KONTAMINÁCIA PRODUKTU? NIE S PRODUKTMI AERZEN!

Zaručujeme 100 % čistotu výrobku, bezpečnosť a spoľahlivosť.


Tlmiče hluku bez absorpčných materiálov na strane výstupu, stroje vyhovujúce ATEX a bezolejová technológia triedy 0

Absolútne bezolejová technológia stlačeného vzduchu bez absorpcie od spoločnosti AERZEN vám zaručí 100 % čistotu produktu vo všetkých procesoch pneumatického dopravovania citlivého sypkého materiálu.
Riešime náročné výrobné požiadavky, napr. v potravinárskom priemysle, farmaceutickom priemysle alebo v chemických a petrochemických procesoch, vďaka inovačnej technológii certifikovanej podľa smernice ATEX.

Informačný katalóg na stiahnutie


100 % ČISTOTA PRODUKTU

vďaka certifikovanej bezolejovej technológii triedy 0

Čistota stlačeného vzduchu je v mnohých priemyselných odvetviach rozhodujúca, keďže výrazne ovplyvňuje kvalitu procesov výroby vysoko kvalitných produktov. Okrem iného v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle, v častiach automobilového priemyslu, v papierenskom a textilnom priemysle, lekárskych technológiách, ale aj v citlivých chemických a petrochemických procesoch.  Vždy keď sa stlačený vzduch dostáva do styku s produktom, ako je to napríklad pri pneumatickej doprave, je dôležité zaručiť, aby stlačený vzduch neobsahoval v zmysle normy ISO 8573-1 žiadny olej a bol triedy 0. Pretože kontaminácia produktu olejom môže mať nepriaznivé následky, napríklad zničenie celých výrobných sérií.

CERTIFICATE FOR THE FOOD INDUSTRY

AERZEN Certificate ISO 22000

V spolupráci s Tüv Rheinland LGA Products GmbH bola táto bezpečnostná norma definovaná v súlade s týmito usmerneniami a normami:

  •  ISO 8573-1: 2010 Časť 1: Znečisťujúce látky a triedy čistoty
  •  ISO 8573-2: 2007 Časť 2: Skúšobné metódy na stanovenie obsahu aerosólového oleja
  •  ISO 8573-5: 2001 Časť 5: Skúšobné metódy na stanovenie obsahu olejových pár a organických rozpúšťadiel.

Certifikát pre bezolejovú prevádzku výrobkov Delta Blower, Delta Hybrid a Delta Screw

Certifikát Delta hybrid s bezolejovou prevádzkou
Delta hybrid s bezolejovou prevádzkou
Certifikát GM dúchadlo s bezolejovou prevádzkou
GM dúchadlo s bezolejovou prevádzkou
Certificate Oil-free Operation VML Compressor
Oil-free Operation VML Compressor
Certifikát VM kompresor s bezolejovou prevádzkou
VM kompresor s bezolejovou prevádzkou

100 % SPOĽAHLIVOSŤ

vďaka technológii tlmiča hluku bez absorpcie

Zvýšená energetická účinnosť a predĺženie životnosti systému stlačeného vzduchu a dodržanie požadovanej hladiny akustického hluku vďaka novým a patentovaným tlmičom hluku. Spoločnosť AERZEN vo svojom centre výskumu a vývoja vyvinula úplne novú technológiu tlmiča hluku, ktorú si úspešne dala patentovať (európsky patent č. 1857682). V budúcnosti bude AERZEN používať tzv. reaktívne tlmiče hluku na zníženie hluku v potrubí pre výrobky zo série Delta Blower (objemové dúchadlá), Delta Hybrid (kompresory so stočenými rotačnými piestami) a Delta Screw (skrutkové kompresory).

3D animácia tlmič hluku
3D animácia tlmič hluku

100 % bezpečnosť

vďaka technológiám certifikovaným v zmysle ATEX

Bezpečné, účinné a úsporné. Kompresorové a dúchadlové agregáty vyrobené spoločnosťou AERZEN sa vždy používali vo veľmi kritických oblastiach. Poznatky a skúsenosti, ktoré sme za desaťročia získali v takmer každej oblasti použitia možno nájsť najmä v procesoch, na ktoré sa vzťahuje smernica ATEX.

  • 100 % bezpečnosť s aplikáciami ATEX
  • Tlmiče hluku na strane výstupu bez absorpčných materiálov ako pohlcovač iskier
  • Ochrana pred výbuchom v pneumatickej doprave sypkých materiálov
  • 100 % čistota produktu a bezpečnosť vďaka certifikovanej technológii
  • AERZEN znamená následný a nikdy neprestávajúci vývoj, pretože v našej maximálnej pozornosti je vaša bezpečnosť a váš produkt


Napríklad aspekt, ktorý sa zriedkavo zvažuje v pneumatickej doprave, znamená, že podľa analýzy rizík môžu dúchadlá a kompresory vytvárať iskry, ktoré sa potom vháňajú do dopravného potrubia (tlaková doprava), kde môžu viesť k zapáleniu zmesi prachu a vzduchu. Koncepcia AERZEN ATEX už ponúka riešenie certifikované v zmysle TÜV. Pohlcovač iskier, ktorý je integrovaný v základovom ráme alebo v tlmiči hluku na strane výtlaku, bráni v prípade núdzovej situácie tvorbe iskier v nebezpečnej zóne. Separátnu inštaláciu pohlcovačov iskier na mieste montáže stroja možno úplne vynechať, čo je rozhodujúca výhoda pre zákazníka. Nie sú teda potrebné dodatočné investičné náklady. Týmto sa zároveň trvalo šetria náklady na energiu, keďže sa dá zabrániť tlakovým stratám v smere prúdenia média.

Vyhlásenie o zhode

Riešenia ATEX od AERZEN