Two people on stage

VAKUUM med förinsläppskylning

Vridkolvsblåsmaskiner

Experter på vakuum: AERZENs blåsmaskiner med förinsläppskylning

För förinsläppskylning är huset utrustat med en extra tredje stuts på insugningssidan. Smörjningen sker via stänkoljesmörjning. Transportcylindern är tätad vakuumtätt av ett tätningssystem. Drivaxeln är tätat med dubbla radialtätningar med fettspärr. Flödesriktning vertikalt, från toppen till botten. Drivningen sker antingen via direktkopplad motor eller via kilremsdrift (vid begränsad tryckdifferens).

Speciella fördelar när du använder AERZENs mHV-blåsmaskiner:

 • Den största serien i världen med 11 storlekar
 • I grovt vakuum som mellansteg i flerstegspumpsstationer och alternativt även användbara som undertryckssteg mot atmosfären
 • Tryckdifferenser på upp till max. 800 mbar möjliga
 • Lämpliga för höga tryckförhållanden i grova vakuumintervall upp till p1/p2 = 5
 • Lämpliga för kontinuerlig drift utan överhettningsproblem
 • Stor minskning av utgångstemperatur
 • Det behövs inga extra ventiler, styrning osv.
Konstruktionstyp
Vridkolvsblåsmaskiner
Volymflöde
250 till 61.000 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , aggressiva gaser
Överföring
oljefri
Final vacuum
10 mbar manometertryck
Pressure difference
10 - 300 mbar manometertryck

Det universella geniet för alla applikationer

AERZENs blåsmaskiner med inbyggd motor är utformade för transport av neutrala (HM-version) och aggressiva (CM-version) gaser och används främst inom industriell högvakuumteknik. Blåsmaskiner med inbyggd motor fungerar alltid i kombination med en förpump*. 
Denna förpump startar vid ett atmosfärstryck på 1 000 mbar. Blåsmaskinen med kapslad motordrift kopplas till vid ungefär 50 till 200 mbar och nedpumpningsprocessen startar. Beroende på applikationen, används följande som förpumpar: vätskeringpumpar, lamellvakuumpumpar, skruvvakuumpumpar eller blåsmaskiner. Driften med förpumpen kan även startas från atmosfärstryck, om den är utrustad med AERZENs frekvensomriktare och specialparametrering.

Applikationer

 • Halvledarindustrin
 • Mikroelektronik
 • Produktion av plattskärmar
 • Laserteknik
 • Solenergiteknik
 • Indikeringsenheter för heliumläckage
 • Kemisk processteknik
 • Folie- och glasbeläggning
 • Tillverkning av smältugnar
 • Evakuering av väte

*En ytterligare förpump (flerstegssystem) krävs alltid vid användning av en vakuumblåsmaskin med inbyggd drivanordning från AERZEN.

Tillbehör och lösningar