man in blue with helmet

CustomerNet

Välkommen

I Aerzens CustomerNet har du möjligheten att få information och särskilda uppgifter om vårt leveransprogram. Här kan du hitta broschyrmaterial och kalkylblad, samt bruksanvisningar och ytterligare information för ditt dagliga arbete tillgängligt för nedladdning i PDF-format. För att begära tillgång till CustomerNet, fyll i anmälningsblanketten.

Logga in/nytt lösenord