kiertomäntäkaasumittari

Tarkkuustekniikkaa energiahuoltoon.

AERZEN on yksi maailman vanhimmista ja suurimmista kiertomäntäkaasumittarien valmistajista. Kiertomäntäkoneiden asiantuntijan nykyinen mittarisukupolvi on huipputarkka laskuri energiahuollon käyttöön. Laitteet ovat saatavana analogisena tai digitaalisena. Mittarit täyttävät yhdenmukaistetut EU-määräykset, ja ne on tarkoitettu käyttöön Euroopan markkinoilla. Made in Aerzen DIN ISO 9001 -laadunvarmistusjärjestelmän ja painelaitedirektiivin 97/23/EY vaatimusten mukaisesti.

Tarkkuutta kaikille mitattaville kaasuille.

AERZENin kiertomäntäkaasumittarit pystyvät mittaamaan kaikkia ei-aggressiivisia kaasuja DVGW-määräyskokoelman G 260 mukaisesti. Lisäksi maakaasua, kaupunkikaasua, koksaamokaasua, jalostamokaasua, propaania, butaania, nestekaasu-ilmasekoitusta, metaania, etyleeniä, vetyä ja muita kaasuja. Kaasumittarien virtaussuunta voi olla vaaka- tai pystysuuntainen. Sitä varten ne on varustettu erityisellä kaksoisrullalaskurilla tai digitaalisella laskurilla. Tämä on ratkaiseva etu, sillä virtaussuunta voidaan mukauttaa käyttöönoton yhteydessä laskuria muuttamatta ja ilman valvottua kalibrointia. Näin vähennetään erilaisten mittarityyppien varastoinnin tarvetta samoin kuin lyhytaikaisten muutosten aiheuttamia lisäkustannuksia. Halutun virtaussuunnan muuttaminen asennuspaikalla: on helppoa ja onnistuu ilman työkaluja.

Testattu ja sertifioitu.

AERZEN-kiertomäntäkaasumittarit täyttävät kiertomäntäkaasumittareita koskevan eurooppalaisen standardin EN 12480 olennaiset vaatimukset. Samalla voimassa ovat lakisääteiset määräykset (kalibrointia koskeva laki ja asetus), joiden mukaisesti AERZEN suunnittelee, testaa ja hyväksyy tuotteensa. Kaikki AERZENin kaasumittarit ovat DVGW-määräyskokoelman G 492/II kokoonpanovaatimusten sekä standardien DIN 30690 T 1, DIN 3230 T 5 ja painelaitedirektiivin 97/23/EY vaatimusten mukaisia. Ne testataan näissä määrättyjen lujuus- ja tiiviystarkastusten mukaisesti. Kotelon materiaalit täyttävät standardin DIN EN 13445-2, PEDQM-sertifioinnin ja ainestodistuksen EN 10204/3.1.B vaatimukset.

kiertomäntäkaasumittari

Rakennetyyppi
kiertomäntäkaasumittari
Tilavuusvirta
6×10^-1 saakka 6.500 m3/h
Puhallettava aine
Ilma , Neutraalit kaasut
Kuljetus
öljytön