Two people on stage

Biogaskompressor – serien VMY

Skruvkompressorer

Skruvkompressor med oljeinsprutning för bio- och processgas 

AERZENs skruvkompressoraggregat kännetecknas av en mängd olika typer och flera modifieringsmöjligheter. Oavsett om dessa kompressorer fungerar som en del av kundens anläggningskoncept eller om de används som en komplett systemlösning, anpassar sig AERZEN alltid till individuella kundkrav. AERZENs utvecklingskompetens utgör grunden för denna globala marknadsledare, som konstant har utvecklat, optimerat och tillverkat kompressorer sedan 1943.

Biogaskompressorn i serien VMY är en skruvkompressor med oljeinsprutning i 3 storlekar för volymflöden upp till 3080 m³/h och övertryck på 25 bar. Den lämpar sig för att öka inloppstrycket i reningsverk för biogas (BGTP), eller som en viktig del av matningsanläggningar för biogas (BGIP) för komprimering av biometan att injicera i gasnäten. Biogaskompressorn har en variabel volymreglering med hjälp av hydrauliskt manövrerad styrventil (storleksreglering).

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Volymflöde
300 till 9.500 m3/h
Medium
deponigas och biogas , processgaser
Kompression
oljeinsprutad
Tryckdrift
25.000 mbar manometertryck

Biogaskompressorer

Kunderna drar nytta av den omfattande kunskapen som AERZEN har samlat in under årtionden av erfarenhet inom den kemiska och petrokemiska industrin. Användningen av biogas som en energikälla bidrar avsevärt till att uppnå nationella och internationella miljökrav, t.ex. att minska beroendet av kärnkraft eller minska CO2-utsläpp.

Applikationer

  • deponigas
  • biogas
  • naturgas
  • stadsgas

Tillbehör och lösningar