aerzen

Viziune 2022

Abordare sistematică a creșterii

AERZEN este unul dintre cei trei specialiști de vârf din lume în aplicații legate de transportul și comprimarea gazelor folosind produse și procese de producție cu eficiență energetică și economie de resurse.

Companie

Noua clădire administrativă din orașul nostru AERZEN

Aerzener Maschinenfabrik va rămâne și în viitor o companie aflată în proprietatea familiei. Acest lucru este posibil doar dacă se stabilește o bază de profit solidă. Acesta este singurul mod de a asigura independența companiei noastre și capacitatea de luare a deciziilor. A câștiga cote de piață suplimentare și a reduce costuri evitabile constituie unele dintre cele mai importante obiective ale noastre. 

Expansiunea globală cu păstrarea companiei mamă în Aerzen, extinderea gamei de produse, specificații de produse regionale și orientate către cerere precum și cucerirea unor segmente de piață noi sunt zonele de bază ale strategiei noastre de creștere.

În activitățile strategice și operative, Grupul AERZEN acționează în limitele Responsabilității Sociale Corporative / CSR, fiind orientată spre responsabilitate în legătură cu economia, legislația și etica.

Calitate

Un tehnician AERZEN lucrează la un echipament AERZEN de înaltă calitate

AERZEN este sinonim cu cele mai înalte standarde de calitate Pentru client, ele se reflectă în fiabilitatea excepțională a produselor, serviciilor și proceselor noastre.

Calitatea este măsurabilă. Ea se vede în excelența produselor, serviciilor și soluțiilor de aplicații furnizate de AERZEN. Calitatea nu înseamnă doar să se livreze produsul sau soluția anticipată de client și garantată prin semnarea contractului. Elemente cum sunt livrarea la timp și fiabilitatea totală sunt de asemenea parte a cerințelor noastre privind calitatea. Acești parametri pot fi garantați doar dacă facem tot ce putem în fiecare zi. Conștiința extinsă a calității în cadrul Grupului AERZEN este și mai mult optimizată printr-o campanie de calitate implicând întregul personal. Aceasta va face ca produsele și soluțiile de aplicații de la noi să fie cu adevărat stabile în viitor. 

Clienți

Un angajat de service AERZEN dă mâna cu un angajat al unei companii

Orientarea fără compromisuri către clienți în toate sectoarele companiei este unul dintre factorii de bază ai succesului nostru. Orientarea către clienți și dezvoltarea produselor trebuie adaptate la cerințele geografice ale pieței și la zonele de aplicare. Aceasta înseamnă să ne cunoaștem foarte bine clienții. Trebuie să înțelegem cum lucrează ei, trebuie să le identificăm cerințele și să aflăm ce așteaptă de la un specialist în aplicații. Prin rotația posturilor și instruirea angajaților în diferite departamente și sedii, precum și prin vizite numeroase la clienți și seminare specifice învățăm și înțelegem așteptările clienților noștri din întreaga lume. Aceasta va duce la un angajament față de clienții noștri care, la rândul său, duce la îmbunătățirea înțelegerii pieței și la dezvoltarea produselor.

Conducere

Conducerea planifică realizarea operațională a Viziunii 2020 pe baza directivelor de management ale AERZEN

Conducerea planifică realizarea operațională a Viziunii 2020 pe baza directivelor de management ale AERZEN. Cea mai bună strategie este însă inutilă dacă nu i se dă viață prin pachete operative de măsuri. Aceasta este responsabilitatea conducerii, care aplică în pași mici strategia necesară pentru atingerea obiectivelor definite în Viziunea 2020. Respectarea directivelor noastre, dialogul permanent cu angajații și superiorii, cultura unui feedback pozitiv vor fi cerute și încurajate cu prioritate maximă.

Angajaţi

Angajați AERZEN la muncă – buna comunicare, spiritul de echipă, implicarea și diversitatea de opinii sunt principalele chei de boltă ale companiei noastre.

Comunicarea, spiritul de echipă, încrederea, angajamentul și diversitatea de opinii sunt principalele chei de boltă ale companiei noastre. Promovăm angajamentul de durată, instruirea avansată și experiența dobândită în străinătate precum și schimbul de experiență și de personal la nivelul întregului grup. Standardele minime de lucru sunt garantate întotdeauna printr-un cod existent. Într-o atmosferă de lucru care susține performanțe ridicate cu scopuri clar definite de superiori și sarcini care reprezintă provocări pozitive, creăm dezvoltare personală pentru fiecare. Superiorilor li se acordă încredere. Se creează condiții cadru pentru îmbunătățirea vieții de familie. Înțelegerea reciprocă și un nivel ridicat de apreciere optimizează cooperarea internațională. Acești pași vor transforma locul de muncă AERZEN într-o marcă care consolidează reputația noastră de firmă unde este plăcut să lucrezi.

Profit

Statistica veniturilor AERZEN și valoarea companiei

Obiective financiare clar definite duc la creșterea profitului și valorii companiei. Cifre cheie importante pentru a acționa pe piață fără a fi prea strâns legați de capitalul străin într-o măsură prea mare. Mai presus de orice, aceasta ne garantează locurile de muncă. Valoarea companiei este compusă din bunuri materiale, cum sunt imobilizările corporale și, pe de altă parte, valori imateriale cum sunt competența personalului și valoarea mărcii. Fiecare participant poate susține activ creșterea profitului și valorii companiei. Trebuie doar să muncească bine zi de zi.

Inovație

imaginea unui bec – o cultură a inovației profund ancorată la toate nivelurile asigură competitivitatea companiei și pe viitor

O cultură a inovației profund ancorată la toate nivelurile asigură competitivitatea companiei și pe viitor. Managementul inovației la AERZEN îi acordă susținere permanentă.  Comportamentul, valorile și cooperarea din interior vor fi aliniate ca să producă un teren fertil pentru inovații. Pentru dezvoltarea produselor, inovația înseamnă o urmărire consecventă a pieței, identificarea cerințelor și tendințelor precum și deciziile rezultante privind produsele.
Produse cu potențial novator considerabil sunt dezvoltate și prezentate pe piață într-un termen scurt.

Globalizare

Imaginea unei hărți – ca grup de companii cu acțiune globală, AERZEN se definește prin producția locală dar și prin centre de competență și service descentralizate.

Ca grup de companii cu acțiune globală, AERZEN se definește prin producția locală dar și prin centre de competență și service descentralizate. Strategia noastră privind globalizarea și creșterea ne ajută să garantăm locurile de muncă și să ne consolidăm poziția pe piață în cadrul unei concurențe internaționale. Globalizarea combinată cu Vision 2020 reprezintă un avantaj financiar pentru Grupul AERZEN și ajută în mod cert să ne consolidăm prezența în toată lumea.

Mediu și sustenabilitate

AERZEN este cunoscut pentru produse și procese de producție care protejează mediul și resursele

AERZEN este cunoscut pentru produse și procese de producție care protejează mediul și resursele. Economia de resurse înseamnă pentru noi să obținem cel mai mare beneficiu în producție și service cu cea mai redusă cheltuială de materiale și energie. Delta Hybrid și tehnologia eficientă de antrenare sunt exemple de produse cu orientare ecologică deosebită realizate de AERZEN. Alte subiecte care țin seama de mediu sunt Clădirea Verde de la AERZEN SUA și Centrul de producție al companiei mamă. Și în viitor, unul dintre principalele noastre obiective va fi fabricarea unor produse cu eficiență energetică.

Etica companiei

Activitatea AERZEN se desfășoară în strictă concordanță cu litera și spiritul tuturor legilor și regulamentelor aplicabile.

Integritatea și încrederea sunt cele mai valoroase active ale noastre. Companiile din Grupul AERZEN aderă la cele mai ridicate standarde legale și etice aplicabile în sectorul nostru. Activitatea companiei se desfășoară în strictă concordanță cu litera și spiritul tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Integritatea fiecărui angajat este de maximă importanță. Angajații noștri trebuie să-și desfășoare activitățile personale astfel încât să nu fie afectate obligațiile și responsabilitățile față de compania noastră și/sau să nu se creeze probleme juridice în legătură cu asocierea lor la Grupul AERZEN.