Veden ja jäteveden käsittely

Ainutlaatuista: monipuolinen AERZEN-teknologia

Veden ja jäteveden käsittely jätevedenpuhdistamossa

Käytettävissä olevat menetelmät ovat yhtä monipuolisia kuin mahdollisuudet välttää ympäristöhaittoja. Jäteveden osalta esimerkiksi hiekanerotuksen ilmastus tai paineilmastus biologisissa puhdistusjärjestelmissä. Olipa sitten kyseessä syvä selkeytysallas tai jätevedenpuhdistamo, jossa on tavanomainen ilmastusallas tai luonnolliset selkeytyslammikot – ratkaisevaa on hapetusteho.

Jos jätevedet ovat jo virranneet luonnon kiertokulkuun, järvien ja jokien ilmastus estää vesistöjen likaantumisen edelleen. Juomaveden käsittelyssä suodatinhuuhtelu paineilmalla takaa, että käytettävissä oleva vesi on moitteetonta ja ettei luonnollisia vesivarastoja tarvitse käyttää liiallisessa määrin.

Kaatopaikoilla tai mädätystorneissa syntyvä kaasu tai jätevesien puhdistuksessa muodostuva biokaasu ei enää poistu ympäristöön tai sitä ei enää polteta hyödyttömänä, vaan ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja raaka-ainepulan lievittämiseksi se hyödynnetään energianlähteenä. Biokaasukompressoreiden paineenkorotuksen avulla kaasu siirretään lämpö- ja sähkövoimalaan tai generaattoreihin, joissa muunnettu energia voidaan tämän jälkeen käyttää esim. rakennusten tai kasvihuoneiden lämmitykseen.  Syntyvä kaasu mitataan AERZEN-kiertomäntäkaasumittareilla.

Jätevesilietteen kuivaamisessa voidaan käyttää AERZEN-kiertomäntäkompressoreita kuivan lietteen pneumaattiseen kuljetukseen.

Esitettyjen esimerkkien lisäksi AERZEN-tuotteet palvelevat monipuolisesti muissakin käyttötilanteissa. Niin paljon kuin on mahdollisuuksia suojella ympäristöä, on olemassa myös käyttökohteita AERZENin kiertomäntä- ja turbokompressoreille.

Suorituskyky3. Kuorman vaihtelun tarkka huomiointi. Uutta tehokkuutta ilmastusaltaaseen.

Tekniset ja rakenteelliset erikoisuudet ja ilmastusaltaiden vaihteleva ilmantarve ovat haaste jokaisen jätevedenpuhdistamon ilmastustekniikalle. Seuraus: äärimmäisen suuri energiankulutus. Se voi muodostaa jopa 80 % kokonaiskuluista. Ratkaisu: uudentyyppiset AERZEN Blower-, Hybrid- ja turbokompressoreiden yhdistelmät. Ne hoitavat peruskuorman erittäin vähällä energialla ja vastaavat tarkasti kuormitushuippuihin. Tulos: kokonaiskäytön ennenkokematon tehokkuus. Investointi voi maksaa itsensä takaisin jo kahden vuoden kuluessa!


AERsmart

Parhaasta kaikkein parhaimpaan suoritukseen ilmastusaltaassa

Kompressoritekniikan parhaat hyötysuhteet ja tasapainoiset kuormituskäyrät, jätevedenpuhdistamojen toiminta tehokkaimmalla mahdollisella tavalla – uusi AERZEN-koneenohjaus tekee sen mahdolliseksi.

LÄMMÖN TALTEENOTTO

Kustannusten säästö paineilman tuotannossa

Jätevedenpuhdistamot ovat kaupunkien ja kuntien suurimpia sähkönkuluttajia. Siksi vallalla olevan, tulevaa maailmanlaajuista energiamatriisia koskevan epävarmuuden ja siitä johtuvan energian markkinahinnan vuoksi on olemassa suuri tarve nostaa energiatehokkuutta.

Käyttökokemukset

ESIIN PIILOSTA, VARASTOT KÄYTTÖÖN!

TEHOKASTA ILMAA JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLE

Kun jätevedenpuhdistamoiden modernisointia suunnitellaan, jatkuvasti alenevat ammoniumin, nitraatin ja fosfaatin raja-arvot jouduttavat yleensä investointipäätöksiä. Mitä tulee budjettiin, kannattaa ilmastonsuojelua ja omaa rahoitusta silmällä pitäen ottaa suunnittelussa huomioon myös energiatehokkuus.

AERZEN takaa energiatehokkaan prosessi-ilman tuotannon

Menestystarina – Kötzin jätevedenpuhdistamo

Kötzin jätevedenpuhdistamo on valinnut prosessi-ilman tuotantoa varten ihanteellisen ratkaisun: yhdistetty järjestelmä, joka sisältää AERZEN-turbokompressorit peruskuormalle ja AERZEN-kiertomäntäkompressorit huippukuormalle, huolehtii jätevedenpuhdistamon häiriöttömästä ja kulujen suhteen optimaalisesta toiminnasta.