RIEŠENIA AERZEN PRE BIOPLYN

Prémiové technológie pre sektor bioplynu - vyrobené spoločnosťou AERZEN.

Zákazníci môžu ťažiť z rozsiahleho know-how, ktoré spoločnosť AERZEN získala počas desiatok rokov skúseností v chemickom a petrochemickom priemysle.
Využitie bioplynu, ako zdroja energie, výrazne prispieva k dosiahnutiu environmentálnych cieľov stanovených na národnej i medzinárodnej úrovni; s tým sa zníži závislosť od jadrovej energie či emisií CO2.

My v spoločnosti AERZEN podporujeme všetky tieto zámery spolu s našimi viac ako 43 zastúpeniami po celom svete.

Počas mnohých rokov dúchadlá a kompresory Aerzen dopravujú a stláčajú všetky typy plynov a plynových zmesí v chemických a petrochemických závodoch. V týchto prípadoch použitia sú rozhodujúcimi kritériami energetická účinnosť, bezpečnosť prevádzky a spoľahlivosť. Na základe tohto know-how a získaných skúseností ponúka spoločnosť AERZEN produkty, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre bioplynové použitie:

Či sa jedná o zariadenia zvyšujúce sací tlak pre kogeneračné jednotky (CHP) a úpravne bioplynu (BGTP), alebo stroje, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť technológie na vstrekovanie bioplynu (BGIP) pre stláčanie biometánu a jeho dopravu do plynových rozvodov; AERZEN má vhodné dúchadlo alebo kompresor pre každé použitie. Zo širokej rady veľkostí strojov a návrhových tlakov môžeme ponúknuť riešenia špecificky prispôsobené potrebám každého zákazníka.

Všetky dúchadlá a kompresory sa môžu používať v nebezpečných oblastiach Zóny 1 a Zóny 2, ako je zadefinované podľa ATEX Smernice RL 2014/34/EU a zároveň v Smernici o strojoch, vrátane najnovšieho bezpečnostného štandardu (EN 1012-3) a pre Nemecko aj v zmysle nariadení DVGW.
*DVGW: Nemecká technická a vedecká asociácia pre plyn a vodu

Diagram riešení AERZEN pre bioplyn - funkčnosť bioplynovej stanice
Bioplynové riešenia AERZEN - funkcionalita bioplynovej stanice
Schematické znázornenie využitia technológie AERZEN v bioplynových staniciach
AERZEN má vhodnú technológiu na akékoľvek bioplynové použitie