Řešení AERZEN pro bioplyn

Prémiové technologie pro sektor bioplynu - vyrobené splščností AERZEN

Zákazníci mohou těžit z rozsáhlého know-how, které společnost AERZEN získala během desítek let zkušeností v chemickém a petrochemickém průmyslu. Využití bioplynu, jako zdroje energie, výrazně přispívá k dosažení environmentálních cílů stanovených na národní i mezinárodní úrovni; to sníží závislost na jaderné energii i pomůže při snižování produkce emisí CO2.

My ve společnosti AERZEN podporujeme všechny tyto záměry spolu s našimi více než 43 zastoupeními po celém světě.

Během mnoha let dmychadla a kompresory Aerzen dopravují a stlačují všechny typy plynů a plynových směsí v chemických a petrochemických závodech. V těchto případech použití jsou rozhodujícími kritérii energetická účinnost, bezpečnost provozu a spolehlivost. Na základě tohoto know-how a získaných zkušeností nabízí společnost AERZEN produkty, které jsou speciálně vyvinuté pro bioplynové použití:

Ať se jedná o zařízení zvyšující sací tlak pro kogenerační jednotky (CHP) a úpravny bioplynu (BGTP), nebo stroje, které tvoří nezbytnou součást technologie pro vstřikování bioplynu (BGIP) pro stlačování biometanu a jeho dopravu do plynových rozvodů; AERZEN má vhodné dmychadlo nebo kompresor pro každé použití. Ze široké řady velikostí strojů a návrhových tlaků můžeme nabídnout řešení specificky přizpůsobené potřebám každého zákazníka.

Všechny dmychadla a kompresory lze používat v nebezpečných oblastech Zóny 1 a Zóny 2, jak je definováno podle ATEX Směrnice RL 2014/34/EU a zároveň ve Směrnici o strojích, včetně nejnovějšího bezpečnostního standardu (EN 1012-3) a pro Německo i ve smyslu nařízení DVGW.

*DVGW: Německá technická a vědecká asociace pro plyn a vodu

Diagram řešení AERZEN pro bioplyn - funkčnost bioplynové stanice
Bioplynová řešení AERZEN - funkčnost bioplynové stanice
Schematické znázornění využití technologie AERZEN v bioplynových stanicích
AERZEN má vhodnou technologii na jakékoli bioplynové použití