Veden ja jäteveden käsittely

Ainutlaatuista: monipuolinen AERZEN-teknologia

Suorituskyky3. Kuorman vaihtelun tarkka huomiointi. Uutta tehokkuutta ilmastusaltaaseen.

Tekniset ja rakenteelliset erikoisuudet ja ilmastusaltaiden vaihteleva ilmantarve ovat haaste jokaisen jätevedenpuhdistamon ilmastustekniikalle. Seuraus: äärimmäisen suuri energiankulutus. Se voi muodostaa jopa 80 % kokonaiskuluista. Ratkaisu: uudentyyppiset AERZEN Blower-, Hybrid- ja turbokompressoreiden yhdistelmät. Ne hoitavat peruskuorman erittäin vähällä energialla ja vastaavat tarkasti kuormitushuippuihin. Tulos: kokonaiskäytön ennenkokematon tehokkuus. Investointi voi maksaa itsensä takaisin jo kahden vuoden kuluessa!

More technology highlights

AERsmart

Parhaasta kaikkein parhaimpaan suoritukseen ilmastusaltaassa

AERaudit

Make saving potential visible

AERwater

Your way to water 4.0

LÄMMÖN TALTEENOTTO

Kustannusten säästö paineilman tuotannossa
Veden ja jäteveden käsittely jätevedenpuhdistamossa

Käytettävissä olevat menetelmät ovat yhtä monipuolisia kuin mahdollisuudet välttää ympäristöhaittoja. Jäteveden osalta esimerkiksi hiekanerotuksen ilmastus tai paineilmastus biologisissa puhdistusjärjestelmissä. Olipa sitten kyseessä syvä selkeytysallas tai jätevedenpuhdistamo, jossa on tavanomainen ilmastusallas tai luonnolliset selkeytyslammikot – ratkaisevaa on hapetusteho.

Jos jätevedet ovat jo virranneet luonnon kiertokulkuun, järvien ja jokien ilmastus estää vesistöjen likaantumisen edelleen. Juomaveden käsittelyssä suodatinhuuhtelu paineilmalla takaa, että käytettävissä oleva vesi on moitteetonta ja ettei luonnollisia vesivarastoja tarvitse käyttää liiallisessa määrin.

Kaatopaikoilla tai mädätystorneissa syntyvä kaasu tai jätevesien puhdistuksessa muodostuva biokaasu ei enää poistu ympäristöön tai sitä ei enää polteta hyödyttömänä, vaan ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja raaka-ainepulan lievittämiseksi se hyödynnetään energianlähteenä. Biokaasukompressoreiden paineenkorotuksen avulla kaasu siirretään lämpö- ja sähkövoimalaan tai generaattoreihin, joissa muunnettu energia voidaan tämän jälkeen käyttää esim. rakennusten tai kasvihuoneiden lämmitykseen.  Syntyvä kaasu mitataan AERZEN-kiertomäntäkaasumittareilla.

Jätevesilietteen kuivaamisessa voidaan käyttää AERZEN-kiertomäntäkompressoreita kuivan lietteen pneumaattiseen kuljetukseen.

Esitettyjen esimerkkien lisäksi AERZEN-tuotteet palvelevat monipuolisesti muissakin käyttötilanteissa. Niin paljon kuin on mahdollisuuksia suojella ympäristöä, on olemassa myös käyttökohteita AERZENin kiertomäntä- ja turbokompressoreille.


Käyttökokemukset

ESIIN PIILOSTA, VARASTOT KÄYTTÖÖN!

TEHOKASTA ILMAA JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLE

Kun jätevedenpuhdistamoiden modernisointia suunnitellaan, jatkuvasti alenevat ammoniumin, nitraatin ja fosfaatin raja-arvot jouduttavat yleensä investointipäätöksiä. Mitä tulee budjettiin, kannattaa ilmastonsuojelua ja omaa rahoitusta silmällä pitäen ottaa suunnittelussa huomioon myös energiatehokkuus.

AERZEN takaa energiatehokkaan prosessi-ilman tuotannon

Menestystarina – Kötzin jätevedenpuhdistamo

Kötzin jätevedenpuhdistamo on valinnut prosessi-ilman tuotantoa varten ihanteellisen ratkaisun: yhdistetty järjestelmä, joka sisältää AERZEN-turbokompressorit peruskuormalle ja AERZEN-kiertomäntäkompressorit huippukuormalle, huolehtii jätevedenpuhdistamon häiriöttömästä ja kulujen suhteen optimaalisesta toiminnasta.

Wastewater Treatment with Blower Technology from AERZEN

How can you save money on energy costs with wastewater treatment? What are the possibilities for a new facility design, replacing old models and components, or modernizing? These are important questions for every operator of any wastewater treatment plant. AERZEN can answer all your questions with its versatile and diverse solutions.

Why Choosing the Right Blower Technology is Crucial in Wastewater Treatment

AERZEN is a leading international supplier of solutions for wastewater treatment and purification. Wastewater treatment in sewage plants is one of the largest fields for AERZEN blower technology. Compressors, blowers, and turbo blowers ensure the ventilation of the ventilation tanks in all types of sewage treatment plants. The application ranges from the small biological sewage treatment plant to larger plants, which are responsible for wastewater treatment in several municipalities. The machines from AERZEN enrich the wastewater by supplying compressed air with oxygen. The necessary oxygen is then fed to the bacteria, which enables them to degrade and eliminate waste particles in the ventilation tank in a biological way. This step of wastewater treatment takes 60 - 80% of the total energy costs of the sewage treatment plant. With this large chunk of energy costs, one can assume that a lot of money can be saved by using the most efficient technology available.

Regarding this energy technology, another important step for better efficiency is to monitor and optimize your daily and yearly fluctuations. An example would be the energy expenditures for the ventilation of an active sewage treatment basin at a popular holiday resort; on a warm summer day with much higher volume, versus a cold day in winter. If the performance of the blowers can be tuned and adapted to these fluctuations, you can save a considerable amount of money and energy.

To achieve this, it is worth taking closer consideration of each and every situation. How large is the wastewater treatment plant, are there large fluctuations, and/or is the workload evenly distributed? Are all the blowers at the optimal output, and do they match the control rate and the workload rate of the sewage treatment plant? How much space is available for the blower? How much longer will the facilities last, and when will it need a major overhaul? Basically, every sewage treatment plant needs to draw up some precise plans.

What Technologies are Available, and What are the Advantages?

Positive Displacement Blowers (Rotary Piston Blowers)

Rotary piston blowers (e.g. the AERZEN Delta Blower) are the workhorses of the blower solutions. With relatively low initial costs, they can cover large control areas and offer a possibility of flexible applications. Rotary piston blowers can adjust pressure and temperature fluctuations with ease.

The use of positive displacement blowers is, by far, the most widely used in wastewater treatment. The remarkable flexibility within the control range can be easily realized with a frequency converter. Thus, consistency is produced even with fluctuations in capacitance. The comparatively low investment costs pay for itself in very little time.

Turbo Blowers or Turbo Compressors

Turbo technology is often the most efficient solution for a process with a restricted, yet consistent control range and speed. With continuous operation close to its design point, the energy saved by the turbo is substantial compared to rotary piston blowers. The higher costs associated with the purchase will be easily offset by the turbos’ efficiency. The use of turbos is less suitable in a system with frequent extreme pressure and flow fluctuations.

Another advantage of the turbo is its smaller size. It requires a smaller installation space, which allows a more flexible use of blower space (e.g.: for retrofitting or redesigning the system). This can also reduce costs. AERZEN supplies the turbo and the other components as a package: the motor, blower and control are supplied as a complete machine and simple installation.

Hybrid Blower (Rotary Piston Compressor or Rotary Lobe Compressor)

A Hybrid Blower combines the best features and advantages of Rotary Blowers and Screw Compressors, with the efficiency of the Turbo Blowers. The main structural difference is the use of a low-pressure Screw Rotor instead of a straight or lapped rotary piston rotor. As a result, high flow and pressure fluctuations can be controlled flexibly and efficiently. Hybrid blowers offer a similar control range as positive displacement blowers and guarantee a relatively consistent volume of pressure changes. A Hybrid Blower has a control range of 25 to 100%. The advantage over Turbo Blowers is the superior efficiency in the partial load areas of the machine.

When is a Combination of Different Blower Components Worthwhile?

The installation of a combination of the above-mentioned machine- technologies is quite worthwhile in large sewerage treatment plants or large capacity and high fluctuation plants (e.g.: turbo compressor is used for the basic load and a hybrid blower is switched on for the peak load or low flow conditions).

The different types of machines can be used equally in the sand catchers and in the ventilation tank. A combination of turbo bowers, rotary lobe compressors, and rotary piston blowers can improve energy efficiency and substantially reduce the operating costs of the wastewater treatment plant. AERZEN offers solutions with its concept "Performance³".

How Can I Find the Most Sustainable and Cost-Effective Solution for my Needs?

The first is the intelligent AERZEN Performance³ software "AERsmart", which selects the most energy-efficient machine combination for every required operating point, guaranteeing that all machines will operate at their ideal with maximum efficiency.

The applications in wastewater technology are diverse. To assist in identifying the most fit and efficient system, AERZEN offers its customers a special assessment, the “AERaudit”, with which performance data of an existing system are measured and evaluated. Based on this analysis, improvements and energy-saving possibilities can be determined for each customer’s installation. Additionally, AERZEN has compiled a comprehensive assortment of materials for planning the sites for its customers. In addition to numerous product and planning information, plant engineers, engineering firms, and operators of sewage treatment plants will also find help calculating operating data, important information on machine room design, and tips for the possibility of heat recovery during treatment of wastewaters.

Various Applications - Precise Solutions

Numerous user feedbacks and reports in the field of wastewater purification illustrate, for example, how efficient solutions for very different needs are created with the appropriate use of different blower components.

Thus the efficiency of the Silverstone Sewage Treatment Plant in Colorado, USA, which was built in 1974, and which is responsible for wastewater purification and treatment in several municipalities - including holiday resorts with high fluctuations in demand – has been clearly improved by replacing the old centrifugal blowers with AERZENER Blower technology and additional frequency converters.

The AERZEN Turbo TB 100 (used here) is equipped with a permanent magnet motor, which has been specially developed for the high frequency and high-speed requirements of a directly-driven turbo application. As a result, the noise level has been drastically reduced and hearing protectors have become unnecessary. Additionally, the hot air from the cooling system of the fan can be used in winter for heat recovery, thus heating the system.

But also numerous success stories from the surrounding area speak for the quality and profitability of AERZEN products:
In the Emsbüren Sewage Treatment Plant in southern Lower Saxony (Germany), an air-bearing turbomachine from AERZEN has replaced a magnet-bearing turbo of a competitor in March 2016. The turbo of the Series TB50-0.8 S covers the medium and high load operation of the plant designed for 16,000 EEC. The low-load operation at night is covered by a Rotary Piston Blower. The AERZENER Turbo is operated intermittently.

During start-up, the air bearing turbo initially starts in full-load operation, and maintains this operation for 10 minutes. Subsequently, 60% -70% of the maximum volume flow is reduced for a period of 60-80 minutes. Once the required oxygen reached the aeration tank, the turbo is initially switched to idling and then completely turned off. Through the intermittent operation with the appropriate shutdown processes, it became possible to adapt to different load requirements and to save energy. Based on good customer rapport with the air-bearing turbo from AERZEN, it was Lingener Land water board’s responsibility to replace a magnetic bearing machine with an air bearing turbo from AERZEN in the Spelle waste water treatment plant.

Another AERZEN success story in Germany is the Holzkirchen Wastewater Treatment Plant near Munich. 80% of the total energy costs of the waste water treatment plant are generated here for the drive of the blowers. Therefore, a tailor-made design and increases of impact turned out to be profitable very quickly. For the changing air requirements in the aeration basin, an exact air-dimensioning with an exact regulation was needed. In the AERsmart control of AERZEN a suitable answer was found. Based on the air requirements, this coordinates different blower types. Like an autopilot, the AERsmart adopts the control and regulatory management of the units, with different operating principles and implementations in-line with the requirements. The basic load is provided by a TB75-0.8S Turbo Compressor. In the case of peak loads, a rotary piston compressor of the Delta Hybrid Series is additionally used, with two Delta Blowers of the older type, taking over the air supply when the load is low. Partial loads within the facility are largely avoided by the targeted control and the differentiated use of the individual machines. At the same time, energy efficiency increases. An efficient treatment of wastewaters made easy by AERZEN!

A detailed reference report on the AERZEN ventilation systems in the sewage treatment plant in Holzkirchen near Munich can be found under this link.

For further information on selecting the most effective blower technology, please refer to our Whitepaper.