Zákaznícky časopis

„AERZEN com.press“

Náš zákaznícky časopis AERZEN „AERZEN com.press“ Vám v pravidelných intervaloch poskytne podrobné informácie o našej spoločnosti, našich produktoch a riešeniach.

Staršie vydanie

Compress_17-03_EN.pdf

Compress_17-03_EN.pdf

Compress_17-02_EN.pdf

Compress_17-02_EN.pdf

Com.Press 1/2017

Com.Press 1/2017

  • Prečo sa z modernej ventilačnej techniky tešia hospodári? (Why does modern aeration technology make the treasurer happy?) Alfa dúchadlo - Nový modulárny systém pre veľké dúchadlá AERwater - Integrované riešenia na ceste k Vode 4.0 (Alpha Blower - New modular system for large blowers AERwater - Integrated solutions on the road to Water 4.0)

compress_17-01_EN.pdf (3.3 MB)

Zobraziť vydanie
COM.PRESS 4/2016

COM.PRESS 4/2016

  • Tavenie železa pri nižšom ako tavnom bode www.aerzen.com - Medzinárodné opätovné uvedenie začalo (Odpadová) voda 4.0 - Spoločnosť AERZEN usporadúva fórum o odpadových vodách (Iron smelting below the smelting point www.aerzen.com - International relaunch has started (Waste)water 4.0 - AERZEN holds wastewater forum)

Compress_16-04_EN.pdf (0.9 MB)

Zobraziť vydanie
com.press edition 3/2016

COM.PRESS 3/2016

  • „Optimálne čistíme odpadové vody” Svet obchodu sa stretáva na ILMAC AERZEN bioplynové balíky vyrobené v Indii ("We purify our wastewater optimally" The trade world meets at the ILMAC AERZEN biogas packages made in India)

Compress_16-03_EN.pdf (1.0 MB)

Zobraziť vydanie
com.press edition 2/2016

COM.PRESS 2/2016

  • AERZEN pomáha WWTP znížiť spotrebuje energie - Najvyššia efektivita vo ventilačných zásobníkoch Bioplynové riešenia od spoločnosti AERZEN (AERZEN is helping a WWTP to reduce its energy usage AERsmart - Highest efficiency in aeration tanks Biogas applications made by AERZEN)

Compress_16-02_EN.pdf (2.7 MB)

Zobraziť vydanie
com.press edition 1/2016

COM.PRESS 1/2016

  • Stopercentná dostupnosť Delta Hybrid D 52 S AERZEN Spracovanie deľby plynu (For one hundred per cent availability Delta Hybrid D 52 S AERZEN Process Gas Division)

Compress_16-01_EN.pdf (3.4 MB)

Zobraziť vydanie
com.press edition 4/2015

COM.PRESS 4/2015

  • S vysokým tlakom v zmiešavači „Absolútny rast trhu” Energetický samit pri príležitosti výročia (With high-pressure in the mixer “Absolute Growth Market” Energy summit on the occasion of the anniversary)

Compress_15-04_EN.pdf (2.7 MB)

Zobraziť vydanie
com.press edition 3/2015

com.press 3/2015

  • Dodávka vody pre mesto budúcnosti Doprava k zákazníkovi je ešte rýchlejšia Príslušenstvo umožňuje riešenia šité na mieru

Compress_15-03_EN.pdf (3.4 MB)

Zobraziť vydanie
com.press edition 2/2015

com.press 2/2015

  • So spoločnosťou AERZEN ste v bezpečí Povedali ste pravdu Sedí, pasuje, šetrí (With AERZEN on the safe side You spoke the truth Sits, fits, saves)

Compress_15-02_EN.pdf (2.7 MB)

Zobraziť vydanie
com.press edition 1/2015

com.press 1/2015

  • Mlynček melie účinne Strojový park bol obnovený Dúchadlá sú energeticky ešte úspornejšie (The mills grind efficiently Machine park renewed and expanded Blower units are even more energy-efficient

Compress_15-01_EN.pdf (2.6 MB)

Zobraziť vydanie
com.press edition 4/2014

com.press 4/2014

  • Berliner Luft Údržba 20015 v Dortmunde a Stuttgarte 150 rokov spoločnosti AERZEN, časť 4 1998–2014 (Berliner Luft (The Berlin Air) Maintenance 2015 in Dortmund and Stuttgart 150 years AERZEN, part 4 1998–2014)

Compress_14-04_EN.pdf (2.6 MB)

Zobraziť vydanie
Compress_03-17_EN.pdf

Compress_03-17_EN.pdf