Tuotteen saastuminen? Ei Aerzenillä!

Takaamme 100%:sti tuotepuhtauden, turvallisuuden ja luotettavuuden.


absorptioainevapaat paineäänenvaimentimet, ATEX-vaatimukset täyttävät laitteet ja öljyttömyysluokka 0.

Ehdottomasti öljytön ja ilman absorbointiaineita toteutettu teknologia AERZENistä takaa 100% tuotepuhtauden herkkien bulkkimateriaalien pneumaattisessa kuljetuksessa. Luomme edellytykset vaativille tuotantoratkaisuille muun muassa elintarviketeollisuudessa, lääkkeiden valmistuksessa tai kemiallisissa ja petrokemiallisissa prosesseissa, innovatiivisella, ATEX-sertifioidulla teknologialla.

Lataa esite


100% tuotepuhtautta

sertifioidun öljyttömyysluokan 0 ansiosta

Monilla teollisuudenaloilla paineilman puhtaus on tärkeää, koska se vaikuttaa korkeatasoisten tuotteiden valmistusprosessien laatuun elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa, osittain myös autoteollisuudessa ja paperi- ja tekstiiliteollisuudessa, mutta myös herkissä kemiallisissa tai petrokemiallisissa prosesseissa. Aina silloin, kun paineilma saattaa olla kosketuksissa tuotteeseen, esim. pneumaattisessa kuljetuksessa, on tärkeätä, että ISO 8573-1, luokan 0 mukainen öljyttömyys on taattu. Tuotteiden saastuminen öljyllä saattaa johtaa vakaviin seurauksiin, kuten esim. kokonaisen tuotantoerän hävittämiseen.

CERTIFICATE FOR THE FOOD INDUSTRY

AERZEN Certificate ISO 22000

Tämä turvallisuusstandardi luotiin yhteistyössä hyväksyntälaitoksen TÜV Rheinland LGA Products GmbH kanssa seuraavien direktiivien ja normien mukaisesti:

  • ISO 8573-1: 2010 Osa 1:  Haitta-aineet ja puhtausluokka
  • ISO 8573-2: 2007 Osa 2:  Aerosoli-öljypitoisuuden testausmenetelmä 
  • ISO 8573-5: 2001 Osa 5:  Öljysumun ja orgaanisen liuottimen testausmenetelmä

Öljyttömyyssertifikaatti Delta Blower, Delta Hybrid, Delta Screw

Delta Hybridin öljytön toiminta -sertifikaatti
Delta Hybridin öljytön toiminta
GM-kompressorin öljytön toiminta -sertifikaatti
GM-kompressorin öljytön toiminta
Certificate Oil-free Operation VML Compressor
Oil-free Operation VML Compressor
VM-kompressorin öljytön toiminta -sertifikaatti
VM-kompressorin öljytön toiminta

100% luotettavuus

absorbointiaineettoman äänenvaimenninteknologian ansiosta

Paineilmajärjestelmän parantunut energiatehokkuus ja pidennetty käyttöikä, sekä vaadittujen äänenpainetasojen noudattaminen uusilla ja patentoiduilla äänenvaimentimilla. AERZENin oma tutkimus- ja kehittämiskeskus onnistui kehittämään täysin uudenlaisen äänenvaimenninteknologian ja myös patentoimaan sen (Eurooppapatentti nro. 1857682). Tulevaisuudessa siis käytetään rakennesarjoissa Delta Blower (kiertomäntäpuhaltimet), Delta Hybrid (kiertomäntä-/ruuvikompressorit) ja Delta Screw (ruuvikompressorit) niin sanottuja reaktiivisia äänenvaimentimia putkiäänenvaimennukseen.

3D-animaatio reflektioäänenvaimentimesta
3D-animaatio reflektioäänenvaimentimesta

100% TURVALLISUUS

ATEX-sertifioidun teknologian avulla

AERZENin valmistamat puhallin- ja kompressoriaggregaatit ovat vanhastaan olleet turvallisessa, tehokkaassa ja kustannuksia säästävässä käytössä myös kriittisillä erityisaloilla. Vuosikymmenten aikana lähes kaikilta käyttöaloilta kertynyt asiantuntemuksemme ja kokemuksemme heijastuu ennen kaikkea prosesseihin, jotka kuuluvat ATEX -direktiivin soveltamisalaan.

  • 100% prosessiturvallisuutta ATEX-sovelluksilla.
  • Absorptioainevapaat paineäänenvaimentimet toimivat myös kipinäsulkuina.
  • Räjähdyssuojaus bulkkitavaran pneumaattisessa kuljetuksessa
  • 100%:nen tuotepuhtaus ja -turvallisuus sertifioidulla teknologialla
  • AERZEN panostaa tuotekehitykseen, koska turvallisuutesi ja tuotteesi ovat meille tärkeitä.

Vähemmälle huomiolle pneumatiikassa on jäänyt se seikka, että puhaltimet ja kompressorit voivat riskianalyysin mukaan synnyttää kipinöitä, jotka painepuolen putkistoon joutuessaan voivat siellä sytyttää pöly-ilma-seoksen. AERZENin ATEX-konsepti tarjoaa TÜV-hyväksyntälaitoksen sertifioiman ratkaisun. Koneikon jalustaan tai painepuolen äänenvaimentimeen integroitu kipinäsulku estää häiriötilanteissa syntyneiden kipinöiden leviämisen riskialttiille alueille. Erillisiä ulkopuolisia kipinäsulkuja ei enää tarvita - ratkaiseva etu. Tämä tuo säästöä sekä hankintakustannuksissa että pitemmän aikavälin energiakustannuksissa, sillä jatkoprosessiin ei ole tarvetta asentaa painehäviöitä aiheuttavia kipinäsulkuja.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

AERZENin ATEX-ratkaisut