Two people on stage

Fläktar för bulkfordon

Vridkolvsblåsmaskiner

Vridkolvsblåsmaskiner för installation i tank- och silofordon

Aerzens bulkbilsblåsmaskiner har utvecklats för installation i tank- och silofordon med höjda tryckdifferenser på upp till 1,2 bar. Transport i två riktningar är möjlig med antingen horisontellt eller vertikalt flöde. Beprövad teknik, oljefri.

Design med 3-lobade rotorer

Cylinder med ingjutna förinsläppskanaler på trycksidan för ljuddämpning via pulsationsreducering. Därför är endast vertikal montering möjlig. Varvtalsintervaller mellan 1'450 upp till 4 800 rpm.

Stänkoljesmörjning med oljesynglas på båda sidorna.

Axeltätningar

Transportcylindern är väl beprövad sedan årtionden med kolvrings-labyrinttätningen kombinerat med de neutrala rummen som är öppna mot atmosfären. Drivaxel med radialtätning. 

Flödesriktning

vertikal, från toppen till botten

Design med 2-lobade rotorer

 • Cylindern är fullständigt separerad från oljetrågen genom ett utrymme som är öppet till atmosfären.
 • Maskinen kan installeras för vertikalt eller horisontellt flöde.
 • De finns även tillgängliga med en integrerad växellåda med en utväxlingsförhållande på i = 2,1.
 • Driftsvarvtal från 1 350 till 3 200 v/min.
 • Drivsidan är fettsmord och kuggsidan är oljestänksmord.
 • Modeller med växellåda är oljestänksmorda på båda sidorna. Oljenivåkontroll sker med hjälp av en oljesticka.

Axeltätningar

Cylinder är tätad med fyra kolvringar i kombination med oljekastare i anslutning till det neutrala rummet.

Drivaxeln är tätad med en tätningsring. Modeller med växellåda är tätade med en radialtätning.

Flödesriktning

Båda riktningarna är möjliga i horisontellt eller vertikalt flöde.

Drivning

Via direktkopplad eller smalkilremsdrift.

Speciella material

Inga tillgängliga. 

Konstruktionstyp
Vridkolvsblåsmaskiner
Volymflöde
600 till 2.250 m3/h
Medium
luft
Överföring
oljefri
Sugdrift
-500 mbar manometertryck
Tryckdrift
1.250 mbar manometertryck

UTVECKLAD FÖR LUFTTRANSPORT.

Aerzens bulkbilsblåsmaskiner har utvecklats med inriktning att uppfylla driftskraven för tank- och silofordon, för att skapa det tryck eller vakuum som behövs för pneumatisk lastning och lossning av dessa speciella transportfordon.

Aerzens bulkbilsblåsmaskiner uppfyller kraven för alla applikationer gällande pneumatisk lastning och lossning på tank- och silofordon, för såväl tryck- som vakuumtransport.

APPLIKATIONER:

 • Pneumatisk transport av bulkmaterial
 • Luftning
 • Filterbackspolning
 • Gastransport
 • Avgasning
 • Dammsugning
 • Vakuumproduktion
 • Behandling av biogas 
 • Luftseparationsanläggning

och många fler

INDUSTRIER:

 • Kemi- och processteknik
 • Kraftverk 
 • Cement och kalk
 • Livsmedel
 • Papper

och många fler

Tillbehör och lösningar