Skrutkové kompresory

Všestranní géniovia.

Bezkonkurenčná univerzálnosť. Tieto dve slová popisujú v skratke presne to, čo robí AERZEN skrutkové kompresory tak mimoriadne: Najväčšiaškála modelov; najvyšší počet možných modifikácií a najširší sortiment príslušenstva. Ale tieto stupne a balené jednotky majú oveľa viac, v neposlednom rade sa v nich snúbi aj vývoj a schopnosti lídra na svetovom trhu, ktorý neustále pracuje na inováciách a optimalizácii svojich úspešných kompresorov už od roku 1943.

Uvoľnenie potenciálu.

Po celé desaťročia, poprednébaliarne a priemyselný používatelia trvali na používaníkompresorových stupňov a balených jednotiek AERZEN. Prečo? Pretože s ich výnimočnou všestrannosťou sú tieto stroje ideálnym riešením pre každú aplikáciu. Pôvodne navrhnuté pre stláčanie vzduchu, dusíka a neutrálnych plynov títo všestranní géniovia tiež rozvíjajú svoje silné stránkyajpri použití komprimovania špeciálnych plynov, v podtlakovej prevádzke a vaplikáciách s pred komprimovaným plynom. S priamym alebo remeňovým pohonom, suchá kompresia klasifikovaná ako bezolejová, triedy 0, alebo so vstrekom oleja, s alebo bez prisávania. Povedzme to takto: AERZEN má ten správny kompresor pre každú aplikáciu.

Skrutkové kompresory sú chtiac nechtiac stroje s rotačnými piestami. Pracujú na objemovom princípe s vnútornou kompresiou a sú to tzv. kompulzívne dopravníky. To platí pre všetky skrutkové kompresory. Avšak to, čo robí skrutkové kompresoryAERZENvýnimočnýmije to, že sme ich urobili spoľahlivými, ľahkoudržiavateľnými, užívateľsky prívetivými, flexibilnými a s vysokou energetickou účinnosťou. Výsledkom je rad unikátnych konštrukčných prvkov. Vezmite si napríklad koeficienty účinnosti, ako je AERZEN 3 + 4 VML profil, alebo 4 + 6 VM profil. V porovnaní so štandardnými kompresormi ponúkajú značnú úsporu energie. A čo je najlepšie v kompresorovejtechnológii? Sú to nové E-kompresory od spoločnosti AERZEN. S nárastom účinnosti, približne o 6%,predstavujúešte väčší potenciál.

Bezolejové viacstupňové skrutkové kompresory série 2C

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Dizajn
Pretlak
Objemový prietok
166 do 9.300 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , špeciálne plyny , inertné plyny
Kompresia
bezolejová

Agregáty skrutkového kompresora Delta Screw s priamym pohonom

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Dizajn
Pretlak , Vákuum
Objemový prietok
770 do 15.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , agresívne plyny
Kompresia
bezolejová

Skrutkové kompresorové agregátyDelta Screw s remeňovým pohonom

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Dizajn
Pretlak , Vákuum
Objemový prietok
120 do 2.650 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , skládkový plyn a bioplyn , procesné plyny , agresívne plyny
Kompresia
bezolejová

Kompresor na bioplyn - séria VMY

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Objemový prietok
300 do 9.500 m3/h
Médium
skládkový plyn a bioplyn , procesné plyny
Kompresia
so vstrekovaním oleja

Kompresor na bioplyn - séria VMX

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Objemový prietok
300 do 3.080 m3/h
Médium
skládkový plyn a bioplyn , procesné plyny
Kompresia
so vstrekovaním oleja

Kompresor na bioplyn - séria C

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Objemový prietok
150 do 1.900 m3/h
Médium
skládkový plyn a bioplyn
Kompresia
bezolejová

Skrutkové kompresory so vstrekovaním oleja, stupne VMX

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Objemový prietok
70 do 3.180 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny
Kompresia
so vstrekovaním oleja

Skrutkové kompresory so vstrekovaním oleja, séria VMY

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Objemový prietok
444 do 10.000 m3/h
Médium
procesné plyny , chladiarenské plyny
Kompresia
so vstrekovaním oleja

Bezolejové skrutkové kompresory VRa

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Objemový prietok
300 do 75.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , procesné plyny , agresívne plyny
Kompresia
bezolejová

Bezolejový skrutkový kompresor spĺňa vaše najvyššie požiadavky na rôzne úlohy

V priemysle, medicíne a pri výrobe potravín sa procesy bezolejovej kompresie stávajú viac a viac nevyhnutnejšie, aby sa vylúčila akákoľvek existencia cudzích látok. Ideálna voľba? Bezolejové skrutkové kompresory od spoločnosti AERZEN Pri niektorých aplikáciách sa používajú konvenčné piestové kompresory alebo kompresory so vstrekovaním oleja do pracovného priestoru kvôli nízkej tepelnej strate. Olej totiž ponúka tesniacu a mazaciu schopnosť trecích plôch. Pri úlohách kritických z hľadiska hygieny sa však dôrazne odporúča práca s bezolejovými kompresormi. Len v takomto prípade si potom môžete byť istí, že v prúde stlačeného vzduchu neskončia žiadne zvyšky maziva. Tieto systémy sa nazývajú bezolejové systémy. Skrutkové kompresory sú v podstate rotačné stroje, ktoré pracujú s dvoma rotormi, stláčajúc vzduch vo vnútornej kompresnej komore. Táto koncepcia nie je nová, no ak hovoríme o účinnosti, spoľahlivosti a zariadení prívetivom z pohľadu servisu a údržby, AERZEN je výnimočný. 

Energetická účinnosť sa stáva pre skrutkové kompresory veľmi dôležitou veličinou.

Skrutkové kompresory sú založené na koncepcii kompresorov so stočenými rotačnými piestami. Tie stláčajú plyn prostredníctvom rotácie spriahnutých lopatiek rotora usporiadaných do špirály. Objem kompresnej komory sa postupne zmenšuje a objem plynu sa stláča pomocou krídel rotora. Nevyhnutná je spoľahlivá výroba stlačeného vzduchu v elektrárňach a iných odvetviach. Konvenčné kompresory produkujú oveľa viac hluku ako skrutkové kompresory. Spočíva to vo funkcionalite, pretože opotrebovanie skrutkových kompresorov je v podstate minimálne. Výsledkom toho je robustné a spoľahlivé zariadenie, prívetivé z pohľadu servisovania a údržby a použiteľné pre rôznorodé aplikácie. Keď myslíme na zariadenia s priamym alebo remeňovým pohonom, otázkou pre mnohé spoločnosti je, či by mali prejsť na používanie skrutkových kompresorov. Účinnosť počas kompresie je obzvlášť vysoká, čo pre vás predstavuje nižšie náklady na energiu. V dobe, keď sú ceny energií veľmi dôležitým aspektom, nezanedbateľnú úlohu v súčasnosti zohráva aj recyklácia tepla.

Skrutkový kompresor pre viaceré úlohy

Vďaka svojej vysokej univerzálnosti a flexibilite sú skrutkové kompresory ideálne na použitie v mnohých oblastiach. Sú výborné a spoľahlivé pre stláčanie vzduchu, dusíka a iných neutrálnych plynov, ako aj iných kategorizovaných plynov. Bezolejová alternatíva je vhodná najmä vtedy, keď iné kompresory nevedia zvládnuť takúto úlohu. Princíp činnosti skrutkového kompresora zabezpečuje výrazné zvýšenie energetickej účinnosti a vyšší výkon v porovnaní s piestovými kompresormi. Ako sa zlepšuje technologický pokrok, tak sa s každou generáciou zariadení zlepšuje aj ich účinnosť. Použitie pre bezolejové skrutkové kompresory nájdete v tých oblastiach, v ktorých sa požadujú najvyššie štandardy adaptability a spoľahlivosti. Tu nie je pneumatická doprava sypkých materiálov a práškov absolútne žiadnym problémom, pretože v tomto prípade nie sú prítomné znečisťujúce látky ani zhlukovanie dopravovaného materiálu ako pri používaní oleja. Elektrárne a chemický priemysel potrebujú spoľahlivý systém, ktorý dodáva čistý okysličený vzduch. Pre túto situáciu sú výbornou voľbou aj skrutkové kompresory AERZEN.  

Menej vibrácií znamená menej hluku

Existujú kompresory so stočenými rotačnými piestami s jedným a dvoma rotormi, ale najmä ak hovoríme o skrutkových kompresoroch, ktoré sa bežne používajú, majú tieto kompresory dva paralelné rotory s iným počtom závitov. Tie sa navzájom pri svojej rotácii stretávajú ako zuby a stláčajú plyn, ktorý je medzi nimi zadržaný. V prípade, že sa nepoužíva bezolejové zariadenie, dochádza k vstrekovaniu oleja do kompresného priestoru na jeho chladenie a vytesnenie. Tento postup, ktorý sa nazýva kvapalinové chladenie, sa odporúča v prípade, keď prevádzkové okolnosti vyžadujú vyššie teploty okolia. Olej môže pomôcť aj pri minimalizovaní opotrebovania zariadenia. Bezolejová prémiová konštrukcia to zvláda bez týchto opatrení a vďaka výrobným metódam s vysokou presnosťou spracovania a synchronizačným ozubeným kolesám s nízkym trením je dokonale utesnená. Obrovskou výhodou skrutkových kompresorov je to, aké sú pri ich používaní tiché. Na rozdiel od piestových kompresorov, ktoré musia byť v strede zastavené. Vibrácie vo vnútri skrutkových kompresorov sú výrazne nižšie.

Menej údržby vďaka menej pohyblivým dielom

Skrutkové kompresory majú mimoriadne nízke nároky na údržbu, pretože využívajú menej pohyblivých častí. Kvôli chýbajúcej oscilačnej sile sú kompresné stupne menej náchylné na praskanie a iné opotrebovanie. Pokiaľ ide o účinnosť kompresie, skrutkový kompresor má nespornú výhodu, pretože piestové kompresory strácajú približne desatinu nasávaného vzduchu cez piestne krúžky. V prípade použitia skrutkového kompresora dochádza k výrazne nižším tlakovým stratám a len zriedkavému prekročeniu ich hodnoty na úrovni 0,1 – 0,2 percent. Pri zohľadnení základnej konštrukcie skrutkové kompresory prekonávajú piestové kompresory s ich neobvyklými schopnosťami, v dôsledku čoho pri ich používaní umožňujú výrazné zníženie nákladov na energie a produkciu emisií CO². Vďaka neustálemu vývoju skrutkových kompresorov existuje ešte stále potenciál ďalšieho optimalizovania objemového a kompresného pomeru. V prípade potreby sú k dispozícii prémiové motory s najvyššou energetickou účinnosťou, pripravené splniť požiadavky súčasnej legislatívy. Tu je pre zákazníkov dôležitá najmä spoľahlivosť v budúcnosti, pretože práve dlhá životnosť určuje, či je alebo nie je možné splniť budúce výzvy z pohľadu tried účinností.

Vynikajúca zvuková izolácia vďaka optimalizovaniu prúdenia vzduchu

Energetickú účinnosť skrutkových kompresorov možno optimalizovať prostredníctvom rôznych opatrení. Zlepšenie prítoku nasávaného vzduchu pre pohonnú jednotku potvrdilo, že bolo obzvlášť účinné. V zariadení najnovšej generácie s názvom Generation 5 plus od spoločnosti AERZEN sú všetky komponenty zosúladené tak, aby poskytovali optimálnu funkčnosť. Zníženie tlakových strát a zdokonalenie vstupných a výstupných otvorov napomáha produkcii požadovaného maximálneho tlaku tak, aby zostal stabilný a spoľahlivý. Dodatočná izolácia nielenže znižuje hladinu hluku pri prevádzke, ale aj optimalizuje celkové prúdenie vzduchu. Používaním inovatívnej tlmiacej geometrie sa znižujú hladiny akustického tlaku. Navyše sa správa ako účinný pohlcovač iskier. Zariadenia vybavené touto technológiou sú schválené aj ako odolné proti výbuchu pre použitie v elektrárňach. Vďaka optimálnym tlmiacim vlastnostiam sa už nevyžaduje žiadny dodatočný materiál. Nie je potrebné sa obávať o znečistenie spôsobené poškodením izolačného materiálu a podobne. Odpadajú tak aj príslušné náklady na údržbu. Okrem potreby bezolejovej kompresie je jednou z najdôležitejších požiadaviek v hygienicky citlivých oblastiach, ako sú potravinársky priemysel a chemické závody, aj účinné zníženie hlučnosti bez nebezpečenstva akéhokoľvek znečistenia dopravovaného produktu. V prípade potreby je na čistenie nasávaného vzduchu možné využiť aj filter s rôznou triedou filtrácie. V medicínskej oblasti sa používajú špeciálne filtre na výrobu veľmi čistého stlačeného vzduchu. Aby sa zabránilo neželanej vlhkosti v mieste použitia stlačeného vzduchu, používajú sa rôzne boostre a sušiče, ktoré zabezpečujú účinné odstránenie vlhkosti prítomnej v nasávanom vzduchu. Je zaručené, že v pracovnej komore nikdy neskončí žiadne mazivo – vďaka čomu sa nové modely označujú za kompletne bezolejové kompresory.

Ľahká prevádzka a možnosť následnej jednoduchej úpravy.

Pohodlná prevádzka moderných skrutkových kompresorov nie je v dnešnej digitálnej dobe žiadnym problémom. Prevádzka a údržba sú jednoduché a znižujú tak dodatočné náklady. Tichý remeňový prevod zariadenia vo verzii Generation 5 plus umožňuje inštaláciu rôznych veľkostí remeníc tak, aby bolo možné dosiahnuť optimálneho prevodového pomeru. Ani vykonávanie úprav nie je problémom. Kompresor zostáva flexibilný a na úpravu podľa špecifických parametrov nie je potrebné ho nahrádzať za iný model. Údržba na remeňovom pohone je minimálna, pretože správne napnutie zaručuje jeho vlastná hmotnosť. Otáčky zariadenia je tiež možné riadiť elektronicky. Vysoká presnosť a presná zhoda s požadovaným tlakom je vo väčšine aplikácií absolútnou nevyhnutnosťou. Integrovaný riadiaci panel sa nachádza priamo na protihlukovom kryte. Optimalizácia umiestnenia ovládacích panelov na prednej strane zariadenia vám ušetrí priestor pri využití inštalácie vedľa seba („side-by-side“ princíp). K dispozícii je aj možnosť kontroly hladiny oleja počas prevádzky. Špeciálne oleje AERZEN predlžujú až dvojnásobne interval ich výmeny oproti predpokladaným hodnotám.

Kvalita je najdôležitejším kritériom.

Vysoká kvalita prémiových kompresorov AERZEN je medzinárodne uznávaná. Nízke prevádzkové náklady týchto moderných skrutkových kompresorov, pri udržaní ich vysokej hodnoty, idú ruka v ruke s vynikajúcou spoľahlivosťou a životnosťou, pričom spĺňajú aj tie najvyššie ekonomické a environmentálne kritériá.