AERZEN opplæring

MER KOMPETANSE FOR DITT Tekniske personell.

Foretrekker du å holde drift- og vedlikeholdskurs på AERZEN-maskiner med dine egne ansatte? Ikke noe problem: AERZEN Service vil med glede støtte deg med nødvendig ekspertise. Opplæring vil foregå hos AERZEN morselskap eller på ditt anlegg. Dine brukere og ditt vedlikeholdspersonell vil bli kurset av AERZEN spesialister, for å få spesielle kunnskaper om forebyggende og tilstandsorientert vedlikehold av AERZEN aggregater.

Dine spesialister kan jobben sin. Mange grunner for økte investeringer i denne verdifulle ressursen.

  • trening enten i dine lokaler eller i vår fabrikk
  • opplæring i drift og vedlikehold av lobeblåsere og skruekompressorer
  • OEM-kompetanse som en intern ressurs, lett tilgjengelig når du trenger det

Produktorientert trening = Verdiskaping for din bedrift

Brukere og vedlikeholdspersonell fra et selskap får informasjon om AERZEN-enheter fra en AERZEN-spesialist

Det tilbudte opplæringsinnholdet omfatter AERZEN standard aggregat med lobeblåser, skrueblåsere og skrukompressorer. Kursene er praktisk organisert og dekker alt tilbehør for aggregatet (se boks til høyre). Deltakerne får viktige detaljer knyttet til produktet, informasjon om due diligence-forpliktelser, sikkerhetsinstruksjoner, vedlikeholdsintervaller og uakseptable driftsformer og deres konsekvenser. Av erfaring begrenser AERZEN antall deltakere per opplæringsenhet for å sikre den faglige kvaliteten på kurset og høy praktisk nytte for hver deltaker. På slutten av kurset, får alle deltakerne en bekreftelse på utmerket teknisk trening fra AERZEN, noe som garanterer bedre maskintilgjengelighet og en klar merverdi for din bedrift.

Opplæringsinnhold lobeblåsere

  • Trykksikkerhetsventil
  • tilbakeslags ventil
  • Innsugningslyddemper med integrert luftfilter
  • Grunnramme
  • Starte avlastning (Aeromat)

Opplæringsinnhold skruekompressor ogskrueblåser

  • Oljedemister, Tomgangskjøring, full kapasitetsregulering, Oljetrykkregulerings ventil, Oljetemperaturkontroll ventil