Kompresory so stočenými rotačnými piestami

To najlepšie z oboch svetov.

Kompresor so stočenými rotačnými piestami je jedným z najviac inovatívnych riešení v kompresorovejtechnológii a je jednýmz najúčinnejších doterazvyrobených strojovs regulačným rozsahom 25 až 100. Delta Hybrid je už dlho jedinou balenou jednotkou na svete, ktorá spája výhody dúchadlovej a kompresorovej technológie do jednej samostatnej jednotky. Pre úplne nové možnosti pri tvorbe pretlaku a podtlaku. A pre úspory vo výške až 15.

Uvoľnenie potenciálu.

Dva profily. Jeden agregát. Najnovšia generácia technológie odspoločnostiAERZEN prináša nový princíp kompresie, totiž dokonalú syntézu objemového dúchadla a skrutkového kompresoru v jednej balenej jednotke. Inovatívny Delta Hybrid kompresorso stočenými rotačnými piestamivyužíva dva rôzne profily rotorov. 800 + 3 dúchadlový profil prispôsobený pre nízke tlakové rozdiely až do 800 mbar - a 3 + 4 profil rotorov určený pre vyššie tlaky až do 1.500 mbar. To umožňuje zariadeniu Delta Hybrid zaceliť medzeru v existujúcom produktovom portfóliu. Ponúka tiež širokú škálu výkonových rozsahov, aby bolo možné zvoliť perfektné na mieru šité riešenie, pre splnenie najrôznejších požiadaviek procesu - s úsporou energie až 15% v porovnaní so štandardnými kompresormi.

Vyššie teploty. Zvýšená bezpečnosť.

Kompresory so stočenými rotačnými piestami Delta Hybrid môžu byť použité pre extrémne veľké množstvo kľúčových priemyselných aplikácií. Ekonomický ako jednotlivec aj ako súčasť združených kombinovaných aplikácií. Balené jednotky môžu byť použité kdekoľvek, vrátane oblastí s veľmi vysokými teplotami okolia, alebo pre aplikácie s extrémnymi teplotamina saní. V súčasnej dobe Delta Hybrid vytvára koncové teploty160°C až 230°C. Nevyhnutným predpokladom pre vysokú úroveň prevádzkovej bezpečnosti vo všetkých procesoch.

The robust three-lobe blower systems present three-lobe rotors and two cast-in pre-inlet channels in their discharge-sided cylinder section, minimizing the sound through pulsation reduction. These blower systems suit a broad range of challenging applications, including the oil-free conveying and compression of gases and air.

The blower comes in 22 different sizes, from GM 3 S to GM 1080 L. The blower cylinders in the GM 3 S up to the GM 400 L models are undivided while, from the GM 430 S models onwards, the cylinders are divided horizontally. The feet at the blowers are bolted on up to the GM 80 L, while those on larger sizes are cast on.

Four piston ring labyrinths seal the conveying chambers with oil singers at every shaft end. However, you can get four radial seal ring-piston labyrinth seals on request. A radial seal ring seals the blower’s driving shaft.

Kompresory so stočenými rotačnými piestami Delta Hybrid

Typ konštrukcie
Kompresory so stočenými rotačnými piestami
Dizajn
Pretlak
Objemový prietok
100 do 9.000 m3/h
Médium
vzduch
Kompresia
bezolejová

Stupeň kompresora s rotačnými piestami Delta Hybrid D 98 V

Typ konštrukcie
Kompresory so stočenými rotačnými piestami
Objemový prietok
450 do 5.400 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny
Kompresia
bezolejová