Ruuvikompressorit

Moniosaajat.

Ainutkertaisen monipuolinen. Näihin kahteen sanaan tiivistyy AERZENin ruuvikompressoreiden tärkeimmät ominaisuudet. Eniten eri tyyppejä. Eniten mukauttamismahdollisuuksia. Laajin lisävarustevalikoima. Näillä lohko- ja aggregaattisarjoilla on vielä lukuisia muita etuja. Etusijalla on maailmanmarkkinoiden johtavan yrityksen kyky kehittää uutta; se on vuodesta 1943 lähtien jatkuvasti uudistanut, parantanut ja täydentänyt menestyksekkäitä kompressoreitaan.

Mahdollisuuksien vapauttaminen.

Johtavat pakkausalan yritykset ja teolliset käyttäjät ovat vuosikymmeniä luottaneet AERZENin kompressorilohkoihin ja -aggregaatteihin. Miksi? Koska nämä poikkeuksellisen monipuoliset koneet ovat ihanteellinen ratkaisu kaikkialla. Alunperin ilman, typen ja neutraalien kaasujen puristukseen suunnitellut moniosaajat osoittavat vahvuutensa myös erikoiskaasujen siirrossa, tyhjiökäytössä tai esipainesovelluksissa.

Suora- tai hihnakäyttöisinä, kuivakäynnillä ja öljyttömästi luokan 0 mukaisesti tai öljyruiskutuksella varustettuina, etuilmanpäästöllä tai ilman. Toisin ilmaistuna: AERZENilla on oikea kompressori jokaiseen käyttötarkoitukseen.

Ruuvikompressorit on toteutettu kaksiakselisina kiertomäntäkoneina. Ne toimivat syrjäytysperiaatteella sekä sisäisellä puristuksella, ja niitä kutsutaan vakiotuottoisiksi. Tämä koskee kaikkia ruuvikompressoreita. Se, mikä erottaa AERZENin ruuvikompressorit muista, on tämä: periaatteenamme on luotettavuus, helppo huolto, miellyttävä käyttö, joustavuus ja energiatehokkuus. Tuloksena on monia ainutlaatuisia rakenteellisia yksityiskohtia. Tarkastellaanpa tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi AERZENin 3+4 VML-profiilit tai 4+6 VM-profiilit. Verrattuina tavallisiin kompressoreihin ne saavat aikaan huomattavaa energiansäästöä. Entä kompressoritekniikan ehdoton huippu? Sitä edustavat AERZENin uudet E-kompressorit. Tehokkuuden noin 6 %:n kasvulla ne avaavat uusia mahdollisuuksia.

Oil-free multi-stage screw compressor units series 2C

Rakennetyyppi
Ruuvikompressorit
Versio
Ylipaine
Tilavuusvirta
166 saakka 9.300 m3/h
Puhallettava aine
Ilma , Neutraalit kaasut , special gases , inert gases
Puristus
öljytön

Delta Screw -kompressoriaggregaatit suorakäytöllä

Rakennetyyppi
Ruuvikompressorit
Versio
Ylipaine , Alipaine
Tilavuusvirta
770 saakka 15.000 m3/h
Puhallettava aine
Ilma , Neutraalit kaasut , Aggressiiviset kaasut
Puristus
öljytön

Delta Screw -kompressoriaggregaatit hihnakäytöllä

Rakennetyyppi
Ruuvikompressorit
Versio
Ylipaine , Alipaine
Tilavuusvirta
120 saakka 2.650 m3/h
Puhallettava aine
Ilma , Neutraalit kaasut , Kaatopaikka- ja biokaasut , Prosessikaasut , Aggressiiviset kaasut
Puristus
öljytön

Biokaasukompressorit – rakennesarja VMY

Rakennetyyppi
Ruuvikompressorit
Tilavuusvirta
300 saakka 9.500 m3/h
Puhallettava aine
Kaatopaikka- ja biokaasut , Prosessikaasut
Puristus
öljyvoideltu

Biokaasukompressorit – rakennesarja VMX

Rakennetyyppi
Ruuvikompressorit
Tilavuusvirta
300 saakka 3.080 m3/h
Puhallettava aine
Kaatopaikka- ja biokaasut , Prosessikaasut
Puristus
öljyvoideltu

Biokaasukompressorit – rakennesarja C

Rakennetyyppi
Ruuvikompressorit
Tilavuusvirta
150 saakka 1.900 m3/h
Puhallettava aine
Kaatopaikka- ja biokaasut
Puristus
öljytön

Öljyvoidellut ruuvikompressorilohkot VMX

Rakennetyyppi
Ruuvikompressorit
Tilavuusvirta
70 saakka 3.180 m3/h
Puhallettava aine
Ilma , Neutraalit kaasut
Puristus
öljyvoideltu

Öljyvoidellut ruuvikompressorit – rakennesarja VMY

Rakennetyyppi
Ruuvikompressorit
Tilavuusvirta
444 saakka 10.000 m3/h
Puhallettava aine
Prosessikaasut , Kylmäkaasut
Puristus
öljyvoideltu

Öljyttömät ruuvikompressorit – rakennesarja VRa

Rakennetyyppi
Ruuvikompressorit
Tilavuusvirta
550 saakka 120.000 m3/h
Puhallettava aine
Ilma , Neutraalit kaasut , Prosessikaasut , Aggressiiviset kaasut
Puristus
öljytön

Öljyttömät ruuvikompressorit korkealaatuisiin sovelluksiin

Teollisuuden sekä lääke- ja elintarviketekniikan prosesseissa on usein tarpeellista puristaa paineilma niin, ettei puristettuun ilmaan jää minkäänlaisia ylimääräisiä ainejäämiä. Öljyttömät ruuvikompressorit ovat paras valinta, koska paineilmaan ei pääse minkäänlaista vierasainetta. Syy, miksi monet perinteiset mäntäkompressorit ja ruuvikompressorit toimivat öljyllä, on parempi lämmönpoistokyky. Lisäksi öljyä käytetään rakenneperiaatteesta riippuen myös välitilojen tiivistämiseen. Hygieenisesti kriittisissä sovelluksissa puristuksen on tapahduttava kuitenkin öljyttömästi ja sitä on tarvittaessa täydennettävä paineilmasuodattimella. Siten voidaan varmistaa, että voiteluöljyn jäämiä ei pääse syöttöilmaan. Myös tällaiset järjestelmät lasketaan öljyvapaaksi puristukseksi. Ruuvikompressorit ovat käytännössä kiertomäntälaitteita, jotka toimivat kahdella akselilla ja puristavat ilmaa sisäisellä painesuhteella. Toimintaperiaate ei ole uusi, mutta energiatehokkuuden, luotettavuuden ja huoltoystävällisyyden suhteen AERZEN-laitteet ovat omaa luokkaansa.

Energiatehokkuus on entistä tärkeämpää ruuvikompressoria valittaessa

Ruuvikompressorit on suunniteltu rotaatiokompressoreiksi. Tällaiset kompressorit puristavat kaasut ruuvimuodossa asennettujen roottoreiden lomittuvassa rotaatiossa. Näin painekammion tila vähenee jatkuvasti ja kaasun tilavuus pienenee. Paineilman luotettava tuotanto on välttämätöntä teollisuudessa, voimalaitoksissa ja monilla muilla toimialoilla. Perinteisen rakennemallin kompressorit aiheuttavat käytössä huomattavasti korkeamman melutason kuin ruuvikompressorit - mikä johtuu erilaisesta toimintaperiaatteesta. Lisäksi kuluminen on ruuvikompressoreilla pääsääntöisesti vähäisempää. Ratkaisu, joka on kestävä ja luotettava sekä huoltoystävällinen ja jota hyödynnetään useilla sovellusaloilla. On olemassa kahdenlaisia laitteita, toiset toimivat suorakäytöllä ja toiset kiilahihnakäytöllä. Energiatehokkuuden parantaminen saa monet yritykset siirtymään ruuvikompressoreiden käyttöön. Puristuksen tehokkuus on erittäin korkea, mikä vaikuttaa positiivisesti energiankulutukseen. Tämä on tärkeä seikka korkeiden energiankustannusten aikana, varsinkin kun myös lämmön talteenotto tulee huomioida.

Ruuvikompressoreille ominaista on monipuolisuus

Ruuvikompressorit ovat oiva ratkaisu monille aloille niiden moninaisten käyttömahdollisuuksien ja joustavuuden ansiosta. Ne soveltuvat luotettavaan ilman, typen, neutraalien kaasujen, sekä myös erikoiskaasujen puristukseen. Erityisesti öljyttöminä malleina ne soveltuvat myös aloille, joilla perinteisiä kompressoreita ei voida ottaa käyttöön. Ruuvikompressorien toimintaperiaate varmistaa huomattavasti paremman energiatehokkuuden ja korkeamman hyötysuhteen verrattuna mäntäkompressoreihin. Teknologiaa kehitetään jatkuvasti ja tehokkuus lisääntyy jokaisella uudella laitesukupolvella. Öljyttömiä ruuvikompressoreja käytetään kaikkialla siellä, missä asetetaan erityisen korkeat vaatimukset tehokkuudelle ja pitkäikäisyydelle. Bulkkitavaran tai jauhojen pneumaattinen kuljettaminen sujuvasti on mahdollista, koska öljyjäämien aiheuttamaa sakkautumista tai saastumista ei pääse tapahtumaa. Voimalaitoksissa ja kemianteollisuudessa tarvitaan luotettavia järjestelmiä puhtaan hapetusilman syöttöön. Tässä ruuvikompressori on pääsääntöisesti juuri oikea valinta.

Vähemmän värähtelyä tarkoittaa vähemmän melua

On olemassa yksi- ja kaksiakselisia rotaatiokompressoreita, mutta kun puhutaan ruuvikompressoreista, tarkoitetaan yleensä kahta rinnakkaisroottoria erilaisilla ruuviprofiileilla. Nämä lomittuvat kuten hammaspyörät ja puristavat profiilien välissä olevan kaasun syrjäytysperiaatteella. Mikäli puristus ei ole öljytön, tarkoittaa se sitä, että öljyä ruiskutetaan jäähdytykseen ja tiivistykseen. Tämä niin sanottu fluid-jäähdytys on suositeltavaa silloin kun toimintaolosuhteissa pitää varautua korkeampiin ympäristölämpötiloihin. Lisäksi öljy voi vähentää kulumista, koska kompressorin roottoreiden kosketus estetään. Öljyttömät premium-mallit toimivat jopa ilman tätäkin toimenpidettä ja ovat erittäin tarkkojen valmistusmenetelmien ja synkronoitujen hammaspyörien ansiosta kulutuksenkestäviä ja täysin tiiviitä. Ruuvikompressorien suuri etu on niiden lähes äänetön toiminta. Toisin kuin esimerkiksi mäntäkompressoreilla, ruuvikompressorin ei tarvitse jarruttaa mäntänsä massaa uloimmassa käyntipisteessä. Ruuvikompressorin sisällä on siten huomattavasti vähemmän värähtelyä.

Vähäinen huollon tarve harvempien liikkuvien osien ansiosta

Ruuvikompressorien huoltoystävällisyys on myös liikkuvien osien vähäisyyden takia erittäin korkea. Värähtelyvoimien vähäisyyden vuoksi ruuvikompressorilohkot ovat vähemmän alttiita säröjen muodostumiselle ja muulle kulumiselle. Ruuvikompressoreiden etuihin lukeutuu myös puristuksen tehokkuus, koska mäntäkompressoreilla noin kymmenesosa imuilmasta menetetään männänrenkaan kautta. Ruuvikompressori toimii huomattavasti vähäisemmällä painehäviöllä, joka harvoin ylittää 0,1 - 0,2 prosentin arvoja. Perusrakenteensa puolesta ruuvikompressori on ylivoimainen verrattuna mäntäkomrpessoriin, ja sillä on huomattavasti parempi hyötysuhde. Näin sekä energiakustannukset että CO2-päästöt vähentyvät kompressorin koko elinkaaren aikana. Lisäksi energiatehokkuutta voidaan optimoida vaikuttamalla ruuvipuristuksen aikaisiin virtausolosuhteisiin. Tarvittaessa voidaan käyttää parhaan energiatehokkuuden omaavia premium-moottoreita, jotta kulloinkin vaaditun hyötysuhdeluokan vaatimukset pystytään täyttämään. Ennustettavuus on asiakkaan näkökulmasta erityisen tärkeää, sillä valitun ratkaisun pitkäikäisyyteen vaikuttaa myös se, miten tulevaisuuden hyötysuhdevaatimukset pystytään täyttämään.

Täydellinen äänenvaimennus optimoidulla virtausohjauksella

Ruuvikompressorien energiatehokkuus voidaan optimoida erilaisilla toimenpiteillä. Parannukset ilman sisäänvirtauksessa kompressoriaggregaattiin ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi. Uusimman sukupolven AERZENin Generation 5 plus -laitteilla kaikki rakennekomponentit ovat mukautettuja tarkasti optimaalisen virtauskäyttäytymisen mukaan. Painehäviön vähentäminen ja erityisesti parannetut imu- ja päästöaukot vaikuttavat siihen, että haluttu loppupaine saavutetaan tasaisesti ja luotettavasti. Parannettu äänenvaimennus vähentää melun syntyä käytön aikana, ja optimoi sen lisäksi myös ilman virtausta. Optimoidun sisäisen äänenvaimenningeometrian avulla äänenpainetaso laskee. Sen lisäksi paineäänenvaimennin toimii tehokkaana kipinävahtina. Tällä tavoin varustettu laite on sertifioitu toimimaan myös tietyissä räjähdyssuojatuissa tiloissa. Optimaalisista eristysominaisuuksista huolimatta lisämateriaaleja äänivaimennukseen ei tarvita. Vahingoittuneiden eristysmateriaalien aiheuttamia epäpuhtauksia ei tarvitse pelätä. Eikä eristysmateriaaleihin liittyvää kunnossapitoa näin ollen tarvita. Hygieenisesti herkillä aloilla, kuten elintarviketeollisuudessa tai kemiallisissa laitoksissa tärkeimpiä vaatimuksia ovat paitsi öljyttömät kompressorit, niin myös tehokas ääneneristys ilman laitoksessa käsiteltävien raaka-aineiden tai tuotteiden saastumisvaaraa. Tarvittaessa voidaan käyttää paineilmasuodatinta ilman lisäpuhdistukseen. Lääketieteen alalla tällaiset erikoissuodattimet paineilman jälkikäsittelyssä ovat yhtä tavanomaisia, kuin muidenkin epäpuhtauksien erotusjärjestelmät. Jälkipuristin ja kuivain suorittavat paineilman kosteudenpoiston ja estävät tehokkaasti ei-halutun kosteuden pääsyn käyttökohteeseen. Varmistetaan, ettei voiteluöljy pääse missään vaiheessa puhallustilaan, mikä on uusien mallien täysin öljyttömän puristuksen luokitusehtona.

Helppokäyttöinen ja joustavat muutosasennusmahdollisuudet

Nykyaikaisten ruuvikompressorien helppo käyttäminen ei digitaaliaikana ole enää ongelma. Käyttö ja ylläpito yksinkertaistuu ja laitekustannukset jatkossa laskevat. Generation 5 plus -sarjan laitteiden tasaisesti toimivat hihnakäytöt mahdollistavat toivotun välityssuhteen saavuttamisen kiilahihnapyöriä tarvittaessa vaihtamalla. Muutos jälkikäteen onnistuu helposti. Kompressori pysyy myös parametrien muuttamisen jälkeen joustavana, eikä laitetta tarvitse vaihtaa toiseen malliin. Kiilahihnakäyttö tarvitsee vähän huoltoa, koska moottorin omapaino säätää oikean hihnan kireyden. Esimerkiksi kierrosnopeuden säätö voidaan suorittaa monissa laitteissa sähköisesti. Äärimmäinen tarkkuus ja haluttujen paineiden täsmällinen noudattaminen on useimmilla soveltamisaloilla ehdoton välttämättömyys. Ohjaus voi tapahtua esimerkiksi suoraan äänenvaimennuskoppaan integroidun säätöpaneelin välityksellä. Koska laitteiden kaikki käyttötoiminnot tapahtuvat laitteen etupaneelista, laiteyksiköt voidaan asentaa tilaa säästävästi “side-by-side”-periaatteella. Öljytasonvalvonta voidaan tällä konseptilla suorittaa koneen käydessä. AERZENin erikoisöljyt mahdollistavat pidennetyn öljynvaihtovälin.

Laatu on tärkein mittapuu

AERZENin premium-kompressoreiden korkea laatu on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu. Alhaiset ylläpitokustannukset ja arvon säilyminen yhdessä erinomaisen luotettavuuden ja pitkäikäisyyden kanssa ovat syinä siihen, että nykyaikaisten ruuvikompressorien käyttö on sekä taloudellisesti että ekologisesti erittäin kannattava ratkaisu.