Two people on stage

Dúchadlové agregáty DELTA BLOWER Generation 5

Objemové dúchadlá

Dúchadlá s rotačnými piestami pre vzduch a neutrálne plyny

DúchadláDelta Blower. Robustné a odolné stroje pre nespočetné procesy kompresie.


Delta Blower Generation 5 je syntézou úspešných charakteristík vytvorených predchádzajúcimi generáciami, kombinovaná s novými technickými inováciami, ktoré spĺňajú požiadavky trhuvbudúcnosti. Aerzener Maschinenfabrik bola prvým výrobcom dúchadiel,keď už v roku 1960navrhla svoje kompaktné dúchadláa od tej doby ich nepretržite vyvíjala. Delta Blower Generation 5 je teda už piatou generáciou dúchadlových zariadení AERZEN a prezentuje úspešnú kombináciu tradície a inovácie. 

Zvláštne výhody, ktoré hovoria pre použitie dúchadiel Aerzen DELTA BLOWER Generation5.

  • Nízka hlučnosť vďaka značnému zníženiu hluku
  • Priateľské voči obsluhe a nízke nároky na údržbu
  • Mechanický ventilátor
  • Žiaden absorpčný materiál
  • Priestorovo úsporné side-by-side riešenie (inštalácia vedľa seba)

   Ďalšie výhody závisia od konkrétnej konštrukcie a jednotlivých prípadov použitia:

   • Energeticky úsporná konštrukcia
   • Aerzen základový rám certifikovaný ako pohlcovačiskier pre ATEX aplikácie
   • Bez oleja podľa triedy 0 (certifikovanév zmysleISO 8573-1)
   • Dúchadlový stupeň s patentovanou konštrukciou pre redukciu pulzácií
   • Štandardné použitieenergeticky úsporných motorovtriedy IE3
   • Automatické napínanie remeňového prevodu pomocou motorovej kolísky
   Typ konštrukcie
   Objemové dúchadlá
   Dizajn
   Pretlak , Vákuum
   Objemový prietok
   30 do 15.000 m3/h
   Médium
   vzduch , neutrálne plyny
   Kompresia
   bezolejová
   podtlaková prevádzka
   -500 mbar
   pretlaková prevádzka
   1.000 mbar

   Dúchadlá sú dúchadlá, avšak? Koniec predsudkov

   Mimoriadne robustné

   • Pre širokú škálu aplikácií v regulačnýchrozsahoch od 25 do 100%
   • Mnoho typov voliteľných modifikácií

   Kompaktný dizajn

   • Priestorovo úsporné side-by-side riešenie (inštalácia vedľa seba)
   • Menšie prevádzkové miestnosti

   Priateľský voči obsluhe, dizajn nenáročný na údržbu

   • Kontrola a údržba z prednej časti stroja
   • Hladinu oleja možno skontrolovať počas chodu stroja a je viditeľná z vonkajšej strany protihlukového krytu
   • Pripoj a používaj (vopred nakonfigurovaný, parametrizovaný, pripravený na prevádzku)

   Žiaden absorpčný materiál

   • Na použitie pre pneumatickú dopravusypkých potravinárskych materiálov (bez rizika kontaminácie).
   • Bezpečné, energeticky úsporné vodné hospodárstvo (žiadny absorpčný materiál na aeračných platniach, bez upchávania filtračných elementov, žiadne tlakové straty)

   Plus pre životné prostredie

   • Energeticky úporné motory triedy IE3 ako štandardné vybavenie
   • Novo vyvinutý E-dizajn pre ešte väčšiu energetickú účinnosť

   Nízka hladina hluku

   • Pre ľahkú zhodu s reguláciami hladiny hluku v blízkosti obývaných oblastí a výrobných priestorov
   • Minimálna hladina hluku s optimalizovaným protihlukovým krytom
   • Integrovaný proces znižovaniapulzácie (patentované dúchadlové stupne AERZEN)

   Ďalšie informácie sú k dispozícii v produktových katalógoch

   Univerzálny a originálny pre každú aplikáciu.

   Univerzálne a kompaktné agregáty Delta Blower sa môžu umiestniť v akomkoľvek klimatickom prostredí na Zemi. V najzložitejších vonkajších prostrediach práve tak bezpečne, ako v krytých vnútorných priestoroch. Môžu sa používať ako samotne stojace agregáty, alebo v komplexných zostavách. Sú také spoľahlivé v zónach so zemetrasením, ako aj na palube lodí alebo v iných mobilných aplikáciách.

   Použitie:

   • Úprava vody a čistenie odpadovej vody
   • Pneumatická doprava sypkých materiálov
   • Prevzdušňovanie
   • Preplachovanie filtrov
   • Preprava plynov
   • Odplynenie
   • Odstránenie prachu
   • Výroba vákua
   • Využívanie bioplynu

   a veľa ďalších

   Priemysel:

   • Čistenie odpadových vôd
   • Chemický a spracovateľský priemysel
   • Elektrárne
   • Cement a vápno
   • Potravinársky priemysel
   • Papierenský priemysel

   a veľa ďalších

   Výkon a rozmery

   GM 60 S-G5 technické informácie

   Blower units DELTA BLOWER Generation 5 with sound dome
   Typ konštrukcie
   Objemové dúchadlá
   Séria
   Dúchadlové agregáty DELTA BLOWER Generation 5
   Dizajn
   Médium
   vzduch , neutrálne plyny
   Kompresia
   bezolejová
   Definícia schémy typu

   Údaje o výkone

   Tlakový rozdiel, mbar
   -500
   Objemový prietok*, m3/h
   3.340
   Výkon motora, kw
   75
   Akustický tlak, max. db(A)
   78

   Hladina akustického tlaku bez hluku výfuku, s protihlukovou skriňou.

   * zodpovedá nameranému prietoku dodávok prepočítanému na podmienky príjmu špecifické pre zákazníka p = 1,0 bar , t =20°C, rF = 0%

   Schéma dimenzovania protihlukovej skrine

   Rozmery a hmotnosti

   Šírka (A), mm
   1.700
   Hĺbka (B), mm
   2.055
   Výška (C), mm
   2.109
   Nominálny rozmer
   DN 200
   Hmotnosť, kg
   1.605

   Údaje o výkone nie sú záväzné! Podliehajú technickým úpravám!
   Približná hmotnosť v kg bez motora a remeňového pohonu.
   Rozmery a hmotnosti s protihlukovo skriňou.

   Informácie a dokumenty

   stiahnuť

   Príslušenstvo a riešenia