man in blue with helmet

RumsventilationsberäknarekW (1-5000)
°C (10-55)
°C (5-20)
m3/h (1-200000)
m (0-5000)
m/s (1-10)1
bar (abs.)
1.15
kg/m3
1350000
kJ/h
116804.24
m3/h

Flöde från kylfläkt
116804.24
m3/h
Beräkning per TH1-040/00
Beräkning per TH1-040/00

Fri tvärsnittsberäkning av kylluftintag
116804.24
m3/h
6.49
m2
2874.41
mm
2547.38
mmEgna anteckningar
skriv ut

För frågor om arbetsområde, kontakta vår säljavdelning