man in blue with helmet

Výpočet vetrania miestnosti

V prípade otázok ohľadom rozsahu hodnôt sa prosím obráťte na našu technickú podporu.kW (1-5000)
°C (10-55)
°C (5-20)
m3/h (1-200000)
m (0-5000)
m/s (1-10)1
bar (abs.)
1.15
kg/m3
1350000
kJ/h
116804.24
m3/h

Prietok ventilátora chladiaceho vzduchu
116804.24
m3/h
výpočet podľa TH1-040/00
výpočet podľa TH1-040/00

Výpočet voľného prierezu pre prívod chladiaceho vzduchu
116804.24
m3/h
6.49
m2
2874.41
mm
2547.38
mmVaše poznámky
vytlačiť