Práca pre AERZEN

otvorená a motivačná kultúra spoločnosti!

AERZEN sa pozerá späť na 150-ročný úspešný príbeh, ktorý charakterizuje sústavný rast a internacionalizácia. Vyvinuli sme sa v globálneho technologického lídra, ktorý si zachováva svoje obvyklé štruktúry. Využite výhody našich skúseností a kompetencie a oboznámte sa s našou otvorenou a motivačnou kultúrou v spoločnosti!

Centrála AERZEN Maschinenfabrik GmbH

Vyváženosť práce a života

Zladenie súkromného a profesijného života je pre nás obzvlášť dôležité: S modelmi pracovných časov flexibilných a priateľských k rodine, fitness programami a športovými podujatiami spoločnosti, ergonomickým dizajnom pracoviska, ako aj s vyváženými jedlami v našej podnikovej jedálni, sa staráme o blaho našich kolegov. S príjmom založeným na kolektívnych zmluvách a systémom dôchodkového zabezpečenia, starobným dôchodkom od spoločnosti AERZEN ponúkame našim zamestnancom bezpečnosť.

Učňovské a ďalšie vzdelávanie

Neustále sa zameriavame na váš individuálny rozvoj: Od školenia prostredníctvom duálneho vzdelávania, školení v spoločnosti, špeciálnych prezentačných a manažérskych školení až po prevádzkové školenia, aby sa zamestnanci stali obchodnými ekonómami, alebo vedúcimi pracovníkmi - naše školenia a program pokročilého vzdelávania sa prispôsobuje požiadavkám každého kolegu a upravuje sa podľa požiadaviek a efektívnosti.

Medzinárodná práca

Mapa pobočiek a servisných centier AERZEN

AERZEN ako zamestnávateľ symbolizuje náročné a rozmanité úlohy v dôveryhodnej a kolegiálnej atmosfére. Ponúkame príležitosť uplatniť vaše vlastné nápady a rásť so zodpovednými úlohami, národne aj medzinárodne. Bez ohľadu na to, či je to v Nemecku, Austrálii, Mexiku alebo Číne - vo viac ako 43 zastúpeniach, na šiestich kontinentoch pracuje intenzívne viac ako 2.000 kolegov na nových technológiách.