man in blue with helmet

Zákaznícky časopis

„AERZEN com.press“

Náš zákaznícky časopis AERZEN „AERZEN com.press“ Vám v pravidelných intervaloch poskytne podrobné informácie o našej spoločnosti, našich produktoch a riešeniach.

Aktuálne vydanie

Com.Press 1/2019

Com.Press 1/2019

 • Integrated Industry - Smart Management of your Process Air
 • AERZEN Delta Screw - New size for E-Compressors
 • Plug-and-Play solution for Aerzen Rental

Compress_19-01_EN.pdf (2,14 MB)

Zobraziť vydanie
Prihlásiť sa teraz na odber zákazníckeho časopisu

Staršie vydanie

Com.Press 3/2018

Com.Press 3/2018

 • AERZEN solutions for the heat recovery
 • Tobacco group JTI relies on AERZEN Delta Screw
 • Reference project Aachen-Soers

Compress_18-03_EN.pdf (1,32 MB)

Zobraziť vydanie
COM.PRESS 2/2018

COM.PRESS 2/2018

 • Helium recovery innatural gas conveying
 • Wastewater technology
 • AERwater - Knowledge of the exact load profiles

Compress_18-02_EN.pdf (1,48 MB)

Zobraziť vydanie
Com.press 1/2018

Com.press 1/2018

 • AERaudit - Transparency of savings potential for wastewater treatment plants
 • Premiere for Aerzen Turbo G5plus
 • AERZEN Process Gas - New alignment

Compress_18-01_EN.pdf (2,31 MB)

Zobraziť vydanie
COM.PRESS 3/2017

COM.PRESS 3/2017

 • Aerzen Asia - New head office in Singapore officialy opened
 • AERZEN offers certified safety standards
 • Biogas machines - Efficient thanks to AERZEN

Compress_17-03_EN.pdf (1,02 MB)

Zobraziť vydanie
COM.PRESS 2/2017

COM.PRESS 2/2017

 • Positive displacement blower - AERZEN Delta Blower G5plus sets the standard
 • Wastewater treatment plant
 • Aerzen Systems - Customised compressed-air solutions

Compress_17-02_EN.pdf (3,59 MB)

Zobraziť vydanie
Com.Press 1/2017

Com.Press 1/2017

 • Prečo sa z modernej ventilačnej techniky tešia hospodári? (Why does modern aeration technology make the treasurer happy?) Alfa dúchadlo - Nový modulárny systém pre veľké dúchadlá AERwater - Integrované riešenia na ceste k Vode 4.0 (Alpha Blower - New modular system for large blowers AERwater - Integrated solutions on the road to Water 4.0)

compress_17-01_EN.pdf (3,30 MB)

COM.PRESS 4/2016

COM.PRESS 4/2016

 • Tavenie železa pri nižšom ako tavnom bode www.aerzen.com - Medzinárodné opätovné uvedenie začalo (Odpadová) voda 4.0 - Spoločnosť AERZEN usporadúva fórum o odpadových vodách (Iron smelting below the smelting point www.aerzen.com - International relaunch has started (Waste)water 4.0 - AERZEN holds wastewater forum)

Compress_16-04_EN.pdf (902 KB)

com.press edition 3/2016

COM.PRESS 3/2016

 • „Optimálne čistíme odpadové vody” Svet obchodu sa stretáva na ILMAC AERZEN bioplynové balíky vyrobené v Indii ("We purify our wastewater optimally" The trade world meets at the ILMAC AERZEN biogas packages made in India)

Compress_16-03_EN.pdf (1,04 MB)

com.press edition 2/2016

COM.PRESS 2/2016

 • AERZEN pomáha WWTP znížiť spotrebuje energie - Najvyššia efektivita vo ventilačných zásobníkoch Bioplynové riešenia od spoločnosti AERZEN (AERZEN is helping a WWTP to reduce its energy usage AERsmart - Highest efficiency in aeration tanks Biogas applications made by AERZEN)

Compress_16-02_EN.pdf (2,71 MB)

com.press edition 1/2016

COM.PRESS 1/2016

 • Stopercentná dostupnosť Delta Hybrid D 52 S AERZEN Spracovanie deľby plynu (For one hundred per cent availability Delta Hybrid D 52 S AERZEN Process Gas Division)

Compress_16-01_EN.pdf (3,38 MB)

com.press edition 4/2015

COM.PRESS 4/2015

 • S vysokým tlakom v zmiešavači „Absolútny rast trhu” Energetický samit pri príležitosti výročia (With high-pressure in the mixer “Absolute Growth Market” Energy summit on the occasion of the anniversary)

Compress_15-04_EN.pdf (2,70 MB)

com.press edition 3/2015

com.press 3/2015

 • Dodávka vody pre mesto budúcnosti Doprava k zákazníkovi je ešte rýchlejšia Príslušenstvo umožňuje riešenia šité na mieru

Compress_15-03_EN.pdf (3,43 MB)