Kontroll og vedlikehold

Rask og kompetente service på stedet

Har du behov for regelmessig kontroll og vedlikehold, eller vedlikehold av et AERZEN-aggregat? Eller har du et teknisk problem som ikke kan løses via vår telefonsupport eller med ditt eget vedlikeholdsteam? Da kan AERZEN service hjelpe deg. Våre team, som er på plass over hele verden, vet hva som er viktig og er raskt på plass for å gi deg eksperthjelp.

Servicetekniker fra AERZEN inspiserer AERZEN-enheter

Fagfolk til unnsetning.

Enten AERZEN-enheten trenger vedlikehold, inspeksjon, forebyggende arbeid, eller overhaling, kan AERZEN stille med servicetjenester på stedet til din disposisjon. Dette kan vi tilby fordi vi har servicesentre strategisk plassert rundt om i verden, høyt utdannede fagfolk og desentralisert lagring av reservedeler. Våre regionale servicetelefoner kan hjelpe med tekniske spørsmål som haster, selv om du må ringe dem utenfor normal arbeidstid.

OEM-kompetanse – med sikkerhetspass.

Våre serviceteknikere har kunnskap og erfaring til å bruke de riktige løsningene for sikker drift av dine enheter. De har også blitt sertifisert i sikkerhetskrav som gjelder i deres regioner. Dette bidrar til å eliminere tidkrevende, ad hoc-opplæring. I Tyskland, for eksempel, er AERZENs servicemekanikere sertifisert som Security Certificate Contractors – som er et krav i kjemisk og petrokjemisk industri.

Vedlikehold i henhold til AERZENs sjekklister

Vi har utviklet spesielle sjekklister for kontroll og vedlikehold av AERZEN lobeblåsere og skruekompressorer for å avdekke om service er påkrev. Kontrollen av aggregatene inkluderer evaluering av driftsstabilitet, vurdering av toleranser, oljenivå og oljetetthet. Trykkventilen (sikkerhetsventilen), startavlastningen (hvis det eksisterer) og tilbakeslagsventilen vil bli inspisert. Basert på sjekklisten, vil kunden motta en rapport etter befaringen om den nåværende tilstanden til maskinen. Hvis vedlikehold er nødvendig vil et service tilbud bli levert Vedlikehold inkluderer oljeskift, bytte av luftfilter og komponenter for kraftoverføring (V-belte, kobblingsgummi). Komponentene i kraftoverføringen vil bli justert.

Klar for offshore implementering.

AERZEN tjenester har blitt satt på prøve på boreplattformer og andre offshoreanlegg. Spesialtrente eksperter vil ta vare på dine AERZEN-enheter selv under ekstreme forhold. Disse teknikere har fullført grunnleggende opplæring for sikkerhet til sjøs, samt helikopterevakueringstrening (HUET).

Arbeid i kjernekraftverk

Vi er autorisert til å utføre vedlikeholdsarbeid, inspeksjoner eller generelle overhalinger på AERZEN-produkter i kjernekraftverk. Våre serviceteknikere har strålingspass og undersøkes kontinuerlig av vår eksterne strålevernsansvarlig. Vi har de nødvendige sertifikatene som kvalifiseringssertifikat for kvalitetssikring i henhold til regel KTA 1401 samt fullmakt til å arbeide i eksterne anlegg eller anlegg i henhold til § 15 StrlSchV (Radiation Protection Ordinance).

AERZEN-veiledere sertifisert i henhold til SCC

AERZEN veiledere har deltatt på seminarer i regi av yrkesorganisasjonen for mekanisk industri og metallindustrien for å oppnå SCC-sertifikat (sikkerhetssertifikat entreprenører), en form for kombinert arbeids- og miljøvernstyringssystem for underleverandører. Dette sertifikatet kreves av et økende antall kunder, f.eks. i kjemisk og petrokjemisk industri, av brukere, distributører og i Benelux landene. Takket være denne sertifiseringen kan kostbar og tidkrevende sikkerhetsopplæring med kundene reduseres eller fjernes helt. Dette sertifikatet representerer godkjent kvalitet.