Ocenenia

Aerzener Maschinenfabrik GmbH je medzi najlepšími zamestnávateľmi Nemecka

Aerzener Maschinenfabrik GmbH je jedným z top zamestnávateľov krajiny. V priemyselnom odvetví strojárstva a projektového inžinierstva dosahuje výrobca špeciálnych strojov, spoločnosť Aerzen, silné 16. miesto, ktoré je zároveň najlepším výsledkom spoločnosti v rámci Dolného Saska v tomto sektore. Toto ukázal najväčší prieskum Nemecka s viac než 70.000 hodnoteniami zamestnancov ich vlastných spoločností.

2015

Certifikát Najlepší zamestnávatelia 2015

2016

2017

Certificate of the Top National Employers 2017

2018

Listina najlepšieho zamestnávateľa roka 2015
Chart of the best employer 2017

Tlačové informácie

V roku 2016 je Aerzener Maschinenfabrik GmbH znovu jedným z najlepších zamestnávateľov v Nemecku a ďalej sa zlepšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Aerzener Maschinenfabrik GmbH vstúpil do radov top zamestnávateľov krajiny. V strojárskej výrobe spoločnosť AERZEN potvrdila silné, pätnáste miesto ako výrobca špeciálnych strojov, ako sú dúchadlá s rotačnými piestami, kompresory so stočenými rotačnými piestami, skrutkové kompresory, turbodúchadlá a plynomery s rotačnými piestami. Presne rovnako ako v roku 2015, zostal AERZEN najlepším zamestnávateľom Dolného Saska v tejto priemyselnej oblasti. Toto sú výsledky najväčšieho výskumu Nemecka s viac než 70.000 hodnoteniami zamestnancov ich vlastných spoločností.

Stephan Brand, marketingový manažér spoločnosti AERZEN, komentoval potešujúce výsledky nasledovne: „Opakované ocenenie a súvisiaca pozitívna spätná väzba od našich zamestnancov, že nás uznali ako jedného z najlepších zamestnávateľov Nemecka, nás robí nesmierne hrdými. Komunikácia, tímový duch, dôvera, záväzok, iniciatíva a rozmanitosť názorov sú podstatnými a základnými kameňmi našej spoločnosti. Tieto hodnoty praktizujú a oceňujú aj naši zamestnanci po celom svete. Zlepšenie vo výsledkoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokazuje, že sústavne pokračujeme konzistentne po našej vytýčenej ceste. Naším zámerom je ďalej optimalizovať naše pracovné postupy a zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi prácou a súkromným životom. Chceme poskytovať vyrovnané pracovné prostredie, pretože naši zamestnanci sú naším najväčším prínosom!”

Focus-Spezial 2016

Obal Focus-Spezial