Stroje Aerzen na prenájom

Služby prenájmu AERZEN

Existuje mnoho dôvodov, prečo možno budete musieť zavolať AERZEN divíziu prenájmu: nielen pre údržbu a opravy, ale aj na pokrytie neočakávaného dopytu. AERZEN divízia prenájmu vám môže poskytnúť nájomné jednotky a príslušenstvo, ako aj individuálne riešenia pre výskum a vývoj, operatívny lízing a contracting.

Udržať vašu prevádzku flexibilnú - a váš vzduch bez oleja.

Je dobré vedieť, že môžete byť pripravení na všetko. Oddelenie prenájmu spoločnosti AERZEN môže rýchlo dodať riešenia pre 100 % bezolejový vzduch. Takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Len k danému účelu, alebo aj formou zmluvného vzťahu (servisná zmluva). Náš rozsiahli park nájomných strojov obsahuje veľké množstvo dúchadiel, turbodúchadiel a kompresorov so širokou škálou výkonových rozsahov pre všetky bežne používané tlakové úrovne, všetky pripravené na okamžité použitie. Naše technické oddelenie je dôverne oboznámené s vašimi aplikáciami a môže tak poskytnúť riešenia, ktoré sú bez problémov integrovateľné do vašich procesov.

Služby na kľúč

AERZEN divízia prenájmu je tiež zdroj pre realizáciu vašich projektov. Poskytuje nielen nájomné agregáty, ale taktiež dopravu, inštaláciu a uvedenie do prevádzky pomocou našich vlastných technikov. A samozrejme balík služieb zahŕňa aj pravidelnú údržbu a opravy - takže môžete dosiahnuť svoje výrobné ciele bez toho, aby vám chýbal vzduch!

Kde môžeme prísť vhod:

  • zabezpečenie výroby pri plánovaných údržbárskych a opravárenských prácach, pri nárazových nárastoch produkcie, pri rozširovaní a výstavbe technológie a pri prestavbe, alebo výskume a vývoji nových aplikácií

Servis:

  • ľahko dostupné nájomné agregáty, rýchle dodanie kdekoľvek v Európe, 24/7 hotline linka, servisné riešenia šité na mieru vašim špecifickým požiadavkám, široká škála príslušenstva: napájací kábel/napájanie, potrubie, chladiče a sušiče vzduchu, prevzdušňovacie platne pre čistiarne odpadových vôd, výskumné a vývojové projekty, riešenia šité na mieru vašim špecifickým požiadavkám, rýchly servis s 24/7/365 hotline linkou, rýchle dodanie zo skladov po celej Európe, k dispozícii široká škála doplnkov: chladiče, sušiče vzduchu, transformátory, dieselagregáty
AERZEN oddelenie prenájmu môže rýchlo zabezpečiť riešenie predodávku 100 % bezolejového vzduchu a pre takmer všetky priemyselné odvetvia
Nájomná jednotka k dispozícii v spoločnosti AERZEN
Servisní technici AERZEN pri preprave dvoch nájomných jednotiek

Pre ďalšie podrobnosti, navštívte naše webové stránky www.aerzenrental.com.

AIR AERZEN INTERNATIONAL RENTAL B.V.
Bedrijventerrein Nieuwgraaf
Fotograaf 3
6921 RL Duiven
Netherlands

T +31 26 4464723
F +31 26 4463570

info@aerzenrental.com
www.aerzenrental.com