Two people on stage

Processgasblåsmaskiner i serien GR

Vridkolvsblåsmaskiner

Blåsmaskinskraft för specialtillämpningar.

Processblåsmaskinerna med 1 eller 2 steg i serien GR kan användas för nästan alla tekniska gaser och gasblandningar, även för aggressiva gaser.  Inom alla industribranscher. De är även perfekta för gaser med låga insugningstemperaturer ned till -30 °C.

DESIGN:

Transportcylindern är tätad med

 • a) tryckavlastade mjuka packningar med spärrgasanslutningar,
 • b) tryckavlastad kolvring – labyrinttätningar med spärrgasanslutningar,
 • c) dubbelverkande mekaniska tätningar, oljespärr
 • d) dubbelverkande mekaniska tätningar, vattenspärr

Drivaxel med radiell tätningsring.

FLÖDESRIKTNING:

Vertikal, från topp till botten.

DRIVNING:

Direkt via flexibel koppling eller via kuggväxel med flexibel koppling. Via smalkilremsdrift (upp till 250 kW effekt). Speciella material: Beroende på olika driftsförhållanden, finns modellerna även tillgängliga i CrNi-gjutstål eller med olika ytbeläggningar.

MEDIUM:

luft, syre, och neutrala, giftiga, brandfarliga, explosiva, frätande eller bland-gaser

Konstruktionstyp
Vridkolvsblåsmaskiner
Volymflöde
100 till 50.000 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , processgaser , aggressiva gaser
Överföring
oljefri
Sugdrift
-500 mbar manometertryck
Tryckdrift
5.000 mbar manometertryck

Processgasblåsmaskiner från AERZEN fungerar tillförlitligt inom alla industrier, på alla marknader och i alla länder runt om i världen.

AERZEN erbjuder ett brett spektrum av blåsmaskinsteknologier för processgas- och kylindustrin – kanske det bredaste spektrum som någon tillverkare har att erbjuda. Maskiner som arbetar som fristående maskiner, i maskin- eller containerkombinationer, på land och till havs. Inom alla industriapplikationer:

KEMISKA OCH PETROKEMISKA INDUSTRIER

 • Komprimering av H2- och CH-blandgaser
 • Acetylen
 • Etener
 • Kalkugnsgas
 • Syrerik gas
 • Syntetisk rågas
 • Butadien
 • Vinylklorid
 • Svavelväte
 • Väte

RAFFINADERIER

 • Vätekrackning
 • Väteavsvavling
 • Fraktionering
 • Ombildning
 • Katalytisk krackning
 • PSA
 • Facklad gas
 • Komprimering av H2- och CH-blandgaser – Energiproduktion
 • Gasturbintillförsel
 • Ånga

TRANSPORT OCH FÖRVARING AV OLJA OCH GAS

 • Återvinning av flyktiga organiska ämnen
 • Komprimering av naturgas
 • Rörlednings-booster
 • Gasförvaring under jorden

INDUSTRIGASER

 • Vätegenerering
 • Luftseparation
 • Argon
 • Syngas – Kylindustri
 • Kylmedel (R1270, R290 osv.)

HELIUMKYLSKÅP – OCH KONDENSATIONSANLÄGGNING

 • Helium

TILL HAVS

 • Komprimering av naturgas

BRYGGERIER

 • Avfallsånga

LÄKEMEDEL

KOKSVERK

Tillbehör och lösningar