Two people on stage

Tyypin GR prosessikaasukompressorit

Kiertomäntäkompressori

Puhallusvoimaa erikoisvaatimuksiin

Yksi- tai kaksivaiheisia GR-prosessikaasukompressoreita voidaan käyttää joustavasti lähes kaikille teknisille kaasuille ja kaasuseoksille. Kaikilla teollisuuden aloilla. Ihanteellinen myös kaasuille, joiden imulämpötila on alimmillaan -30 °C. Tyypin GR prosessikaasupuhallin pystyy kuljettamaan myös aggressiivisia kaasuja

TOTEUTUS

Puhallustila on kokonaan erotettu öljytiloista tilalla, jossa vallitsee ilmakehän paine.

AKSELITIIVISTEET:

Puhallustila eristetty

 • a) kuormittamattomilla pehmeätiivisteillä, joissa tiivistekaasuliitännät
 • b) kuormittamattomilla lyijyrengas-labyrinttitiivisteillä, joissa tiivistekaasuliitännät
 • c) kaksoisvaikutteisilla öljytiivisteisillä liukurengastiivisteillä
 • d) kaksoisvaikutteisilla vesitiivisteisillä liukurengastiivisteillä

Käyttöakseli on tiivistetty radiaalitiivisterenkaalla.

VIRTAUSSUUNTA:

Pystysuunnassa ylhäältä alas.

KÄYTTÖ:

Käyttö suoraan elastisella kytkinkäytöllä tai elastisesti kytketyllä hammasvaihteella. Kapeakiilahihnojen välityksellä (käyttötehoon 250 kW asti).

Erikoismateriaalit: Vastaaviin käyttöolosuhteisiin voidaan toimittaa pallografiittivaluraudasta tai CrNi-valuteräksestä valmistetut versiot.

PUHALLETTAVA AINE:

Ilma, happi ja neutraalit, myrkylliset, palavat, räjähtävät, korrosoivat kaasut tai seoskaasut

Rakennetyyppi
Kiertomäntäkompressori
Tilavuusvirta
100 saakka 50.000 m3/h
Puhallettava aine
Ilma , Neutraalit kaasut , Prosessikaasut , Aggressiiviset kaasut
Kuljetus
öljytön
Alipaine
-500 mbar
Ylipaine
5.000 mbar

AERZENin prosessikaasukompressorit työskentelevät luotettavasti kaikilla teollisuuden aloilla. Kaikilla markkinoilla ja kaikissa maailman maissa.

AERZEN tarjoaa prosessikaasu- ja kylmäalan teollisuudelle erittäin laajan kompressoriteknologian spektrin – ehkä laajimman, mitä ylipäänsä on olemassa. Koneet toimivat yksinään, kone- tai konttiyhdistelmissä, maissa ja merillä. Kaikissa teollisuuden avainsovelluksissa:

Kemian- ja petrokemianteollisuus

 • H2:n ja CH-seoskaasujen puristus
 • Asetyleeni
 • Etyleeni
 • Kalkkiuunikaasu
 • Säiliökaasu
 • Styreeni
 • Synteesiraakakaasu
 • Butadieeni
 • Vinyylikloridi
 • Rikkivety
 • Vety

Jalostamot

 • Vetykrakkaus
 • Vetyrikitys
 • Fraktiointi
 • Reformointi
 • Katalyyttinen krakkaus
 • PSA
 • Soihdutuskaasu (flare gas)
 • H2:n ja CH-seoskaasujen puristus

Energiantuotanto

 • Kaasuturbiinien syöttö
 • Höyry

ÖLJYN JA KAASUN KULJETUS JA VARASTOINTI

 • VOC-yhdisteiden talteenotto
 • Maakaasun puristus
 • Putkijohtojen paineenlisäys
 • Maanalaiset kaasuvarastot

TEOLLISUUSKAASUT

 • Vedyn tuottaminen
 • Ilmaerottelu
 • Argon
 • Synteesikaasu

KYLMÄTEOLLISUUS

 • Kylmäaineet (R1270, R290 jne.)

HELIUMIN JÄÄHDYTYS JA NESTEYTYS

 • Helium

OFFSHORE

 • Maakaasun puristus

PANIMOT

 • Poistohöyry

LÄÄKETEOLLISUUS

KOKSAAMOT

Lisävarusteet ja ratkaisut