Bezolejový skrutkový kompresor

Pre širokú škálu úloh pri doprave všetkých druhov sypkých materiálov a ešte oveľa viac


Pre skrutkové kompresory AERZEN neexistujú takmer žiadne aplikačné obmedzenia. Dá sa na ne spoľahnúť, keď je treba vytvoriť tlak pre pneumatickú dopravu práškových a sypkých materiálov, alebo popola. Prevzdušňujú čistiarne odpadových vôd, udržiavajú jazerá a prístavy bez ľadu, dodávajú oxidačný vzduch pre elektrárne, alebo nabiehajú trysky leteckých turbín.

Skrutkové kompresorové agregátyDelta Screw s remeňovým pohonom

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Dizajn
Pretlak , Vákuum
Objemový prietok
120 do 2.650 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , skládkový plyna bioplyn , procesné plyny , agresívne plyny
Kompresia
bezolejová

Agregáty skrutkového kompresora Delta Screw s priamym pohonom

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Dizajn
Pretlak , Vákuum
Objemový prietok
770 do 15.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , agresívne plyny
Kompresia
bezolejová

back to overview screw compressors