Two people on stage

Oljefria skruvkompressorer VRa-aggregat

Skruvkompressorer

Komponent för din processeffektivitet: AERZENs processgaskompressorer

AERZENs processgaskompressorer installeras som en- eller flerstegsaggregat i kemiska, petrokemiska, råmaterial- och energiproducerande anläggningar och i många andra produktionscenter för processindustrin i hela världen.

Aggregaten är perfekt lämpad för torr komprimering, oljefri, av alla gaser som förekommer i kemiska och petrokemiska industrier. I cylindern är det ingen metallisk kontakt mellan rotorer och cylindern. Tack vare synkroniseringskugghjul kör rotorerna utan kontakt med varandra. Därför behövs ingen smörjning i cylindern och transportmediet förorenas inte.

Den maximala (1 350 mm) och den minimala rotorlängden (155 mm) ger en bild av mängden olika applikationer. För att anpassa till de olika processgaserna kan bland annat stål, specialstål och nodulärt gjutjärn användas för rotorer och cylinder.

Aggregatens utformning kan påverkas enligt följande riktlinjer:

 • DIN/EURO-standarder
 • NACE
 • AD-förordningar
 • TEMA-standard
 • ASME VIII Div. 1, inkl. U-stämpel
 • API-riktlinjer
 • ATEX
Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Volymflöde
550 till 120.000 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , processgaser , aggressiva gaser
Kompression
oljefri
Sugdrift
-900 mbar manometertryck
Tryckdrift
52.000 mbar manometertryck

Standardkompressorer eller individuellt designade aggregat: AERZENs processgasskruvkompressor representerar både och.

Skruvkompressorerna är individuellt utformade att uppfylla alla olika krav. AERZENs processgasskruvkompressorer använder standardiserade VRa-steg som kompressorblock med specifika kompletterande tillbehör som monteras ihop till ett väl utformat aggregat anpassat till varje applikation. Krav och specifikationer som har fastställts av olika industriorganisationer och inspektionsmyndigheter såsom API eller internationella standarder, kommer att tas i beaktande enligt kundens krav.

Den torra komprimeringen erbjuder ett brett sortiment av applikationsmöjligheter.

AERZENs processgaskompressorer används inte bara inom den kemiska industrin, utan även inom andra branscher, såsom i styrluftsystem, vid industriella kylanläggningar, indunstningsanläggningar, inom gruvindustrin och järn- och stålverk. Nästan alla gaser kan komprimeras, bland annat ammoniak, argon, eten, acetylen, butadien, saltsyra, naturgas, facklad gas, masugnsgas, biogas, helium, kalkugnsstoft, koksugnsgas, kolmonoxid, alla kombinationer av kolväte, metan, propan, propen, rökgas, rågas, svaveldioxid, kväveoxid, kväve, styren, vinylklorid och vätgas.

Applikationer:

 • Kemi- och processteknik
 • Styrluftsystem
 • Industriella kylanläggningar
 • Indunstningsanläggningar
 • Gruvindustrin
 • Järn- och stålverk

och många fler

Tillbehör och lösningar