Two people on stage

ProduktyAERZEN

pre energetickú účinnosť a udržateľnosť v priemyselných procesoch

Vyhľadávanie produktu

Názov výrobku
Vlastnosti produktu

Zoznam produktov:

Vysokotlakové dúchadlá

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Diferenčný tlak (Δp)
0 do 25.000 mbar
Objemový prietok
60 do 6.000 m3/h
Médium
procesné plyny

Zostava pre bioplyny – Dúchadlo Delta Blower GM 3S ... 50L

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Diferenčný tlak (Δp)
0 do 1.000 mbar
Objemový prietok
30 do 2.700 m3/h
Médium
skládkový plyn a bioplyn , natural , town