Two people on stage

Veľké dúchadlo AERZEN Alfa Blower

Objemové dúchadlá

Modulárny systém pre veľké dúchadlá na použitie v technológiách kompresie procesného vzduchu

Alpha Blower

1. Horizontálny alebo vertikálny smer dopravovania

2. Odstupňovanie objemového prietoku pomocou modulárneho systému

3. Dostupnosť rotorov v 2-krídlovom alebo 3-krídlovom prevedení

INDIVIDUALITA AKO MODULÁRNY SYSTÉM. PRE STUPNE A AGREGÁTY.

Kľúčom k najúčinnejším veľkým dúchadlám vyrobeným spoločnosťou AERZEN je to, že: majú vždy tú správnu veľkosť. To znamená, že AERZEN vám poskytuje správnu veľkosť dúchadla pre každú konkrétnu aplikáciu. Vďaka dúchadlu Alpha Blower ako novému modulárnemu systému máte po prvýkrát možnosť výberu spomedzi 26 rôznych typov. Perfektný pre bezpečnú a vysoko účinnú prevádzku pre vaše aplikácie procesného vzduchu.

ŠPIČKOVÝ VÝKON S VYSOKÝMI OBJEMOVÝMI PRIETOKMI. SPOĽAHLIVOSŤ V JEJ NAJVYŠŠEJ FORME.

Dúchadlo Alpha Blower predstavuje odolnosť kombinovanú s maximálnou presnosťou a najvyššou bezpečnosťou. Toto dúchadlo bolo optimalizované z hľadiska procesov a navrhovania prietoku. Dobre známe vlastnosti boli ďalej zdokonalené tak, aby nedošlo k zanedbaniu už overeného systému. Jemne odstupňované veľkosti podporujú zvýšenie účinnosti ako aj vývoj inovatívnych komponentov. Rozhodujúca je však predovšetkým nízka spotreba energie. Každé dúchadlo AERZEN je špeciálne prispôsobené vášmu procesu a podľa neho je aj nakonfigurované: preto má vždy tú správnu veľkosť.

Výhody dúchadla Delta Blower na prvý pohľad:

 • Eleminácia prevodovky – odstupňovanie objemového prietoku pomocou modulárneho systému
 • Dostupnosť rotorov v 2-krídlovom alebo 3-krídlovom prevedení. V závislosti od použitia
 • Horizontálny alebo vertikálny smer dopravovania
 • Rozsah tlaku medzi +1000 mbar (g) a -800 mbar
 • Vysoká životnosť a integrovaná koncepcia bezpečnosti
Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Objemový prietok
9.600 do 77.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny
Kompresia
bezolejová
podtlaková prevádzka
-800 mbar
pretlaková prevádzka
1.000 mbar

MOŽNOSŤ NEKONEČNÝCH MODIFIKÁCIÍ. MODULÁRNY A DOKONALE PRISPÔSOBITEĽNÝ.

Alfa Blower – také individuálne ako nikdy predtým. Okrem rôznorodých veľkostí modulárny systém AERZEN dotvárajú aj početné modifikácie a široká škála príslušenstva. AERZEN vám tak zabezpečuje maximálnu individualizáciu. Vďaka týmto možnostiam je Alfa Blower skutočným poskytovateľom riešení – a to pre každú požiadavku zákazníka.

Alfa Blower je k dispozícii v 2-krídlovom alebo 3-krídlovom prevedení.

Výhody technológie dvojkrídlových dúchadiel

 • Vysoká účinnosť v podtlakovej prevádzke
 • Nízke investičné náklady
 • Znižovanie pulzácie vďaka optimalizovanému vstupnému hrdlu ako aj princíp usmerneného prúdenia a voliteľná technológia AirSilence

Výhody technológie trojkrídlových dúchadiel

 • Nízka pulzácia v potrubí
 • Redukcia otrasov
 • Vysoká účinnosť prevádzky s pretlakom
 • Optimalizovaná absorpcia zvuku vďaka menšiemu tlmiču 

Alpha Blower - perfektný pre bezpečnú a vysoko účinnú prevádzku pre vaše aplikácie procesného vzduchu.

Všade, kde sa vyžaduje kvalita, spoľahlivosť a bezpečnosť strojov, napr. v prípade kritických procesov alebo ťažkých okolitých podmienok, ponúka AERZEN riešenie ušité na mieru pre každé individuálne použitie.

Napríklad pneumatická doprava: V mnohých prípadoch sa doprava sypkých materiálov vykonáva pneumatickým dopravovaním. Inštalujú sa najväčšie stroje AERZEN, napr. v zdvíhacích systémoch. Vykladajú prepravné nádoby s hodinovým výkonom až 1000 ton.

Napríklad na výrobu kyslíka: Dúchadlo AERZEN s pretlakovou prevádzkou sa stará o prívod vzduchu do nádrží molekulových filtrov. Odsávanie sa vykonáva pomocou overených vákuových dúchadiel AERZEN. Na zvýšenie produktivity a zníženie prevádzkových nákladov je správnou voľbou aplikácia dúchadla AERZEN Alpha Blower. Tento typ dúchadla ponúka odolnú a dlhotrvajúcu prevádzku, ktorá predstavuje ekonomickú výrobu stlačeného vzduchu s vysokými objemovými prietokmi.

Ďalšie plyny:

 • Kyslík
 • Dusík
 • Inertné plyny
 • Špeciálne plyny

Oblasť použitia:

 • Spracovanie potravín
 • Chemický priemysel
 • Kovospracujúci priemysel
 • Ropný priemysel a priemysel zemného plynu
 • Námorný priemysel
 • Sklársky priemysel
 • Cementárenský priemysel
 • Textilný priemysel
 • Technológie pre elektrárne
 • Ťažobný priemysel
 • Odvetvie čistenia odpadových vôd
 • Strojné inžinierstvo
 • Železiarsky a oceliarsky priemysel
 • Plastikársky priemysel
 • Papierenský priemysel

Informácie a dokumenty

 • Veľké dúchadlo AERZEN Alfa Blower [G1-120]
  [Brožúra o produktoch
  AERZEN Slovakia]

stiahnuť

Príslušenstvo a riešenia