Skruvkompressorer

Universalgenierna.

Oöverträffad mångsidighet. Dessa två ord beskriver i ett nötskal exakt vad som gör AERZENs skruvkompressorer så speciella: det största modellsortimentet, det största antalet möjliga modifieringar och det största urvalet av tillbehör. Men dessa steg och aggregatserier har många andra fördelar, inte minst den globala marknadsledarens utvecklingskapacitet, som har arbetat kontinuerligt på innovationer, optimering och fulländning av sina framgångsrika kompressorer sedan 1943.

Frigöra potential.

Under årtionden har ledande aggregatsbyggare och industriella användare insisterat på AERZENs kompressorsteg och aggregat. Varför? Eftersom dessa maskiner med sin mångsidighet är den perfekta lösningen för alla applikationer. Dessa universalgenier designades ursprungligen för att komprimera luft, kväve och neutrala gaser, och har även utvecklat sina styrkor för applikationer med specialgaser, i vakuumdrift och förtrycksapplikationer. Direkt- och remdrivning, torrkörning och klassificerade oljefria till klass 0 eller med oljeinsprutning, med eller utan förinsläpp. Låt oss säga så här: AERZEN har den rätta kompressorn för alla tillämpningar.

Skruvkompressorer är ovillkorligen 2-axliga vridkolvsmaskiner. De arbetar enligt förträngningsprincipen med intern komprimering och är så kallade tvångstransportörer. Detta gäller för alla skruvkompressorer. Det som gör AERZENs skruvkompressorer speciella är att vi har gjort tillförlitlighet, enkelt underhåll, användarvänlighet, flexibilitet och energieffektivitet till en principfråga. Resultatet är ett antal unika konstruktionsegenskaper. Ta effektivitetskoefficienterna till exempel, som AERZEN 3+4 VML-profil eller 4+6 VM-profil. I jämförelse med standardkompressorer levererar de en väsentlig energibesparing. Och vad är det ultimata inom kompressorteknik? Det är AERZENs nya E-kompressorer. Med en ökning av effektiviteten på cirka 6 % frigör de ännu mer värdefull potential.

Oil-free multi-stage screw compressor units series 2C

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Design
Övertryck
Volymflöde
166 till 9.300 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , special gases , inert gases
Kompression
oljefri

Skruvkompressorenheter Delta Screw med direktdrift

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Design
Övertryck , Vakuum
Volymflöde
770 till 15.000 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , aggressiva gaser
Kompression
oljefri

Skruvkompressorenheter Delta Screw med remdrift

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Design
Övertryck , Vakuum
Volymflöde
120 till 2.650 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , deponigas och biogas , processgaser , aggressiva gaser
Kompression
oljefri

Biogaskompressor – serien VMY

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Volymflöde
300 till 9.500 m3/h
Medium
deponigas och biogas , processgaser
Kompression
oljeinsprutad

Biogaskompressor – serien VMX

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Volymflöde
300 till 3.080 m3/h
Medium
deponigas och biogas , processgaser
Kompression
oljeinsprutad

Biogaskompressor – serien C

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Volymflöde
150 till 1.900 m3/h
Medium
deponigas och biogas
Kompression
oljefri

Skruvkompressorsteg med oljeinsprutning VMX

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Volymflöde
70 till 3.180 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser
Kompression
oljeinsprutad

Skruvkompressorer med oljeinsprutning i VMY-serien

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Volymflöde
444 till 10.000 m3/h
Medium
processgaser , kylgaser
Kompression
oljeinsprutad

Oljefria skruvkompressorer VRa-aggregat

Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Volymflöde
300 till 75.000 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , processgaser , aggressiva gaser
Kompression
oljefri

Oil-free screw compressors meet your highest demands for the task

Oil-free compression processes are becoming more and more necessary in industry, medicine and food manufacturing, so that absolutely no foreign material is found. The ideal choice? Oil free screw compressors from AERZEN. Some work with a conventional piston or an oil-injected compressor because of the thermal dissipation where the oil offers a seal for those spaces in-between. However, for hygienically-critical tasks, working with oil-free compressors is highly recommended when supplied with a pressure filter. Here, you can be sure that no greasy residue will end up in the air flow. These are called oil-free systems. Screw compressors are basically rotor machines that are operated in two waves, compressing the air in the inner chamber. This concept is not new, but when talking about efficiency, reliability and maintenance-friendly equipment, AERZEN is in a class all its own.  

Energy efficiency is becoming more important for screw compressors

Screw compressors are based on the rotary lobe compressor concept. These compress gas via the rotation of the interlocking rotor blades that are arranged in a spiral. Thus, the compression of the chamber is gradually reduced and the volume of gas compressed with the help of the lobes. The reliable production of pressurized air in power plants, and other industries, is necessary. Conventional compressors produce so much more noise than screw compressors. This lies in its functionality because the wear-and-tear in screw compressors is basically minimal. This results in robust, reliable and maintenance-friendly equipment for numerous applications. När man tänker på utrustning som är direktdriven eller remdriven är frågan för många företag om de ska byta till att bara använda skruvkompressorer. Effektiviteten under komprimeringen är mycket hög– vilket innebär lägre energikostnader för dig. I en tid när energipriser är en mycket viktig aspekt, spelar värmeåtervinning också en stor roll.

Skruvkompressorn som kan göra fler saker

Mångsidigheten och flexibiliteten hos skruvkompressorer gör dem perfekta att använda inom väldigt många områden. De är perfekta och pålitliga för komprimering av luft, nitrogen och andra neutrala gaser, samt andra kategoriserade gaser. Det här oljefria alternativet är särskilt lämpligt när andra kompressorer inte kan klara det. Arbetsprincipen för skruvkompressorn ger en betydande ökning i energieffektivitet och en högre prestanda jämfört med kolvkompressorer. Allt eftersom tekniken förbättras, gör även effektiviteten det med varje ny maskingeneration. Du hittar applikationer för oljefria skuvkompressorer där det den högsta standarden på anpassningsbarhet och hållbarhet krävs. Att transportera bulkmaterial och partiklar pneumatiskt är absolut inget problem eftersom det inte finns några föroreningar eller klumpar som vid användning av olja. Kraftverk och kemiindustrin kräver ett pålitligt system som levererar ren oxiderad luft. AERZENs skruvkompressorer är det perfekta valet även här. 

Färre vibrationer är lika med lägre ljud

Det finns en- eller tvåaxliga kompressorer men för skruvkompressorer pratar man som regel om två parallella rotorer med olika skruvprofil. Dessa profiler fattar tag i varandra och komprimerar gasen i det minskande utrymmet. När man inte använder oljefri utrustning, kan olja injeceras in för att kyla och täta skruvpaketet. Den här proceduren, som kallas vätskekylning, rekommenderas när driftsförhållandena kräver högre omgivande temperaturer. Olja kan också bidra till att minimera slitaget i utrustningen. Oljefria förstklassiga konstruktioner klarar detta utan de här åtgärderna och har, tack vare precisa produktionsmetoder och synkroniserade kuggväxlar, lågt slitage och är absolut täta. En stor fördel med skruvkompressorer är att de är så tysta när de är i drift. Till skillnad från kolvkompressorer måste ingen massa stoppas i vändläget. Vibrationerna i en skruvkompressorerna är avsevärt lägre.

Mindre underhåll på grund av färre rörliga delar

Skruvkompressorer kräver extremt lite underhåll eftersom det är färre rörliga delar. På grund av att det inte är någon oscillerande kraft är kompressorstegen mindre benägna att spricka eller slitas på annat sätt. När det gäller kompressionseffektivitet har skruvkompressorn fördelar eftersom kolvkompressorer förlorar ungefär en tiondel av insugen luft via kolvringarna. En skruvkompressor har mycket mindre tryckförlust och överskrider sällan ett värde på 0,1–0,2 procent. Med tanke på grundkonstruktionen kan skruvkompressorer, med oöverträffade möjligheter, användas likt en kolvkompressorer och kan ge en betydande minskning av energikostnader och CO²-utsläpp vid användning. Det finns ytterligare potential för optimering av flödesförhållandet för luften under komprimeringsprocessen i en skuvkompressorn. Om det behövs finns det premiummotorer med högsta energieffektivitet, för att möta kraven för den aktuella effektivitetsklassen. Här är framtida pålitlighet särskilt viktig för kunder eftersom lång livslängd avgör om kommande utmaningar för effektivitetsklassen kan hanteras eller inte.

Perfekt ljudisolering genom att optimera flödeskontroll

Energieffektiviteten för skruvkompressorer kan optimeras på olika sätt. Förbättringar i luftflödet över aggregatet har visat sig vara särskilt effektivt. I utrustning i den nyaste Generation 5 plus från AERZEN, är alla komponenterna justerade för att ge optimal precision. Minskad tryckförlust och speciellt förbättrade inlopps- och utlopssöppningar bidrar till att leverera önskat tryck stabilt och pålitligt. Ytterligare isolering minskar inte bara ljudnivån vid användning, utan optimerar även de totala flödesförhållandena. Genom att använda innovativ dämpningsgeometri sjunker ljudtrycksnivåerna. Dessutom fungerar det som en effektiv gnistspärr. Aggregat med den här utrustningen är också godkänd för explosionsskyddade anläggningar. Trots de optimala dämpningsfunktionerna behövs inget extra material för ljudisoleringen. Det finns ingen anledning att oroa sig för kontaminering från skadat dämpningsmaterial, m.m. Motsvarande underhållskostnader kan också utelämnas. Förutom behovet av oljefria kompressorer, är en effektiv luddämpning utan risk för kontaminering en av de viktigaste utmaningarna inom hygienkänsliga områden som livsmedelsindustrin och kemiindustri. Om det behövs kan även tryckluftsfilter användas för att ytterligare rena luften. I läkemedelsbranschen är specialfilter som dessa för att bereda tryckluften vanliga som avskiljare eller torkar av andra rester. För att undvika oönskad fukt i applikationen, ser boosters och torkar till att alla tecken på fukt i luften avlägsnas på ett effektivt sätt. Det faktum att ingen olja, vid någon tidpunkt, hamnar i kammaren garanteras – kvalificerar de nya modellerna som helt oljefria kompressorer.

Enkel hantering och flexibla möjligheter till eftermontering

Bekväm drift av moderna skruvkompressorer är inget problem i dagens digitala tidevarv. Drift och underhåll är enkelt och minskar ytterligare kostnader. Den tysta remdriften av aggregat i Generation 5 plus gör det möjligt att installera olika remskivor för att uppnå önskad utväxling. Att göra ändringar är inte heller något problem. Kompressorn förblir flexibel för att anpassa sig efter specifika parametrar och måste inte ersättas av en annan modell utan anpassningsbara inställningar. Underhållet är extremt lågt för remdriften eftersom rätt spänning, via motorvikten, garanteras. Utrustningens hastighet kan också styras elektroniskt. Hög precision och exakt överensstämmelse med önskat tryck är ett absolut måste inom många applikationer. En integrerad kontrollpanel finns direkt på huven. By optimizing the placement of the control panels on the front of the equipment, you will save space by utilizing the “side-by-side” principle. Nivåkontroll av oljan under drift är också möjlig. Special AERZEN oils extend the changing interval twice as much as predetermined values.

Quality is the most important criterion

The high quality of AERZEN’s Premium Compressors is internationally recognized. Low operation costs of these modern screw compressors, while retaining their high value, go hand-in-hand with excellent reliability and durability while fulfilling the highest economic and environmental criteria.