Two people on stage

Biogaskompressor – serien C

Skruvkompressorer

Oljefri skruvkompressor för biogas och biometan

AERZENs skruvkompressoraggregat kännetecknas av en mängd olika typer och flera modifieringsmöjligheter. Oavsett om dessa kompressorer fungerar som en del av kundens anläggningskoncept eller om de används som en komplett systemlösning, anpassar sig AERZEN alltid till individuella kundkrav. AERZENs utvecklingskompetens utgör grunden för denna globala marknadsledare, som konstant har utvecklat, optimerat och tillverkat kompressorer sedan 1943.

Biogaskompressorn i serien C är en oljefri skruvkompressor i 3 storlekar för volymflöden upp till 1 900 m³/h och övertryck på 3,5 bar. Den lämpar sig för att öka inloppstrycket i reningsverk för biogas (BGTP), eller som en viktig del av matningsanläggningar för biogas (BGIP) för komprimering av biometan att injicera i gasnäten. Applikationsområden är komprimering av biometan enligt DVGW 260 och komprimering av biogas enligt DVGW 262. Biogaskompressorn finns tillgänglig som steg och som aggregat.

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Volymflöde
150 till 1.900 m3/h
Medium
deponigas och biogas
Kompression
oljefri
Tryckdrift
3.500 mbar manometertryck

Biogaskompressorer

Kunderna drar nytta av den omfattande kunskapen som AERZEN har samlat in under årtionden av erfarenhet inom den kemiska och petrokemiska industrin. Användningen av biogas som en energikälla bidrar avsevärt till att uppnå nationella och internationella miljökrav, t.ex. att minska beroendet av kärnkraft eller minska CO2-utsläpp.

Applikationer

  • deponigas
  • biogas
  • naturgas
  • stadsgas

Tillbehör och lösningar