Ocenenia

Aerzener Maschinenfabrik GmbH je medzi najlepšími zamestnávateľmi Nemecka

Aerzener Maschinenfabrik GmbH je jedným z top zamestnávateľov krajiny. V priemyselnom odvetví strojárstva a projektového inžinierstva dosahuje výrobca špeciálnych strojov, spoločnosť Aerzen, silné 16. miesto, ktoré je zároveň najlepším výsledkom spoločnosti v rámci Dolného Saska v tomto sektore. Toto ukázal najväčší prieskum Nemecka s viac než 70.000 hodnoteniami zamestnancov ich vlastných spoločností.

2015

Certifikát Najlepší zamestnávatelia 2015

2016

2017

Certificate of the Top National Employers 2017
Listina najlepšieho zamestnávateľa roka 2015
Chart of the best employer 2017

Tlačové informácie

V roku 2016 je Aerzener Maschinenfabrik GmbH znovu jedným z najlepších zamestnávateľov v Nemecku a ďalej sa zlepšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Aerzener Maschinenfabrik GmbH vstúpil do radov top zamestnávateľov krajiny. V strojárskej výrobe spoločnosť AERZEN potvrdila silné, pätnáste miesto ako výrobca špeciálnych strojov, ako sú dúchadlá s rotačnými piestami, kompresory so stočenými rotačnými piestami, skrutkové kompresory, turbodúchadlá a plynomery s rotačnými piestami. Presne rovnako ako v roku 2015, zostal AERZEN najlepším zamestnávateľom Dolného Saska v tejto priemyselnej oblasti. Toto sú výsledky najväčšieho výskumu Nemecka s viac než 70.000 hodnoteniami zamestnancov ich vlastných spoločností.

Stephan Brand, marketingový manažér spoločnosti AERZEN, komentoval potešujúce výsledky nasledovne: „Opakované ocenenie a súvisiaca pozitívna spätná väzba od našich zamestnancov, že nás uznali ako jedného z najlepších zamestnávateľov Nemecka, nás robí nesmierne hrdými. Komunikácia, tímový duch, dôvera, záväzok, iniciatíva a rozmanitosť názorov sú podstatnými a základnými kameňmi našej spoločnosti. Tieto hodnoty praktizujú a oceňujú aj naši zamestnanci po celom svete. Zlepšenie vo výsledkoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokazuje, že sústavne pokračujeme konzistentne po našej vytýčenej ceste. Naším zámerom je ďalej optimalizovať naše pracovné postupy a zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi prácou a súkromným životom. Chceme poskytovať vyrovnané pracovné prostredie, pretože naši zamestnanci sú naším najväčším prínosom!”

Pri otázke, prečo je AERZEN takým zaujímavým zamestnávateľom, Brand odpovedal: „Zamestnanci AERZEN majú príležitosť zrealizovať a implementovať svoje predstavy a koncepty v rámci celého tímu. Pracujúc spoločne chceme dať trhu jasné znamenie.” Brand dodal, že zamestnanci AERZEN vždy praktizovali dôveryhodnú a kolegiálnu spoluprácu, zachovávajúc dlhodobú identifikáciu so spoločnosťou. Naša korporačná kultúra vždy podporovala sústavné školenia a výmenu medzinárodných skúseností našich zamestnancov.

Ako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch, bol aj tento prieskum obzvlášť reprezentatívny, nakoľko zamestnanci hodnotili nielen svojich zamestnávateľov, ale aj svojich nadriadených. V priebehu tohto najväčšieho nemeckého prieskumu svojho druhu, určil Focus v spolupráci s portálom Xing a Kununu 1.000 najlepších zamestnávateľov s viac než 500 zamestnancami z 22 rôznych odvetví priemyslu. Špeciálna črta reprezentatívneho prieskumu, ktorý vykonal inštitút výskumu trhu Statista v Hamburgu: Prieskum sa zakladal na hodnoteniach zamestnancov rôznych vekových skupín a rôznych úrovní hierarchie. Respondenti hodnotili napr. správanie svojho nadriadeného pri riadení, profesionálne perspektívy, plat a imidž zamestnávateľa. Okrem toho sa skúmala ochota odporučiť vlastného zamestnávateľa a iných zamestnávateľov v rámci tej istej oblasti priemyslu. Celkovo sa vyhodnocovalo viac ako 70.000 hodnotení.

Hlavný redaktor agentúry Focus, Ulrich Reitz:” Je pôsobivé vidieť, aký druh zmeny sa uskutočňuje v súčasnosti vo vzoroch v rámci spoločností. Bez ohľadu na to, či predsedovia veľkých korporácií, alebo riaditelia stredne veľkých spoločností, všetci z nich spoznali, že potrebujú zvýšiť svoju atraktívnosť ako zamestnávateľ, keď chcú prijať vysoko kvalifikovaných mladších zamestnancov a špecialistov. Budujú sa inštitúcie pre rozvoj zručností a zamestnanci majú enormnú slobodu pri rozhodovaní v rodinnej atmosfére. V skratke: Vytvára sa celkom nové pracovné prostredie. Nový Focus-Spezial odhaľuje, kto je tu najúspešnejší a poskytuje blízky náhľad na požiadavky zamestnancov.”

Focus-Spezial 2016

Obal Focus-Spezial