Vridkolvskompressorer

Det bästa från båda världar.

Vridkolvskompressorn är en av de mest innovativa lösningarna inom kompressorteknologin och helt klart en av de effektivaste maskinerna med det stora reglerområdet från 25 till 100 procent. Delta Hybrid har länge varit det enda aggregatet i världen som sammanför fördelarna med blåsmaskins- och kompressorteknologi i ett enda aggregat. För helt nya möjligheter att skapa över- och undertryck. Och för att spara upp till 15 procent.

Frigöra potential.

Två profiler. En enhet. Den senaste generationen teknologi från AERZEN medför en ny princip för komprimering, nämligen den perfekta syntesen av vridkolvsblåsmaskin och skruvkompressor i ett aggregat. Den innovativa Delta Hybrid-vridkolvskompressorn använder två olika rotorprofiler. En 3+3 blåsmaskinsprofil anpassad för lågtrycksdifferenser på upp till 800 mbar – och en 3+4 kompressorprofil utformad för högre tryck på upp till 1'500 mbar. Detta gör det möjligt för Delta Hybriden att fylla luckan i det befintliga maskinurvalet. Den erbjuder även ett brett prestandaområde som möjliggör perfekt anpassning för att uppfylla alla olika processkrav – med energibesparingar på upp till 15 % jämfört med standardkompressorer.

Högre temperaturer. Förbättrad säkerhet.

Delta Hybrid-vridkolvskompressorerna kan användas inom ett extremt brett område för viktiga industriella applikationer. Ekonomisk som fristående och mycket effektiv i kombinerade maskinuppställningar. Aggregaten kan användas var som helst, inklusive i områden med mycket höga omgivningstemperaturer, eller för applikationer med extrema inloppstemperaturer. Nuförtiden gör Delta Hybrid sluttemperaturer på 160 °C till 230 °C möjliga. En viktig förutsättning för höga nivåer av driftsäkerhet i alla processer.

The robust three-lobe blower systems present three-lobe rotors and two cast-in pre-inlet channels in their discharge-sided cylinder section, minimizing the sound through pulsation reduction. These blower systems suit a broad range of challenging applications, including the oil-free conveying and compression of gases and air.

The blower comes in 22 different sizes, from GM 3 S to GM 1080 L. The blower cylinders in the GM 3 S up to the GM 400 L models are undivided while, from the GM 430 S models onwards, the cylinders are divided horizontally. The feet at the blowers are bolted on up to the GM 80 L, while those on larger sizes are cast on.

Four piston ring labyrinths seal the conveying chambers with oil singers at every shaft end. However, you can get four radial seal ring-piston labyrinth seals on request. A radial seal ring seals the blower’s driving shaft.

Vridkolvskompressorer Delta Hybrid

Konstruktionstyp
Vridkolvskompressorer
Design
Övertryck
Volymflöde
100 till 9.000 m3/h
Medium
luft
Transport/Kompression
oljefri

Vridkolvskompressor, steg Delta Hybrid D98 V

Konstruktionstyp
Vridkolvskompressorer
Volymflöde
450 till 5.400 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser
Transport/Kompression
oljefri