Two people on stage

Stupeň kompresora s rotačnými piestami Delta Hybrid D 98 V

Kompresory so stočenými rotačnými piestami

AERZEN Delta Hybrid D 98 V, inovatívny stupeň kompresora so stočenými rotačnými piestami s kanálom pred vstupom pre tlak v rozsahu -950 až 1 500 milibarov

S -950 MILIBARMI VEĽMI BLÍZKO K VÁKUU. S ROZHODUJÚCIM PLUSOM EFEKTÍVNOSTI.

Delta Hybrid je jedna z najinovatívnejších a najúspešnejších sérií technológie kompresorov. Symbióza objemových dúchadiel a skrutkových kompresorov poskytuje energetickú efektívnosť zvýšenú o 20 % a taktiež prevyšuje limity bežného rozsahu aplikácie. Nový model D 98 V dosahuje pri plnej kapacite pretlak 1 500 milibarov a záporný tlak -950 milibarov. S inovatívnym stupňom kompresorov AERZEN preto dosiahnete rozsah vákua.

Mínus 950 mbar – nová výkonnostná kategória pre záporný tlak.

Ďalší vývoj D 98 V je založený na technických inováciách. Novo navrhnuté a optimalizované prisávacie kanály na vstupe zabezpečujú cielené chladenie v celom rozsahu kompresie, ktorý sa väčšinou vyznačuje vysokou teplotou. Záporný tlak -700 mbar, ktorý je štandardne už vysoký, možno ešte zvýšiť na -950 mbar. Táto nová výkonnostná trieda niekoľkokrát prevyšuje možnosti bežných objemových dúchadiel a skrutkových kompresorov.

Typ konštrukcie
Kompresory so stočenými rotačnými piestami
Objemový prietok
450 do 5.400 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny
Kompresia
bezolejová
podtlaková prevádzka
tlak max. -950 mbar
pretlaková prevádzka
tlak max. 1.500 mbar

Výkonom a flexibilitou.

Vysoký výkon s enormnou energetickou efektívnosťou: D 98 V ponúka rôzne nové aplikácie. S rozsahom od -950 do 1 500 milibarov ponúka voľba Hybrid výnimočný rozsah služieb. Od pneumatickej dopravy po procesné inžinierstvo. Od pohonu naftovým motorom v nákladnom vozidle po elektrický motor stacionárneho zariadenia. Delta Hybrid ponúka optimalizáciu časov pre nakladanie a vykladanie. Novo dosiahnutá energetická efektívnosť redukuje spotrebu energie a má pozitívny dopad na náklady. Vo všetkých prípadoch nový kompresor spoľahlivo dodáva dopravný vzduch pre rozsahy záporného aj kladného tlaku bez prerušenia.

Príslušenstvo a riešenia