Two people on stage

Högtrycksblåsmaskiner

Vridkolvsblåsmaskiner

Speciallösningar för förtrycksapplikationer

Direktdrivna blåsmaskinerna i serien GM ... dz från AERZEN är högpresterande maskiner. Design med 1 eller 2 steg, med separat tryckoljesmörjning för oljefri transport och komprimering av luft, neutrala gaser och gasblandningar. Mycket avancerade och extremt robusta produkter av Roots-typ. Tillgängliga i många olika specialmaterial och tillslutningar, som rostfritt stål eller som acetylen-boosters enligt TRAC-normerna.

DESIGN

Hus med cirkulära flänsar och o-ringstätningar, smörj- och spärroljeförsörjning i en komplett enhet, trycksatt oljekammare.

AXELTÄTNINGAR

Transportcylinder med kombinerade fyrkantsring-labyrinttätningar och oljeavkastare med en kondensatkanal.

Drivaxeln är tätad via dubbelverkande mekanisk tätning med trycksatt spärrolja.

FLÖDESRIKTNING

Vertikal, från topp till botten.

DRIVANORDNING

Direktkopplad med motor eller via en kuggväxel med flexibel koppling.

BOOSTER-DESIGN

 • Maximalt tryck ökar från 1,0 bar abs. till 2,0 bar abs.
 • Huset är trycksäkert för PN 25 med O-ringstätningar
 • Stänksmörjning
 • Drivaxeltätning med 2 radialaxeltätningar med fettspärr
 • Direktdrift via flexibel koppling eller via smalkilremsdrift
Konstruktionstyp
Vridkolvsblåsmaskiner
Volymflöde
60 till 6.000 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser
Överföring
oljefri
Tryckdrift
25.000 mbar manometertryck

Processgasblåsmaskiner från AERZEN fungerar tillförlitligt inom alla industrier, på alla marknader och i alla länder runt om i världen.

AERZEN erbjuder ett brett spektrum av blåsmaskinsteknologier för processgas- och kylindustrin – kanske det bredaste spektrum som någon tillverkare har att erbjuda. Maskiner som arbetar som fristående maskiner, i maskin- eller containerkombinationer, på land och till havs. Inom alla industriapplikationer:

KEMISKA OCH PETROKEMISKA INDUSTRIER

 • Komprimering av H2- och CH-blandgaser
 • Acetylen
 • Etener
 • Kalkugnsgas
 • Syrerik gas
 • Syntetisk rågas
 • Butadien
 • Vinylklorid
 • Svavelväte
 • Väte

RAFFINADERIER

 • Vätekrackning
 • Väteavsvavling
 • Fraktionering
 • Ombildning
 • Katalytisk krackning
 • PSA
 • Facklad gas
 • Komprimering av H2- och CH-blandgaser – Energiproduktion
 • Gasturbintillförsel
 • Ånga

TRANSPORT OCH FÖRVARING AV OLJA OCH GAS

 • Återvinning av flyktiga organiska ämnen
 • Komprimering av naturgas
 • Rörlednings-booster
 • Gasförvaring under jorden

INDUSTRIGASER

 • Vätegenerering
 • Luftseparation
 • Argon
 • Syngas – Kylindustri
 • Kylmedel (R1270, R290 osv.)

HELIUMKYLSKÅP – OCH KONDENSATIONSANLÄGGNING

 • Helium

TILL HAVS

 • Komprimering av naturgas

BRYGGERIER

 • Avfallsånga


LÄKEMEDEL


KOKSVERK

Tillbehör och lösningar