Two people on stage

Nízkotlakový booster série GMd

Objemové dúchadlá

Plynový booster pre nízkotlakové aplikácie

Séria GMd, ktorú vyrába spoločnosť AERZEN, je univerzálnym riešením plynotesného zvyšovania tlaku v nízkotlakových aplikáciách. Magnetická spojka, ktorou je dúchadlo vybavené, zaisťuje bezúdržbový koncept utesnenia. Blokovacie systémy na utesnenie hnacieho hriadeľa sú úplne eliminované a umožňujú tak koncepciu stroja, ktorý nie je náročný na údržbu. Oddelenie oleja od pracovnej komory je zabezpečené špeciálnym tesniacim piestnym krúžkom. Robustná dvojkrídlová konštrukcia umožňuje vyvinúť nominálny tlak 7,0 bar(g) podľa normy AD2000/DIN EN 13445. 16 veľkostí zaručuje optimálnu účinnosť a prevádzkové podmienky pre každý pracovný proces.

DIZAJN

Tvárna liatina, oceľové odliatky alebo nehrdzavejúca oceľ. Valec s kruhovými prírubami a tesniacimi krúžkami.

TESNENIA

Utesnenie hriadeľa hermeticky tesnou magnetickou spojkou. Alternatívne olejom preplachovaná dvojčinná mechanická upchávka s termosifónovým chladením pre krútiace momenty ≥ 550 Nm.

SMER PRÚDENIA

Zvisle nadol.

POHON

Priame spojenie s motorom (konštrukcia B35 pre magnetickú spojku alebo B3 pre alternatívne utesnenie hriadeľa pomocou mechanickej upchávky).

DIZAJN BOOSTRA

 • Max. zvýšenie tlaku od 1,0 bar abs. do 7,0 bar abs.
 • Valec odolný voči tlaku PN 25 s tesniacimi O-krúžkami
 • Mazanie rozstrekovaním oleja
 • Oddelenie olejových komôr a pracovnej komory pomocou tesniacich piestnych krúžkov PEEK, možnosť uzavretia plynom
Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Objemový prietok
60 do 14.000 m3/h
Médium
procesné plyny , chladiarenské plyny
Kompresia
bezolejová
pretlaková prevádzka
7.000 mbar

Dúchadlá pre procesné plyny od spoločnosti AERZEN spoľahlivo fungujú vo všetkých odvetviach, na všetkých trhoch a vo všetkých krajinách sveta.

Spoločnosť AERZEN ponúka pre priemysel procesných plynov a pre priemysel chladenia nesmierne široký rozsah dúchadlových technológií – možno najširšie v porovnaní s ostatnými výrobcami. Stroje sú prevádzkované samostatne, v kombinácii strojov alebo v kontajnerovom prevedení, na pevnine aj na mori. Nájdete ich skutočne vo všetkých kľúčových priemyselných aplikáciách.

TECHNICKÉ PLYNY

 • Separácia vzduchu

EXTRAKCIA A SKLADOVANIE ROPY A PLYNU

 • Spätné získavanie plynu (VRU)
 • Dekarbonizácia/terciárne spätné získavanie ropy

CHEMICKÝ PRIEMYSEL

 •   Cirkulačný acetylénový plyn

PETROCHÉMIA, RAFINÉRIE

 • Etylén, propylén, olefín (stlačenie prívodného plynu)
 • Butadién (extrakčná destilácia)

PRIEMYSELNÝ VÝSKUM A VÝVOJ

 • Obehové procesy (inertné plyny, čistiace plyny)

SKLÁRSKY PRIEMYSEL

 • Vstrekovanie kyslíka (taviaca pec)
 • Ochranné atmosféry pre cínový kúpeľ (vodík, dusík)