Two people on stage

Zostava pre bioplyny – Dúchadlo Delta Blower GM 3S ... 50L

Objemové dúchadlá

Pre bioplynové a biometánové aplikácie.

Prémiové technológie pre sektor bioplynu - vyrobené spoločnosťou AERZEN.

Či už zvyšujeme sací tlak pri kombinovanej výrobetepla a elektriny (CHP), alebo pri úprave bioplynu (BGTP),prípadne máme prevádzku na vstrekovanie bioplynu (BGIP) pre kompresiu biometánu do rozvodov plynu; AERZEN má vhodné dúchadlo alebo kompresor pre každé použitie.

Špeciálne nevrhnuté pre bioplyn, bioplynové dúchadláAERZENsérieGM zaistia dokonalú spoľahlivosť a účinnosť. Bioplynové dúchadlá sú k dispozícii v rôznych veľkostiach. VďakaTÜV- certifikovanej odolnosti voči tlaku pri výbuchu do 12 barov, môžu byť tieto dúchadlá tiež použité v procesoch s vnútornou ATEX zónou 1.

Oblasti použitia:

  • Kompresia biometánu a bioplynu, skládkového plynu, zemného plynu, CH-zmesných plynov atď.
  • 9 veľkostí pre objemy v rozmedzí od 30 m3/h až do 2.700 m3/h.
  • Regulovanieintenzity prietoku pomocouriadenia rýchlosti otáčoka obtokom. Regulačný rozsah 0 až 100%
  • Zvýšený tlak nasávania: 0,5 bar(g) max.
  • Výstupný tlak: 1,0 bar(g) max.
Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Objemový prietok
30 do 2.700 m3/h
Médium
skládkový plyn a bioplyn
Kompresia
bezolejová
pretlaková prevádzka
1.000 mbar

Dúchadlo na bioplyn

Zákazníci môžu ťažiťz rozsiahleho know-how, ktoré spoločnosťAERZEN získala počasdesiatok rokov skúseností v chemickom a petrochemickom priemysle. Využitie bioplynu ako zdroja energie výrazne prispieva k dosiahnutiu environmentálnych cieľov stanovených na národnej i medzinárodnej úrovni; s tým sa zníži závislosť od jadrovej energie či emisií CO2.

Aplikácie

  • skládkový plyn
  • bioplyn
  • zemný plyn
  • svietiplyn

Príslušenstvo a riešenia