PROSESSIKAASU- JA KYLMÄALAN TEOLLISUUS

Huippulaatua joka prosessissa

Kompressoriteknologiat eroavat toisistaan juuri vaativimmissa sovelluksissa. Siellä, missä usein erittäin kriittisissä prosesseissa puristetaan kaasuja ja kylmäaineita. Esimerkiksi kemian-, petrokemian-, energia-, elintarvike- tai lääketeollisuudessa. Laitteiston suunnittelulle, rakentamiselle, dokumentaatiolle ja maailmanlaajuiselle palvelulle asetetut vaatimukset ovat niissä usein yhtä merkittäviä kuin noudatettavat turvallisuus- ja ympäristönormit.

Näillä teollisuudenaloilla AERZENille on kehittynyt ainutlaatuinen asiantuntemus. Alkusykäyksenä oli vuonna 1868 rakentamamme Euroopan ensimmäinen kiertomäntäkone. Tällöin valmistui ensimmäinen AERZEN-kiertomäntäkompressori. Yli 150 vuotta sitten. Tämän historian pohjalta on kasvanut ainutlaatuinen teknologia- ja osaamispooli. Olemme yhdistäneet sen osaamiskeskukseksi: PGD – AERZENin prosessikaasuosasto (Process Gas Division).

Sovelluksesta huippuluokan ratkaisuksi

Kone ei määrää prosessia – prosessi määrää koneen. Se on filosofiamme. Jokainen, joka ajattelee yhtä sovellussuuntautuneesti kuin AERZEN, investoi esityöhön. On ymmärrettävä asiakkaiden liiketoiminta. Yhtä perusteellisesti kuin asiakkaat itse. Tämän periaatteen pohjalta suunnittelukeskuksessamme syntyy huipputehokkaita ratkaisuja. Uusinta teknistä osaamista edustavat teknologiat vaativimpiin prosessikaasu- ja kylmäalan sovelluksiin. 

Prosessin ymmärtäminen

Prosessikaasu- ja kylmälaitteistojen filosofia ja tekninen suunnittelu vaativat suurta älykkyyttä. Niiden odotetaan toimivan maailmanlaajuisesti vaativimmilla teollisuudenaloilla. Usein erittäin kriittisissä sovelluksissa. Siksi AERZEN on koonnut Process Gas Division -osastolleen henkilökuntansa parhaimmistoa. Erinomaisesti koulutettu tiimi koostuu suunnittelun, instrumentoinnin, ohjauksen ja projektinhallinnan asiantuntijoista. Heillä on kansainvälistä kokemusta prosessikaasupuristuksen ja -kuljetuksen kaikilta alueilta. He työskentelevät Saksassa, Unkarissa ja USA:ssa. Eri markkinoille ja teollisuudenaloille kaikkialla maailmassa.

A representation of the AERZEN range of applications in the process gas and cooling industry
AERZEN-sovellukset prosessikaasu- ja jäähdytysteollisuudelle Ruuvikompressorit ja kiertomäntäkompressorit prosessikaasu- ja jäähdytysteollisuuden sovelluksiin

Käyttökokemukset

Öljyttömät ruuvikompressorit – rakennesarja VRA

Jokaiselle sovellukselle oikea laitteisto

Teknologiakatsaus – kaasun puristus prosessikaasu- ja kylmäalan teollisuudessa

Optimaalisen kuljetuksen ja puristuksen räätälöidyt konseptit prosessikaasu- ja kylmäalan teollisuudessa ovat mahdollisia vain, kun tapauskohtaiset vaatimukset vastaavat valittua konekonseptia sataprosenttisesti.