Two people on stage

Objemové dúchadlá pre vozidlové podvozky

Objemové dúchadlá

Dúchadlá s rotačnými piestami pre inštaláciu na cisternách a cisternových vozidlách

Objemové dúchadláAerzenboli vyvinuté pre inštaláciu nacisternách a cisternových vozidlách s rozšírenými tlakovými rozdielmi až do 1,2 baru. Je možné používať smer prúdeniav oboch smerocha tobuď horizontálne, alebo vertikálne. Osvedčená technika, bez oleja.

Dizajn s trojkrídlovými rotormi

Valec s liatymi prisávacími kanálmi na strane výpustu pre minimalizáciu hluku prostredníctvom zníženia pulzácie. Preto je možná len vertikálna poloha inštalácie. Rozsah otáčok medzi 1.450 až 4.800 1/min.

Olejové rozstrekovacie mazanie s olejovými hladinoznakmi na oboch stranách

Hriadeľové tesnenia

Dopravná komora utesnená pomocou labyrintu uhlíkových tesniacich krúžkov, čo je desaťročiami overená technológia  pri neutrálnych komorách otvorených do atmosféry. Hnací hriadeľ s radiálnym tesniacim krúžkom. 

Smer prúdenia

vertikálny, zhora nadol

Prevedenie s dvojkrídlovýmirotormi

 • Dopravná komora je úplne oddelená od olejovej komory medzerou otvorenou do atmosféry.
 • Stroj môže byť umiestnený vo zvislej polohe, so závesom zhora, zľava, alebo sprava.
 • K dispozícii sú aj s integrovanou prevodovkou s prednastaveným prevodovýmpomerom i= 2,1.
 • Rozsah prevádzkových otáčok je 1.350 až 3.200 1/min.
 • Hnacia časť je mazanáplastickým mazivom, zatiaľ čo strana prevodovky je mazaná rozstrekovýmolejom.
 • Modely s pohonom cez prevodovku sú na oboch stranách vybavené mazaním rostrekovéhooleja. Kontrola hladiny oleja pomocou hladinovej mierky.

Hriadeľové tesnenia

Dopravná komora je utesnená pomocou štyroch piestnych krúžkov v kombinácii s olejovými odstrekovacími krúžkamipriliehajúcimi k odvetrávaciemu priestoru.

Hnací hriadeľ je utesnený tesniacim krúžkom. Modely s prevodovkou sú utesnenéradiálnym tesniacim krúžkom.

Smer prúdenia

Oba smery prúdenia sú možné, v horizontálnom aj vertikálnom smere.

Pohon

Prostredníctvom priameho spojeniacez spojku,alebo remeňovým prevodom.

Špeciálne materiály

Nie sú k dispozícii. 

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Objemový prietok
600 do 2.250 m3/h
Médium
vzduch
Kompresia
bezolejová
podtlaková prevádzka
-500 mbar
pretlaková prevádzka
1.250 mbar

VYVINUTÉ PRE DOPRAVU VZDUCHU

Aerzen objemové dúchadlá pre vozidlové podvozky boli navrhnuté tak, aby spĺňali prevádzkové potreby objemových a cisternových vozidiel pri generovaní tlaku, alebo vákua potrebného pre pneumatické nakladanie a vykladanie týchto špecializovaných vozidiel.

Aerzen objemové dúchadlá určené pre vozidlové podvozky spĺňajú požiadavky všetkých pneumatických záťaží pri plnení a vyprázdňovaní cisternových vozidiel, v tlakovej, alebo vákuovej prevádzke.

APLIKÁCIE:

 • Pneumatická doprava sypkých materiálov
 • Prevzdušňovanie
 • Preplachovanie filtrov
 • Preprava plynov
 • Odplynenie
 • Odstránenie prachu
 • Výroba vákua
 • Využívanie bioplynu 
 • Technológie na separáciu vzduchu

a veľa ďalších

PRIEMYSEL:

 • Chemický a spracovateľský priemysel
 • Elektrárne 
 • Cement a vápno
 • Potravinársky priemysel
 • Papierenský priemysel

a veľa ďalších

Príslušenstvo a riešenia