksjonsavbrudd og hindrer mulige ekstrakostnader.

How a AERZEN unit can minimises the risk of unforeseen production interruptions and avoids possibly resulting investments

Fordelene med sanntidsovervåking

 • Permanent overvåking
 • Lav risiko for havari
 • Forutsigbare stillstandsperioder
 • Definerte kostnader
 • Lengre levetid og dermed reduserte vedlikeholdskostnader
 • Fleksibelt system, kan også oppgraderes på eksisterende maskiner
 • Integrering i AERtronic (AERZEN blåser- og kompressorkontroll)
 • Overføring av vedlikeholdsmeldinger