Two people on stage

Bezolejové viacstupňové skrutkové kompresory série 2C

Skrutkové kompresory

KONTINUÁLNE PRISPÔSOBITEĽNÉ.

DVE PREVEDENIA, JEDEN CIEĽ.

AERZEN nájde správne riešenie kompresorov pre vašu aplikáciu. Hladké prekrývanie výkonových rozsahov vám poskytuje maximálnu flexibilitu objemových veľkostí a optimálne využitie stroja.

Vďaka dvom, s vodou alebo vzduchom chladeným, prevedeniam (W = chladený vodou, A = chladený vzduchom), individuálnym výkonovým rozsahom a veľkosťami vám AERZEN ponúka maximálny výkon vašej prevádzky. Pretože má vyššie nároky na poskytovaný výkon, ponúka dvojstupňový skrutkový kompresor energetické výhody; vďaka prekrývajúcim sa výkonovým oblastiam nie je potrebné prejsť na inú veľkosť. To zaručuje optimálne využitie priestoru a rýchlejšiu návratnosť investícií. Prevedenie s vodným chladením umožňuje rekuperáciu tepla pre ešte lepšiu energetickú bilanciu.

VZDUCHOM CHLADENÉ PREVEDENIE

Vzduchom chladené prevedenie (A) kompresorov série AERZEN 2C dosahujú vynikajúcu úroveň účinnosti vďaka prispôsobenému riadeniu stroja. Naše kompresory sú dokonale navrhnuté vo vzťahu k miestu prevádzky a sú všestranne použiteľné. Ďalšou výhodou je, že sa ľahko udržiavajú a všetky ich komponenty sú ľahko prístupné.

VODOU CHLADENÉ PREVEDENIE

Vodou chladené prevedenie (W) 2C sa vyznačuje spoľahlivým výkonom vďaka osvedčenej konštrukcii AERZEN a kompaktnému dizajnu. Pretože je konštrukcia optimalizovaná vo vzťahu k pracovnému bodu, skrutkové kompresory dosahujú vysokú úroveň účinnosti vďaka nízkym tlakovým stratám.

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Dizajn
Pretlak
Objemový prietok
166 do 9.300 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , špeciálne plyny , inertné plyny
Kompresia
bezolejová
pretlaková prevádzka
11.500 mbar

VĎAKA BEZOLEJOVEJ TECHNOLÓGII, VYSOKO PRISPÔSOBIVÝ PRE CITLIVÉ OBLASTI POUŽITIA.

Bezolejové skrutkové kompresory AERZEN sa používajú v mnohých náročných aplikáciách, najmä v tých, v ktorých kvalita dopravovaného média môže významne ovplyvniť výrobný proces a výsledný produkt. Tieto aplikácie sa vyskytujú v chemickom/petrochemickom priemysle, elektrotechnike a pri výrobe polovodičov, v potravinárskom a nápojovom priemysle, textilnom priemysle, lekárskom priemysle a mnohých ďalších oblastiach.

Bezolejová prevádzka je pre mnohé z nich životne dôležitá, a pre obzvlášť citlivé procesy je nevyhnutná z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a dostupnosti. Náhodná kontaminácia môže spôsobiť značné riziká, prestoje zariadení, výrobné straty, a teda vysoké náklady. Inovatívna technológia stlačeného vzduchu vyvinutá v spoločnosti AERZEN je úplne bez oleja v zmysle normy ISO 8573-1, trieda 0. Preto vám môžeme zaručiť 100% čistotu produktu. Medzi možné následky vzniku kontaminovaného média patrí nielen kontaminácia výsledného produktu, ale aj kontaminácia systému ako celku a tým aj úplné prerušenie výroby. Všetky modely sú navrhnuté v súlade s bezpečnostným štandardom AERZEN: do pracovnej komory kompresora a teda aj do potrubných trás sa nemôže dostať žiadny olej. Bezolejové ale tiež znamená nižšie náklady, pretože nie je potrebná zložitá filtračná technológia a nie je potrebné obhospodarovať kondenzát s obsahom oleja. V dôsledku toho je možné vyhnúť sa ďalším údržbárskym prácam a stratám energie spôsobeným tlakovými stratami vo filtroch. Prevádzka bez oleja šetrí zdroje, energiu a pomáha tak chrániť životné prostredie.

Textilný priemysel

Pre aplikácie, ako je napríklad výroba priadze a textílií, sušenie, tkanie, navíjanie a pradenie v textilnom priemysle sa vyžaduje procesný vzduch bez oleja, ktorý chráni výrobné zariadenia pred poškodením a zabezpečuje vysokú kvalitu výsledných výrobkov.

Jedlo a nápoje

Pre zachovanie kvality, vône a akosti výsledného produktu musia výrobné procesy v potravinárskom a nápojovom priemysle vylúčiť možnosť ich kontaminácie ropnými látkami. Patria sem procesy ako napríklad fermentácia, preprava práškových a iných materiálov, čistenie, plnenie, chladenie, uzatváranie a balenie potravín. Keďže akékoľvek riziká môžu viesť k značným nákladom v dôsledku výrobných strát, hlavným cieľom je ochrana výsledného produktu.

Chemický a petrochemický priemysel

Chemické prevádzky vyžadujú nepretržitý prísun stlačeného vzduchu pre hladkú a nepretržitú prevádzku a bezolejové kompresory takúto prevádzku dokážu zabezpečiť. Pri takomto nepretržitom používaní zariadení je životnosť strojov dôležitým aspektom

Ropný a plynárenský priemysel

V tejto priemyselnej oblasti sú produktami teplo, elektrina a pohonné látky. Zároveň však musí byť ovládací, prístrojový a ťažiarenský vzduch zbavený oleja. Pneumatické aplikácie v ropnom a plynárenskom priemysle sú náročné a vyžadujú najvyššiu úroveň bezpečnosti.

Elektrotechnický a polovodičový priemysel

Pokiaľ ide o procesné požiadavky v tomto priemysle, musí byť stlačený vzduch suchý a bez oleja. Za každú cenu sa treba vyhnúť prestojom v dôsledku kontaminovaných systémov alebo celých šarží produktu. Je samozrejmé, že stlačený vzduch musí byť spoľahlivý a ľahko dostupný.

Lekárske a farmaceutické technológie

V citlivých oblastiach lekárskej a farmaceutickej technológie musí byť mnoho aplikácií vybavených úplne spoľahlivým a výnimočne čistým vzduchom vhodným pre medicínske procesy. V každej situácii musí byť zaručená nepretržitá dodávka stlačeného vzduchu.